Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Czerwiec 2012

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ1 czerwca – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w obchodach Dnia Dziecka w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie.

1 czerwca – radny Stanisław Pawlak był obecny na inauguracji III Festiwalu Nauki i Przedsiębiorczości zorganizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku wspólnie z innymi uczelniami wyższymi tego miasta.

1 czerwca – radny Zbigniew Socha uczestniczył w różyczkowaniu absolwentów, które odbyło się w III Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy. Dla najlepszego maturzysty przekazał dyplom Młodego Businessmana oraz nagrodę finansową.

2 czerwca – radna Elżbieta Krzyżanowska oraz radna Ewa Łapińska wzięły udział w obchodach Dni Szwederowa w Bydgoszczy.

2 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radny Stanisław Pawlak uczestniczyli w XXXIII Dniach Otwartych Drzwi w Zarzeczewie.

2 czerwca – radny Wiesław Żurawski był obecny na otwarciu IV edycji kiermaszu „Lista Produktów Tradycyjnych”, zorganizowanym w ramach Święta Województwa, oraz w otwarciu wystawy „Leon Wyczółkowski – Wrażenia z Pomorza” w Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

3 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystej mszy św. z okazji 15. rocznicy beatyfikacji bł. Marii Karłowskiej oraz 50-lecia Jabłonowa Pomorskiego.

3 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Festynie Parafialnym w Samoklęskach Dużych, który odbył się na placu przy kościele p.w. św. Bartłomieja.

3 czerwca – radna Ewa Łapińska była obecna na zawodach lekkoatletycznych Bydgoszcz CUP na miejscowym stadionie Zawiszy.

4 czerwca – uroczysta sesja Sejmiku w Bydgoszczy.

5 czerwca – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w festynie rekreacyjnym pt. „Słońce świeci dla wszystkich dzieci” w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy oraz uczestniczyła w podpisaniu Kujawsko-Pomorskiego Paktu dla Sportu podczas spotkania pn. „Uniwersytet Bliżej Sportu Kujawsko-Pomorskiego - Kujawsko-Pomorski Sport Bliżej Uniwersytetu”, które odbyło się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

5 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Koncercie dla uczczenia Jubileuszu 60-lecia Kapłaństwa Ks. Prałata Jana Kątnego, który odbył się w Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie.

5 czerwca – radny Zbigniew Socha uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami firmy Amerpol, które poświęcone było tematowi gazu łupkowego.

6 czerwca – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w uroczystej mszy św. z okazji XXI rocznicy pobytu Jana Pawła II we włocławskiej Katedrze.

6 czerwca – radna Ewa Łapińska oraz radny Józef Rogacki uczestniczyli w uroczystym koncercie pieśni i tańca zespołu „Ziemia Bydgoska” w Filharmonii Pomorskiej.

7 czerwca – radny Wojciech Jaranowski był obecny na koncercie pt. „Uwielbienie”, który odbył się w święto Bożego Ciała we Włocławku.

7 czerwca – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w koncercie połączonym z piknikiem rodzinnym, który w ramach obchodów Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbył się w Grudziądzu.

8 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak reprezentował samorząd województwa podczas uroczystości 590. rocznicy nadania praw miejskich Kruszwicy.

9 czerwca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wzięła udział w Dziękczynnej Ofierze Eucharystycznej z okazji 60-lecia święceń kapłańskich.

9 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystym koncercie z okazji 15. rocznicy beatyfikacji bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie Zamek.

9 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystości Otwarcia Remizy Strażackiej oraz Świetlicy Wiejskiej „Szklany Tur” w Turze gm. Szubin. oraz w towarzystwie prezesa Adama Szyburskiego zwiedziła plac budowy i zapoznała się z planami inwestycyjnymi Huty Szkła w Turze.

9 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Festynie Charytatywnym „Zbieramy dla małej Julki”, który odbył się na boisku w Pińsku.

12 czerwca – radna Silvana Oczkowska na zaproszenie młodzieży, ich opiekuna oraz dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Toruniu spotkała się z młodzieżą.

12 czerwca – radny Stanisław Pawlak spotkał się z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego w Izbicy Kujawskiej.

12-16 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radna Elżbieta Krzyżanowska jako członkowie oficjalnej delegacji Samorządu Województwa odbyli wizytę w Izraelu na zaproszenie izraelskiego ministra nauki i technologii Daniela Hershkowitza.

13 czerwca – radna Ewa Łapińska wzięła udział w uroczystym zakończeniu 3. kadencji Rady Osiedla Górzyskowo w Bydgoszczy.

13 czerwca – radna Silvana Oczkowska zasiadała w jury Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkolaków, który odbył się w Zespole Szkół w Mycielewie gm. Kcynia.

13 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w zebraniu członków Związku Pracodawców,Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy.

14 czerwca – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w forum nt. „Grudziądzka aktywność opozycyjna struktur podziemnych po 13 grudnia 1981”, która odbyła się w Grudziądzu z udziałem prelegentów z IPN i osób internowanych. Forum zorganizowane zostało przez NSZZ „Solidarność” z okazji 30-lecia stanu wojennego pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

14 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak prowadził seminarium Komisji NAT Komitetu Regionów pt. „Wyzwania związane z aktywnością osób starszych na obszarach słabo zaludnionych oraz z transgraniczną opieką zdrowotną i pomocą społeczną”, które odbyło się w Rovaniemi w Finlandii.

15 czerwca – radny Wiesław Żurawski był obecny na inauguracji wystawy „Wacław Szczeblewski - artysta z Pomorza” w grudziądzkim Muzeum im. ks. dr Władysława Łegi.

15 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu Komisji NAT Komitetu Regionów, które odbyło się w Rovaniemi w Finlandii. Podczas posiedzenia przyjęto projekt opinii KR w/s unijnego mechanizmu ochrony ludności, której Wiceprzewodniczący jest sprawozdawcą.

15 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w otwarciu wystawy fotograficznej „Wszyscy jesteśmy dziećmi” na zaproszenie Nakielskiego Towarzystwa Fotograficznego BLIK oraz Muzeum Ziemi Krajeńskiej.

15 czerwca – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w otwarciu Kompleksu Boisk Wielofunkcyjnych w Szpitalu Górnym.

16 czerwca – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w obchodach Jubileuszu 50-lecia Oddziału PTTK w Świeciu.

16 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak był obecny na festynie pn. „Najlepsze murzynki z Murzynka”, który zwyciężył w konkursie na „Najlepszy projekt imprezy sołeckiej 2012”.

16 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak uczestniczył w Kujawsko-Pomorskich Dniach Pola w Grubnie koło Chełmna.

16 czerwca – radny Zbigniew Socha wziął udział w uroczystości 100-lecia istnienie Nowych Świerczyn oraz 90-lecia OSP w Nowych Świerczynach.

17 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radny Wiesław Żurawski uczestniczyli w uroczystych obchodach 150-lecia Kółek Rolniczych na ziemiach polskich.

17 czerwca – radny Stanisław Pawlak wziął udział w obchodach Dni Włocławka.

18 czerwca – posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki.

18 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystym wręczeniu umów Lokalnym Grupom Rybackim w Toruniu.

18 czerwca – radny Paweł Knapik wziął udział w odbiorze technicznym przebudowanego wału przeciwpowodziowego na odcinku wstecznym rzeki Wdy.

18 czerwca – radny Zbigniew Socha uczestniczył w spotkaniu Burmistrza Brodnicy z przedstawicielami Społecznej Rady Gospodarczej oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, które miało na celu przedstawienie planów inwestycyjnych na najbliższe lata oraz zaproszenie przedsiębiorców oraz władz uczelni do współpracy na rzecz rozwoju Brodnicy.

18 czerwca – radny Zbigniew Socha wziął udział w spotkaniu Burmistrza Brodnicy z mieszkańcami miasta, które dotyczyło spraw bieżących, jak i planów na najbliższy czas. Przewodnim celem było zasięgnięcie opinii wśród mieszkańców na temat rewitalizacji brodnickiego rynku.

19 czerwca – radna Lucyna Andrysiak oraz radny Grzegorz Gaca uczestniczyli w uroczystości wręczenia nagród laureatom V edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. Rodzynki z Pozarządówki, która miała miejsce w Pałacu w Lubostroniu.

19 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystościach z okazji 10-lecia istnienia Stołówki im Św. Faustyny przy Parafialnym Oddziale Akcji Katolickiej w Szubinie.

19 czerwca – posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

19 czerwca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radna Lucyna Andrysiak wzięły udział w spotkaniu poświęconym zasadom organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego, które odbyło się w Bydgoszczy z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, wojewody Ewy Mes i kuratora oświaty Anny Łukaszewskiej.

20 czerwca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w uroczystościach zorganizowanych z okazji Święta Uniwersytetu UTP.

20 czerwca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober, wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radni: Ewa Łapińska, Silwana Oczkowska, Józef Rogacki i Wiesław Żurawski uczestniczyli w XII Gali wręczenia nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Dworze Artusa w Toruniu.

20 czerwca – radna Elżbieta Krzyżanowska przyjmowała interesantów podczas dyżuru w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.

20 czerwca – posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury.

20 czerwca – radny Paweł Knapik wziął udział w otwarciu hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Świeciu.

20 czerwca – radna Elżbieta Krzyżanowska przyjmowała interesantów podczas dyżuru w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.

20 czerwca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Żmudzkiej 12. Spotkanie zorganizowali uczestnicy „Odysei Umysłów” podczas którego pokazywali efekty swojej pracy.

21 czerwca – posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa, Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia oraz Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa.

21 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w seminarium Komisji CIVEX Komitetu Regionów nt. „Demokracji lokalnej i dobrego sprawowania rządów”, które odbyło się w Dubrowniku w Chorwacji.

21 czerwca – radna Silvana Oczkowska przyjęła zaproszenie dyrekcji i dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcynii na „Bajkowe spotkanie”. Nawiązując do obchodzonego w naszym województwie w 2012 - Roku Praw Dziecka Radna czytała dzieciom bajki, inicjowała wspólne zabawy i rozmowy z dziećmi, wysłuchiwała piosenek w ich wykonaniu a także sama zaśpiewała dzieciom kołysankę.

22 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystej Sesji Rady Miasta Rypina oraz wziął udział w otwarciu drogi wojewódzkiej nr 560 w Rypinie.

22 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w wyjazdowym posiedzeniu Komisji CIVEX Komitetu Regionów, które odbyło się w Dubrowniku w Chorwacji.

22 czerwca – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w widowisku historycznym z okazji 750-lecia Kcynii.

22 czerwca – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na konferencji z cyklu „Model funkcjonowania studiów doktoranckich”, której miejscem był Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

22 czerwca – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w widowisku historycznym „Podróż w czasy średniowiecza” zorganizowanym w ramach obchodów Jubileuszu 750-lecia nadania praw miejskich Kcynii.

23 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w festynie Lokalnych Grup Działania w Kobylnicach.

23 czerwca – radna Lucyna Andrysiak była obecna na zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych.

23 czerwca – radny Stanisław Pawlak wziął udział w Święcie Żuru Kujawskiego, imprezie plenerowej, która odbyła się w Starym Brześciu.

24 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w festynie rybackim „Święto Ryby-Jesiotr Powraca" nad Jeziorem Chełmżyńskim w Zalesiu.

24 czerwca – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna meczu piłki nożnej rozgrywanym pomiędzy Radą Miasta Bydgoszczy a Radą Miasta Torunia.

25 czerwca – sesja Sejmiku Województwa.

26 czerwca – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.

26 czerwca – radny Jan Wadoń uczestniczył w pracach grupy roboczej dla projektu Regionalnej Strategii Innowacji w Przysieku.

27 czerwca – radna Ewa Łapińska wzięła udział w posiedzeniu Rady Społecznej Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

28 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystym oddaniu mostu do urzynku w Brodnicy.

28 czerwca – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w otwarciu wystawy i wręczeniu nagród laureatom konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski pn. „Bydgoski plastyk regionalnie” w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Wł. Bełzy w Bydgoszczy.

28 czerwca – radna Silvana Oczkowska wzięła udział w sesji Rady Miejskiej w Szubinie.

28 czerwca – radna Silvana Oczkowska oraz radni Stanisław Pawlak i Jan Wadoń uczestniczyli w konferencji pn. „Odnawialne źródła energii w województwie kujawsko-pomorskim”, która odbyła się w KPODR w Przysieku.

28 czerwca – radny Stanisław Pawlak wziął udział w spotkaniu Klubu Radnych SLD Rady Miasta Włocławek.

28 czerwca – radny Zbigniew Socha uczestniczył w otarciu mostu w Brodnicy, w związku z wcześniejszą rewitalizacją przeprawy przez Drwęcę.

29 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystym wręczeniu świadectw maturalnych w I Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy

29 czerwca – radni: Lucyna Andrysiak, Ewa Łapińska oraz Grzegorz Gaca wzięli udział w Wojewódzkim Zakończeniu Roku Szkolnego 2011/2012, podczas którego nadano sztandar Zespołowi Szkół w Dobrczu.

30 czerwca – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na uroczystym koncercie z okazji 90-lecia istnienia Towarzystwa Muzycznego im. Ignacego J. Paderewskiego, który odbył się w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku.

30 czerwca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w otwarciu XXXV Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH w Minikowie.

30 czerwca – radny Jan Wadoń był obecny na wystawie fotografii i promocji albumu „Zakątek w sercu” w Wielgiem.Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10766953
Data: 2024-02-24