Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Sierpień 2012

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ1 sierpnia – radne: Lucyna Andrysiak, Elżbieta Krzyżanowska oraz Ewa Łapińska wzięły udział w obchodach 68. Rocznicy Powstania Warszawskiego. Radne uczestniczyły we mszy św. w Kościele Garnizonowym w Bydgoszczy oraz w uroczystości pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego.

1 sierpnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radni: Stanisław Pawlak i Jan Wadoń uczestniczyli w debacie publicznej nt. „Jeśli nie obwodnica Lipna i strefa gospodarcza, to co w zamian w latach 2014-2020”, która odbyła się w Lipnie.

1 sierpnia – radny Wiesław Żurawski wziął udział w nabożeństwie i uroczystościach upamiętniających 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przy pomniku gen. Bora-Komorowskiego w Grudziądzu.

2 sierpnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim z przedstawicielami władz Inowrocławia i Ciechocinka, które odbyło się w ramach spotkań Samorządu Województwa z władzami miast Kujawsko-Pomorskiego.

2 sierpnia – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w sesji Rady Gminy Białe Błota.

2 sierpnia – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w pracach zespołu „Kultura, Turystyka, Promocja, Rekreacja i Sport" w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz uczestniczyła w uroczystym wręczeniu Stypendiów Artystycznych Marszałka Województwa w Ośrodku Chopinowski w Szafarni.

2 sierpnia – radny Jan Wadoń wziął udział w pracach grupy roboczej dla projektu Regionalnej Strategii Innowacji w Solcu Kujawskim.

2 sierpnia – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w spotkaniu Zarządu Województwa z przedstawicielami władz Chełmży w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

3 sierpnia – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w otwarciu „Miasteczka Olimpijskiego - Londyn 2012” oraz obchodach jubileuszowych 65-lecia Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Tarpan Mrocza” i 15-lecia jego sekcji podnoszenia ciężarów. Podczas uroczystości bardzo licznie zgromadzeni mieszkańcy Mroczy i okolic w bezpośredniej transmisji kibicowali zawodnikowi MGLKS „Tarpan Mrocza” Adrianowi Zielińskiemu w konkurencji podnoszenia ciężarów (do 85 kg).

3 sierpnia – radny Wiesław Żurawski spotkał się z grupą wyborców nt. „Rozszerzenia badań genetycznych i nowotworowych”.

4 sierpnia – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu pt. „Wspomnień nadszedł czas...” dla byłych członków jednostki OSP Kcynia i orkiestry dętej działającej przy tej jednostce, połączonym z projekcją filmu „Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej” w tamtejszej remizie.

5 sierpnia – radna Silvana Oczkowska w ramach obchodów Roku Praw Dziecka, na zaproszenie właścicieli, pedagogów i wychowawców odwiedziła dzieci i młodzież uczestniczącą w obozie konno–tanecznym w Stajni Gliszcz.

6 sierpnia – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w pracach zespołu „Planistyka - Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna" - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

7 sierpnia – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w pracach zespołu „Gospodarka, Rynek Pracy oraz Szkolnictwo Wyższe i Edukacja" w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.

8 sierpnia – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w Biwaku Urodzinowym Wyspie Młyńskiej z okazji 95. rocznicy powstania pierwszej drużyny harcerskiej w Bydgoszczy.

9 sierpnia – radna Lucyna Andrysiak oraz radna Silvana Oczkowska uczestniczyły w uroczystym powitaniu olimpijczyków, Adriana Zielińskiego, mistrza olimpijskiego oraz Tomasza Zielińskiego, 9 miejsce, które odbyło się na stadionie w Mroczy.

9 sierpnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radny Stanisław Pawlak uczestniczyli w Urzędzie Marszałkowskim w spotkaniu Prezydenta miasta Włocławek z Zarządem Województwa.

9 sierpnia – radny Wiesław Żurawski wziął udział w spotkaniu Zarządu Województwa z przedstawicielami władz Grudziądza w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

10 sierpnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej Pogotowia Ratunkowego we Włocławku.

10 sierpnia – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w spotkaniu wychowawców, kadry pedagogicznej i właścicieli Stajni Gliszcz z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami na zakończenie turnusu konno-tanecznego, gdzie uczestniczyła we wspólnych zabawach oraz na życzenie, z tancerzem Szkoły Tańca D&P GEST Pawłem Paczyńskim, zaprezentowała mini pokaz salsy, cza-czy, rumby i walca angielskiego.

10 sierpnia – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w spotkaniu radnych okręgu bydgoskiego w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.

11 sierpnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystościach jubileuszowych SM "MLEKPOL" w Grajewie.

11 sierpnia – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego i Dnia Patrona Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy, zorganizowanych przez Radę Rodziców i Dyrekcję Szkoły Podstawowej oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Mroczy.

12 sierpnia – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w wernisażu plastycznym Mrocza - Lindner, który odbył się w Wiejskim Domu Kultury w Witosławiu, a zorganizowanym w ramach obchodów Dni Mroczy.

12 sierpnia – radny Jan Wadoń był obecny na zawodach w powożeniu zaprzęgami parokonnymi w Teodorowie, gm. Wielgie.

12 sierpnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w inauguracji Kujawsko- Pomorskiego Miodowego Lata w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie oraz uczestniczył w X Wielkim Festynie Pomidorowym w Jeziorach Wielkich.

14 sierpnia – radna Elżbieta Piniewska wzięła udział w miejskich obchodach Święta Wojska Polskiego. W imieniu Marszałka Województw przekazała płk Krzysztofowi Mitrędze gratulacje z okazji awansu na stopień generała brygady.

15 sierpnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystościach święta Gminy Osiek.

15 sierpnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak był obecny na uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego we Włocławku.

15 sierpnia – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w gminnych obchodach Święta Wojska Polskiego w Kcyni oraz uroczyście złożyła wiązanki kwiatów pod obeliskiem poświęconym Powstańcom Wielkopolskim, pod Pomnikiem Ofiar Katyńskich oraz pod Pomnikiem Wdzięczności Wojsku Polskiemu na Rynku w Nakle nad Notecią.

15 sierpnia – radna Ewa Łapińska wzięła udział w obchodach Święta Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Uczestniczyła we mszy św. oraz uroczystościach na bydgoskim Starym Rynku.

15 sierpnia – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w uroczystościach z okazji Świętą Wojska Polskiego w Bydgoszczy.

15 sierpnia – radny Jan Wadoń wziął udział w uroczystościach z okazji święta Wojska Polskiego we Włocławku i Lipnie.

17 sierpnia – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w obchodach Święta Plonów „Dożynki Wiejskie 2012” w Królikowie.

18 sierpnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych przy Pomniku Sapera 3 Warszawskiego Pułku Pocztowego we Włocławku.

18 sierpnia – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w uroczystym wejściu na Rysy i na Przełęcz Zawrat, który w Zakopanem towarzyszył 30-leciu Międzyszkolnego Koła Turystycznego „Zawrat” przy Oddziale PTTK w Grudziądzu.

18 sierpnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w obchodach Jubileuszu 75-lecia istnienia Ogrodu i Dniu Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Siła” w Gniewkowie.

23 sierpnia – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w promocji „Encyklopedii Bydgoszczy” t.1 w Sali Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

24 sierpnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w spotkaniu z okazji Święta Lotnictwa w Aeroklubie Włocławskim im. Stanisława Skarżyńskiego w Kruszynie.

24 sierpnia – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w pracach zespołu opracowującego Strategię Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy.

25 sierpnia – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Dożynkach Prezydenckich Rolników Pomorza i Kujaw w Ciechocinku, z udziałem m.in. ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby oraz doradcy Prezydenta RP Tomasza Boreckiego, a także wzięła udział w Dożynkach Gminnych gminy Szubin, które odbyły się w Chomętowie.

25-26 sierpnia – radny Jan Wadoń był obecny w Lipnie podczas V edycji Mistrzostw Polski w motocrossie.

26 sierpnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystościach dożynkowych Gminy Kowalewo Pomorskie wraz z poświęceniem obiektu Centrum Rekreacji i Sportu oraz wziął udział w uroczystościach parafialnych dożynek w Lembargu.

26 sierpnia – radna Silvana Oczkowska uczestniczyła w Dożynkach Parafialnych w Szkaradowie, gm. Szubin.

26 sierpnia – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w Dożynkach Gminnych w Białych Błotach.

26 sierpnia – radny Stanisław Pawlak i radny Jan Wadoń wzięli udział w dożynkach gminnych w Teodorowie gm. Wielgie, pow. Lipno.

27 sierpnia – sesja sejmiku województwa.

27 sierpnia – radni spotkali się z medalistami i uczestnikami XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich – Londyn 2012 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

27 sierpnia – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w uroczystej sesji Rady Gminy Łysomice, podczas której nadano gminie herb, pieczęć i flagę.

29 sierpnia – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w konferencji metodycznej dla nauczycieli okręgu toruńskiego.

29 sierpnia – radny Wojciech Jaranowski oraz radny Stanisław Pawlak wzięli  udział w spotkaniu zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Włocławka, którego przedmiotem było wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie kierunków rozwoju Włocławka i jego  otoczenia w kontekście kierunków i wizji rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.

30 sierpnia – radny Wojciech Jaranowski wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych w Spółce Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy w sprawie sytuacji w tej firmie.

30 sierpnia – radny Józef Rogacki wziął udział w komisji konkursowej - wyboru kandydata na dyrektora Szpitala Zakaźnego w Bydgoszczy.

30 sierpnia – radna Elżbieta Piniewska uczestniczyła w Święcie  Solidarności.

30 sierpnia – radny Przemysław Przybylski wziął udział w spotkaniu z Prezydentami Bydgoszczy i Torunia w ramach cyklu spotkań Zarządu Województwa z przedstawicielami miast.

30 sierpnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w kolejnym biegu z cyklu Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który odbył się w Warszewicach oraz uczestniczył w spotkaniu Marszałka Województwa z Bohaterami Sierpnia ’80 z okazji 32. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

30 sierpnia – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w spotkaniu Marszałka Województwa z Bohaterami Sierpnia ’80 z okazji 32. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

30 sierpnia – radna Lucyna Andrysiak i radna Elżbieta Krzyżanowska wzięły udział w uroczystości zakończenia kadencji  Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. Józefa Kubika.

30 sierpnia – radna Ewa Łapińska wzięła udział w spotkaniu dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Torunia i Bydgoszczy na lata 2007-2015.

30 sierpnia – radny Wiesław Żurawski wziął udział w uroczystych obchodach z Marszałkiem Całbeckim i Przewodniczącym Jackiem Żurawskim 32. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, podczas których miała miejsce premiera filmu dokumentalnego „Początki Solidarności Regionu Toruńsko-Włocławskiego” w Przysieku.

31 sierpnia – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył  w obchodach 32. rocznicy powstania NSZZ „S” i 30. rocznicy jedynej we Włocławku manifestacji „Solidarności” w czasie stanu wojennego, która odbyła się 31 sierpnia 1982 r.

31 sierpnia – radny Józef Rogacki uczestniczył w spotkaniu z  panią Bożeną Pająk - nauczycielką pracującą w Astanie /Kazachstan/ w sprawie współpracy .

31 sierpnia – radny Stanisław Pawlak wziął udział w spotkaniu ze związkami zawodowymi działającymi w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym S.A. we Włocławku oraz uczestniczył w szkoleniu dla przedstawicieli samorządów gmin w zakresie nowych obowiązków gmin związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym selektywnej zbiorki odpadów.

31 sierpnia – radny Przemysław Przybylski wziął udział w koncercie galowym Pieśni Niepokornej, który odbył się w kompleksie Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

31 sierpnia – radny Wiesław Żurawski wziął udział w uroczystości 32. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” pod Pomnikiem Solidarności i pod tablicą Pamięci śp. Anny Walentynowicz w Grudziądzu


Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

<marzec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 10800876
Data: 2024-03-01