Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Październik 2012

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ
1 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w 12. posiedzeniu Komisji NAT Komitetu Regionów UE, które odbyło się w Brukseli.

1 października – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

1 października – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wzięła udział w uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

1 października – radny Przemysław Przybylski oraz radny Jan Wadoń uczestniczyli w Kijewie Królewskim w konferencji „LEADER - wykorzystana szansa i nowe możliwości”, zorganizowanej przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich wspólnie z gminą Kijewo Królewskie i Lokalną Grupą Działania „Zakole Dolnej Wisły”.

2 października – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyły w inauguracji roku akademickiego 2012/2013 na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy.

2 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w międzynarodowej konferencji „Via Carpatia – najważniejszy szlak transportowy wschodnich regionów UE”, która odbyła się w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

3 października – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w sesji Rady Miasta Bydgoszczy oraz akcji zbierania podpisów pod petycją w sprawie budowy drogi ekspresowej S5, a także przyjmowała interesantów podczas dyżuru w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.

4 października – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w pracach zespołu opracowującego Strategię Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy w Zespole Szkół nr 5 w Bydgoszczy.

4 października – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w inauguracji roku akademickiego na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu.
   
4 października – radny Jan Wadoń był obecny na spotkaniu wójtów i burmistrzów gmin powiatu włocławskiego dotyczącym wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które odbyło się w Fabiankach.

4-5 października – radna Ewa Łapińska wzięła udział w pracach grupy planowania strategicznego opracowującego Strategię Rozwoje Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2012-2020.

5 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w warsztatach dotyczących rewitalizacji dróg wodnych w Polsce, które odbyły się we Włocławku.

5 października – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w uroczystym odsłonięciu kolejnego fragmentu Fontanny Potop w Bydgoszczy oraz uczestniczyła w zakończeniu Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

5 października – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej w Toruniu.

5 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak spotkał się z uczniami klas trzecich z Zespołu Szkół im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej, którzy odwiedzili Urząd Marszałkowski w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie.

5 października – radny Wojciech Jaranowski spotkał się w siedzibie Sejmiku z delegacją bułgarskich nauczycieli ze Związku Zawodowego „Podkrepa”, którzy przebywali w Toruniu na zaproszenie Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.

5 października – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w otwarciu Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu.

6 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w pikniku rodzinnym „Górale Co Gór Nie Mają Serdecznie Zapraszają”.

6-7 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radni: Elżbieta Krzyżanowska, Ewa Łapińska, Stanisław Pawlak i Jan Wadoń uczestniczyli w konferencji samorządowej pt. „Polityka spójności w Unii Europejskiej”, zorganizowanej przez pana Janusza Zemke, Posła do PE, która odbyła się w Runowie Krajeńskim k. Więcborka.

7 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w obchodach jubileusz pięćdziesięciolecia działalności Domu Dziecka w Brodnicy oraz wziął udział w XII Biesiadzie Kulturalne Seniorów w Gorczenicy.

7 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w finałowym biegu Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w wręczaniu nagród dla zwycięzców I edycji GP.

7 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak uczestniczył w koncercie kończącym II Festiwal Włoskiej Muzyki Operowej BELCANTO PER SEMPRE” w Pałacu Bursztynowym we Włocławku.

7 października – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w premierze „Koncert życzeń” w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu.

8 października – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, radna Elżbieta Piniewska i radny Zenon Flejter uczestniczyli w III Kujawsko-Pałuckim Zgromadzeniu Samorządowym w Inowrocławiu.

8 października – radny Józef Rogacki uczestniczył w wystawie „Radio Wolna Europa” na UMK w Toruniu.

8 października – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w pracach zespołu opracowującego Strategię Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy.

8 października – radny Stanisław Pawlak oraz radny Wojciech Jaranowski wzięli udział w spotkaniu parlamentarzystów, wójtów i burmistrzów z Komendantem Wojewódzkim Policji w sprawie reorganizacji posterunków policji na terenie powiatu włocławskiego. Spotkanie zorganizował starosta pan Kazimierz Kaca.

8 października – radny Jan Wadoń był obecny we Włocławku na spotkaniu konsultacyjnym programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi w roku 2013.

8-10 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak i Krystian Łuczak oraz radni: Ewa Łapińska, Grzegorz Gaca i Wiesław Żurawski uczestniczyli w Konwencie Przewodniczących Sejmików Województw RP w Brukseli z okazji 10-lecia Open Days. Wizytowali również Parlament Europejski i Komitet Regionów, spotkali się z eurodeputowanymi: Januszem Zemke i Tadeuszem Zwiefką oraz wzięli udział w koncercie „W rytmie jazzu… Kujawsko-Pomorskie wspomina Chopina” z okazji Open Days.

9 października – radny Stanisław Pawlak oraz radny Jan Wadoń wzięli udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

10 października – radny Jan Wadoń uczestniczył w VII konwencie Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Dąbrowie.  

10 października – radny Zbigniew Socha był obecny na Walnym Zgromadzeniu Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbył w Toruniu.

11 października – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się w Hotelu „Słoneczny Młyn” w Bydgoszczy.

11 października – radny Janusz Niedźwiecki uczestniczył w spotkaniu z pełnomocnikiem Rektora UMK ds. kontaktów z biznesem, którego tematem była strategia innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

11 października – radna Elżbieta Krzyżanowska oraz radny Józef Rogacki byli obecni na inauguracji roku akademickiego „Uniwersytetu Trzeciego Wieku” w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

12 października – radny Stanisław Pawlak wziął udział w uroczystości z okazji 25-lecia istnienia Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych „Krakowiak” w Brześciu Kujawskim.

12 października – radny Wojciech Jaranowski był obecny we Włocławku na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Włocławek i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

12 października– radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w obchodach miejskich Dnia Edukacji Narodowej w Nakle.

13 października – radny Wiesław Żurawski prowadził XIII Rajd PTTK „Szlakiem zamków pomorskich” z Sartowic przez Diabelce do Świecia.

15 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w Wojewódzkich Obchodach Dnia Nauczyciela w Unisławiu.

15-18 października – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w XXIII Sesji Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych w Strasburgu.

15 października – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Białej Laski w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

15 października – radny Janusz Niedźwiecki uczestniczył w spotkaniu Toruńskiej Loży BCC z prezydentem Michałem Zaleskim, poświęconym toruńskim inwestycjom oraz  zadłużeniu miasta.

15 października – radny Wiesław Żurawski wziął udział w wojewódzkich obchodach Dnia Edukacji Narodowej, połączonych z otwarciem Astro-Bazy w Zespole Szkół w Unisławiu.

15 października – posiedzenie doraźnej Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego i Polityki Miejskiej.

16 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w wyjeździe do gospodarstwa doświadczalnego w Wypałkach, gmina Rypin.

16 października – radna Elżbieta Krzyżanowska oraz radna Ewa Łapińska uczestniczyły w pracach zespołu opracowującego Strategię Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2012-2020.

18 października – radny Wojciech Jaranowski i radny Wiesław Żurawski uczestniczyli w uroczystościach upamiętniających 28. rocznicę Męczeńskiej Śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na włocławskiej tamie oraz w Sanktuarium Męczeństwa Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.

18 października – radny Jan Wadoń był obecny na uroczystym otwarciu kompleksu boisk „Orlik 2012” w Tłuchowie.

18-19 października – radna Ewa Łapińska wzięła udział w II Ogólnopolskiej Konferencji „Edukacja dla Bezpieczeństwa a nauczanie pierwszej pomocy”, która odbyła się w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

18 października – radny Przemysław Przybylski był obecny w Toruniu na międzynarodowej konferencji historycznej organizowanej przez Wydział Teologiczny i Wydział Historii i Archiwistyki UMK.

18-20 października – radny Zenon Flejter uczestniczył w obchodach 15-lecia programu Odnowa Wsi w Prószkowie. Program zainicjowało województwo opolskie w celu odnowienia i ożywienia wsi z własnych środków województwa.

19 października – radny Wojciech Jaranowski wręczył medale i puchary zwycięzcom XX Jubileuszowego Włocławskiego  Biegu Dzieci i Młodzieży poświęconemu pamięci  męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, który jak co roku, odbył się na tamie włocławskiej.

19-21 października – radny Przemysław Przybylski był obecny na międzynarodowym turnieju bokserskim w Toruniu.

21 października – radny Stanisław Pawlak był obecny w Izbicy Kujawskiej na uroczystym otwarciu boiska „Orlik 2012” przy tamtejszej Szkole Podstawowej Nr 1.

22 października – posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki oraz Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

22 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radni: Ewa Łapińska, Józef Rogacki i Wiesław Żurawski wzięli udział w wojewódzkich obchodach Światowego Dnia Turystyki w Ciechocinku, z wiodącym tematem „Turystyka i energia odnawialna siłami napędowymi zrównoważonego rozwoju”.

22 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak spotkał się z uczniami klas III  Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie, którzy odwiedzili Urząd Marszałkowski w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie.

22 października – radny Paweł Zgórzyński wziął udział w inscenizacji Dziadów Adama Mickiewicza wystawionej przez uczniów Gimnazjum w Skrwilnie.

23 października – posiedzeniu Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury.

23 października – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy.

23 października – radny Józef Rogacki uczestniczył w spotkaniu z konsulem generalnym Chińskiej Republiki Ludowej w Urzędzie Marszałkowskim Toruniu.

23 października – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w siedzibie Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.

24 październik – posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa.

24 października – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w spotkaniu roboczym w sprawie projektu utworzenia funduszu celowego służącego wsparciu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego, którego miejscem był Urząd Marszałkowski w Toruniu.

24 października – radne Ewa Łapińska była obecna na prezentacji prototypu robota niemiecko-polskiego, zrealizowanego w ramach partnerskiego projektu Comenius.

25 października – posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa, Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

25 października – radna Ewa Łapińska oraz radna Elżbieta Krzyżanowska wzięły udział w pracy grupy planowania strategicznego, opracowującego Strategię Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2012-2020.

25 października – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radni: Elżbieta Krzyżanowska, Ewa Łapińska uczestniczyli w spotkaniu z Prezydentem Bydgoszczy i zaproszonymi gośćmi w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

25 października – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w otwarciu wystawy Roberta Nowaka „Tajemnicza Bydgoszcz” w Galerii Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej WOKiS w Bydgoszczy oraz wzięła udział w spotkaniu z cyklu „W bibliotece o sztuce” pt. Stary Kanał Bydgoski, jego historia i wizerunki artystyczne" , które odbyło się w Bibliotece UKW w Bydgoszczy.

25 października – radny Józef Rogacki wziął udział w spotkaniu z Ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej w Toruniu.

25 października – radny Jan Wadoń był obecny w Lipnie na inauguracji roku akademickiego Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

25 października – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w zebraniu Klubu Radnych PiS w Toruniu.

26 października – radny Wiesław Żurawski był obecny na otwarciu wystawy „Ulice i zaułki Grudziądza” w Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu.

27 października – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wzięła udział w V Ogólnopolskiej Konferencji dla nauczycieli, pedagogów i psychologów na temat: Dziecko - uczeń, wychowanek, pacjent - pełnoprawnym członkiem społeczności szkolnej, rodzinnej, rówieśniczej, zorganizowanej przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych w Bydgoszczy.

28 października – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku: Ryszard Bober, Krystian Łuczak i Adam Banaszak oraz radni: Lucyna Andrysiak, Zenon Flejter, Grzegorz Gaca, Jacek Gajewski, Ewa Łapińska Elżbieta Krzyżanowska, Janusz Niedźwiecki, Marek Nowak, Silavana Oczkowska, Elżbieta Piniewska, Przemysław Przybylski, Józef Rogacki, Maciej Świątkowski, Jan Wadoń i Paweł Zgórzyński uczestniczyli w koncercie „Pejzaż bez Ciebie” w Operze Nova w Bydgoszczy.

30 października – wiceprzewodniczący Ryszard Bober oraz radny Zbigniew Socha uczestniczy w wojewódzkiej inauguracji programu rządowego „Cyfrowa Szkoła”, która odbyła się w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy, a także był obecny na jubileuszowych obchodach 20-lecia III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy.

30 października – radna Lucyna Andrysiak złożyła wiązankę kwiatów w imieniu Samorządu Województwa pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Brzozie, gm. Nowa Wieś Wielka.

30 października – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w pracy zespołu opracowującego Strategię Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy.

30 października – radny Jan Wadoń uczestniczył w Toruniu w podsumowaniu konkursu „Strażak roku”.

31 października – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na sesji Rady Miasta Bydgoszczy.

31 października – radny Grzegorz Gaca uczestniczył w spotkaniu marszałka Piotra Całbeckiego z burmistrzem Solca Kujawskiego Teresą Substyk, które dotyczyło postępu robót na budowie tunelu pod torami w Solcu Kujawskim, prowadzonej w ramach projektu BiT-City oraz złożył kwiaty i zapalił znicz wspólnie z harcerzami ZHR na cmentarzu wojennym w Bydgoszczy przy ul. Gen. St. Grzmot-Skotnickiego.


Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10766896
Data: 2024-02-24