Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Listopad 2012

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ1 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska była uczestnikiem kwesty na renowację pomników zasłużonych bydgoszczan na Cmentarzu Komunalnym w Bydgoszczy.

2 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na koncercie inaugurującym IV Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka u Źródeł”, który odbył się w zabytkowej hali pomp wodociągowych w Bydgoszczy.

2 listopada – radny Wiesław Żurawski złożył wraz z grupą młodzieży wiązanki kwiatów i zapalił znicze na Grobie 10000 Pomordowanych przez Niemców w latach 1939-452012 w miejscowościach: Grupa i Mniszek.

3 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w zakończeniu sezonu lotowego 2012 w Gorczenicy oraz obchodach powiatowych św. Hubertusa w Brodnicy.

3 listopada – radny Zbigniew Socha uczestniczył w obchodach Św. Hubertusa, zorganizowanych przez Okręgową Radę Łowiecką i Zarząd Okręgowy PZŁ, Porozumienie Kół Łowieckich „Kult św. Huberta”, ks. kapelana Myśliwych i Leśników oraz Nadleśnictwo Brodnica.

5 listopada – radny Jan Wadoń uczestniczył w Lipnie w spotkaniu konsultacyjnym, zorganizowanym przez starostę lipnowskiego, w sprawie strategii rozwoju województwa.

5 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w spotkaniu z Konsulem Białorusi w Toruniu.

6 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak przedstawił podczas seminarium Komisji NAT Komitetu Regionów w Treviso we Włoszech prezentację na temat regionalnych praktyk, które przyczyniły się do poszerzenia oferty turystycznej województwa kujawsko-pomorskiego i Torunia.

6 listopada – radny Janusz Niedźwiecki uczestniczył w debacie o toruńskim sporcie, która odbyła się  Centrum Targowym „Park”.

6 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radny Stanisław Pawlak byli obecni na uroczystym otwarciu kompleksu boisk „Orlik 2012” w Lubaniu.

6 listopada – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w spotkaniu marszałka Piotra Całbeckiego, którego tematem był rozwój Powiatu Toruńskiego.

6 listopada – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w spotkaniu marszałka Piotra Całbeckiego ze starostą toruńskim Mirosławem Graczykiem, dotyczącym przebudowy drogi powiatowej w Górsku.

6 listopada – radny Jan Wadoń był obecny na sesji Rady Gminy Wielgie.

7 listopada – radny Janusz Niedźwiecki wziął udział w posiedzeniu Zarządu Regionalnej Agencji Poszanowania Energii.

7 listopada – radny Przemysław Przybylski spotkał się z v-ce kuratorem Andrzejem Siemianowskim, aby omówić przygotowania do I Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady o Wielkich Polakach.

8 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w posiedzeniu Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Związku Województw, które odbyło się  w siedzibie Związku Artystów Scen Polskich w Warszawie.

8 listopada – radny Przemysław Przybylski oraz radny Jan Wadoń uczestniczyli w konferencji pt. „Ekonomiczne aspekty polityki prorodzinnej w gminie”, która odbyła się w Toruniu.

8 listopada – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w Urzędzie Marszałkowskim w spotkaniu dotyczącym I Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady o Wielkich Polakach, podczas którego został wybrany v-ce przewodniczącym komisji nadzorującej olimpiadę i jej rzecznikiem prasowym.

8 listopada – radny Janusz Niedźwiecki uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Starostę Toruńskiego w sprawie problemów z realizacją budowy ścieżki rowerowej Toruń-Złotoria-Osiek nad Wisłą, spowodowanych koniecznością remontu fragmentu drogi wojewódzkiej nr 267.

8 listopada – radny Janusz Niedźwiecki uczestniczył w spotkaniu z Dyrektorem Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy w sprawie „wąskiego gardła” pod Rondem Pokoju Toruńskiego w Toruniu.

9 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości Pałac Anny Wazówny w Brodnicy.

9 listopada – radny Przemysław Przybylski spotkał się w Urzędzie Marszałkowskim z v-ce prezydentem Inowrocławia Ireneuszem Stachowiakiem.

9 listopada – radny Janusz Niedźwiecki uczestniczył w spotkaniu konsultacyjnym z pracownikami Departamentu Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Urzędu Marszałkowskiego na temat nowego konkursu dla MiŚ .

9 listopada – radny Wiesław Żurawski wziął udział w promocji wydawnictwa „Twierdza Grudziądz – materiały pokonferencyjne” w salach Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu.

10 listopada – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku: Ryszard Bober i Krystian Łuczak oraz radni: Elżbieta Krzyżanowska, Ewa Łapińska, Marek Nowak, Wiesław Żurawski uczestniczyli obiedzie promującym gęsinę w Przysieku.

10 listopada – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w Turnieju Wiedzy Historyczno-Patriotycznej „Zobaczyć dzieje Niepodległej” w Zespole Szkół nr 19 w Bydgoszczy.

10 listopada – radny Stanisław Pawlak oraz radny Jan Wadoń byli obecni na obchodach Święta Niepodległości, połączonych z otwarciem budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgiem.

10 listopada – radny Wiesław Żurawski wziął udział w Rajdzie Niepodległości, zorganizowanym przez Wojskowe Koło Turystyczne PTTK „OSeSeK” w rejonie Cytadeli Grudziądzkiej.

11 listopada – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radni: Lucyna Andrysiak, Marek Nowak, Paweł Zgórzyński i Wiesław Żurawski byli obecni na uroczystym przyjęciu w Pałacu Prezydenckim, wydanym przez Prezydenta RP w dniu Narodowego Święta Niepodległości.

11 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w wojewódzkich uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości Toruń.

11 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radni: Stanisław Pawlak i Jan Wadoń uczestniczyli w obchodach Święta Niepodległości na Placu Wolności we Włocławku.

11 listopada – radny Jan Wadoń wziął w Lipnie udział w uroczystości 94. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

11 listopada – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w obchodach święta niepodległości w Toruniu, podczas których wraz z wicemarszałkiem Dariuszem Kurzawą złożył wieniec pod pomnikiem Józefa Piłusudskiego.

11 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości w Bydgoszczy, uczestniczyła w uroczystym nadaniu sali koncertowej Pałacu Starego w Ostromecku imienia Andrzeja Szwalbego oraz była obecna w Filharmonii Pomorskiej na koncercie in memoriam w 10. rocznicę śmierci Andrzeja Szwalbego.

12 listopada – posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki, Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa oraz Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia.

12 listopada – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w uroczystej gali z okazji jubileuszu 20-lecia Kujawsko-Pomorskiego Związku Pracodawców i Przedsiębiorców w Operze Nova w Bydgoszczy.

12 listopada – radny Przemysław Przybylski wygłosił wykład dla doradców metodycznych w Toruniu pt. Koncepcja wychowania na tle zmian społecznych z perspektywy wartości pracy.

12 listopada – radny Przemysław Przybylski spotkał się z wójtem gminy Obrowo Andrzejem Wieczyńskim oraz dwoma radnymi tej gminy.

12 listopada – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w TVP Bydgoszcz w programie publicystycznym dotyczącym utrzymania oddziału NFZ w Kujawsko-Pomorskim. przez Okręgową Radę Łowiecką i Zarząd Okręgowy PZŁ, Porozumienie Kół Łowieckich „ Kult św.

13 listopada – posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury.

13 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w Muzeum Etnograficznym w Toruniu w pracach zespołu, który opracowuje problematykę kultury w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego

14 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w konferencji dotyczącej telewizji cyfrowej w Łasinie.

14 listopada – radny Przemysław Przybylski prowadził lekcje o samorządności dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu.

14 listopada – radny Stanisław Pawlak oraz radny Jan Wadoń byli obecni na spotkaniu, zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, dotyczącym koncepcji i kierunków zagospodarowania Zbiornika Włocławskiego.

14 listopada – radny Zbigniew Socha wziął udział w konferencji pod hasłem „Gaz łupkowy – zagrożenia i szanse”, zorganizowanej w Szczuce przez Edwarda Łukaszewskiego, wójta gminy Brodnica;

14-15 listopada – radny Stanisław Pawlak wziął udział w pracach podzespołów opracowujących Strategią rozwoju Włocławka.

15 listopada – posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

15 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w powiatowym spotkaniu na temat strategii województwa w Brodnicy.

15 listopada – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w konferencji naukowej pt. „Dzieci i młodzież jako ofiary sekt?” w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu oraz był obecny na wojewódzkiej konferencji pt. „Dziecko – Bezpieczeństwo – Partnerstwo” w Auli UMK w Toruniu.

15 listopada – radny Jan Wadoń był obecny na uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów I stopnia absolwentom Wydziału Nauk Społecznych.

15 listopada – radny Zbigniew Socha uczestniczył w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie nowej strategii rozwoju  województwa kujawsko-pomorskiego w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy.

16 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w III Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek pt. „Biblioteka Publiczna tradycja i nowoczesność”, która odbyła się w Operze Nova w Bydgoszczy oraz wzięła udział w spotkaniu Komitetu Honorowego IV Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego w Przysieku.

16 listopada – radny Stanisław Pawlak wziął udział w Forum Energetyki Odnawialnej w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku.

16 listopada – radny Przemysław Przybylski wraz z v-ce prezydentem Torunia dr. Ludwikiem Szubą złożyli wizytę w nowo powstałej szkole dla dzieci autystycznych w Toruniu.

17 listopada - wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w spotkaniu finałowym  i wręczaniu nagród dla uczestników projektu edukacyjnego „Mam Prawa”, zorganizowanego w ramach Roku Praw Dziecka w Województwie Kujawsko-Pomorskim przez Książnicę Kopernikańską.

17 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w obchodach 40-lecia VII Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.

17 listopada – radny Stanisław Pawlak wziął udział w spotkaniu z okazji Dnia Seniora w Osięcinach.

17 listopada – radny Jan Wadoń był obecny na regionalnym konkursie zespołów tanecznych w Wielgiem.

17 listopada – radny Wiesław Żurawski wziął udział w XIV Koncercie Chórów Województwa Kujawsko-Pomorskiego „O Puchar Marszałka” w auli ZST z udziałem Marszałka Piotra Całbeckiego.

18 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na spektaklu operetki Imre Kalmana „Hrabina Marica" oraz uczestniczyła w jubileuszu 20-lecia kierowania przez dyrektora Macieja Figasa Operą Nova w Bydgoszczy.

19 listopada – sesja Sejmiku Województwa.

19 listopada – radny Paweł Knapik uczestniczył w zaprzysiężeniu uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Menedżerskich w Świeciu.

20 listopada – radna Ewa Łapińska była obecna na uroczystości otwarcia Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz 15. rocznicy działalności Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” w Bydgoszczy.

20 listopada – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w siedzibie Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.

20 listopada – radny Józef Rogacki wziął udział w spotkaniu Klubu Parlamentarnego PiS w Bydgoszczy.

20 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w spotkaniu z Prezydentem Bydgoszczy i Marszałkiem Województwa w ramach konsultacji powiatowych dotyczących Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

21 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystej gali wręczenia statuetek Stalowy Anioł CSW w Toruniu.

21 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w podsumowaniu Konkursu plastycznego, zorganizowanego w ramach Roku Praw Dziecka w Zespole Szkół Sportowych w Bydgoszczy.

21 listopada – radny Zbigniew Socha uczestniczył w spotkaniu dotyczącym analizy potrzeb oraz priorytetyzacji w sferze rolnictwa i obszarów wiejskich.

22 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w spotkaniu samorządowym z młodzieżą z Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim, w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, wziął udział w uroczystości 50-lecia istnienia Oddziału Toruńskiego SITSpoż połączoną z podsumowaniem konkursu Najlepszy Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw 2012-Hotel Filmar w Toruniu oraz był obecny na uroczystości poświęconej patronowi Bursy Akademickiej Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku.

22 listopada - wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w posiedzeniu Komisji EDUC Komitetu Regionów w Brukseli.

22 listopada – radna Ewa Łapińska była obecna na otwarciu nowej linii tramwajowej w Bydgoszczy, łączącej centrum miasta z dworcem kolejowym.

22 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w posiedzeniu wyjazdowym Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Rady Miasta Bydgoszczy, które odbyło się w Centrum Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierz Wielkiego.

22 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radni: Wojciech Jaranowski, Stanisław Pawlak i Jan Wadoń uczestniczyli w konsultacjach powiatowych nowej strategii rozwoju województwa we Włocławku.

22 listopada – radny Jan Wadoń uczestniczył w konsultacjach powiatowych w Lipnie, dotyczących projektu strategii rozwoju województwa na lata 2014-2020.

23 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w przekazaniu inwestycji pod nazwą przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe w Urzędzie Gminy Dragacz.

23 listopada – wiceprzewodniczący Krystian Łuczak reprezentował Sejmik Województwa na  uroczystości z okazji 20-lecia firmy GUALA CLOSURES DGS Poland S.A. we Włocławku.

23 listopada – radna Ewa Łapińska wzięła udział w okolicznościowym spotkaniu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Bydgoszczy.

24 listopada – radny Wiesław Żurawski wziął udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku pamięci pierwszego przewodnika i założyciela oddziału PTTK w Grudziądzu śp. Józefa Błachnio w 100. rocznicę jego urodzin w Muzeum im. ks. dr Wł. Łęgi w Grudziądzu.

24 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w spotkaniu związanym z X Międzywarsztatowym Konkursem Umiejętności Osób Niepełnosprawnych oraz VIII Przeglądem Artystycznym WTZ, które odbyło się w Zespole Szkół Spożywczych w Bydgoszczy.

24 listopada – radny Wiesław Żurawski wziął udział w obchodach jubileuszu 90-lecia zorganizowanej działalności turystyczno-krajoznawczej, podczas których w imieniu Marszałka Piotra Całbeckiego wręczył Medal „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” na ręce prezesa Oddziału PTTK w Grudziądzu Krzysztofa Czerepowickiego.

25 listopada – radny Jan Wadoń wziął udział w audycji Radia PiK „Gorąca godzina” we Włocławku.

26 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w pracy zespołu ds. cyfryzacji, opracowującego Strategię Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

26 listopada – radny Paweł Knapik uczestniczył w konsultacjach powiatowych nowej strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, których miejscem było Starostwo Powiatowe w Świeciu.

26 listopada – radny Zbigniew Socha był obecny na uroczystości stowarzyszenia IPA w Brodnicy.

27 listopada - wiceprzewodniczący  Sejmiku Adam Banaszak zorganizował w Urzędzie Marszałkowskim spotkanie z przedstawicielami klubów biegowych z województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie drugiej edycji Grand Prix Województwa.

27 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak uczestniczył w konsultacjach powiatowych nowej strategii rozwoju województwa w Żninie.

27 listopada – radny Jan Wadoń wziął udział w konferencji, zorganizowanej przez ROPS w Toruniu.

27 listopada – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w spotkaniu konsultacyjnym strategii województwa w Nakle.

28 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Grążawy (pow. brodnicki).

28 listopada – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym Koła nr 1 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych w Bydgoszczy

28 listopada – radni: Elżbieta Krzyżanowska, Ewa Łapińska oraz Józef Rogacki uczestniczyli w sesji Rady Miasta Bydgoszczy.

28 listopada – radny Stanisław Pawlak wziął udział w pracy zespołu ds. infrastruktury technicznej, opracowującego nową Strategię Rozwoju Miasta Włocławek.

29 listopada – posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

29 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak uczestniczył w konsultacjach powiatowych nowej strategii rozwoju województwa w Inowrocławiu.

29 listopada – radna Ewa Łapińska była obecna w Toruniu na gali stypendystów projektu „Zdolni na start” – III Edycja.

29 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła  w pracy zespołu ds. ładu przestrzennego, opracowującego Strategię Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

29 listopada – radny Zbigniew Socha uczestniczył w spotkaniu ze Starostą Brodnickim, które dotyczyło przyszłości brodnickiego szpitala.

30 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w pracy zespołu ds. szkolnictwa wyższego, opracowującego Strategię Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

30 listopada – radny Wojciech Jaranowski oraz radny Stanisław Pawlak byli obecni na uroczystym wręczeniu umów stypendialnych projektu „Zdolni na Start – III Edycja”, które odbyło się w Przedstawicielstwie UM we Włocławku.

30 listopada – radny Jan Wadoń uczestniczył w pracy zespołu samorządowego, opracowującego strategią rozwoju miasta Włocławka i subregionu.Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 57613606
Data: 2024-06-23