Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Grudzień 2012

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ
1 grudnia – radna Elżbieta Piniewska uczestniczyła w jury I Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego ,,Tu jestem”, zorganizowanego przez Bibliotekę Miejską w Inowrocławiu pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2 grudnia – radny Wiesław Żurawski wziął udział w promocji albumu „Huculskie zbiory Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu” oraz przekazał pamiątki huculskich do zbiorów Muzeum.

3 grudnia – posiedzenia: Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury, Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki oraz Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radni: Elżbieta Krzyżanowska, Ewa Łapińska i Jan Wadoń uczestniczyli w Kongresie Sportu Powszechnego, który odbył się w Toruniu z udziałem Ministra Sportu Joanny Muchy.

3 grudnia – radna Elżbieta Piniewska prowadziła galę wręczenia stypendiów „Zdolni na start” dla uczniów z Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego.

3 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w spotkaniu dotyczącym strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego w Grudziądzu.

3 grudnia – radny Wiesław Żurawski wziął udział w posiedzeniu Klubu Radnych PiS.

4 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radny Stanisław Pawlak uczestniczyli w konsultacjach powiatowych nowej strategii rozwoju województwa w Radziejowie.

4 grudnia – radny Zbigniew Socha uczestniczył w spotkaniu starostów brodnickich z pełnomocnikiem ds. brodnickiego szpitala.

4 grudnia – radny Wojciech Jaranowski oraz radny Stanisław Pawlak uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym tegoroczną realizację I etapu remontu i modernizacji Kościoła Poklasztornego w Brześciu Kujawskim.

5 grudnia – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w uroczystości podsumowującej obchody Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka, podczas której Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak przekazał na ręce przewodniczącej sejmiku medal w uznaniu działań podejmowanych przez władze samorządowe województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz dzieci.

5 grudnia – wiceprzewodniczący sejmiku Adam Banaszak wziął udział w posiedzeniu Komisji NAT Komitetu Regionów w Brukseli, podczas którego przyjęto opinię nt. „Niebieski wzrost” – szanse dla zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich, której sprawozdawcą jest Adam Banaszak.

5 grudnia – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w spotkaniu przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego z Członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego prof. dr. hab. Eugeniuszem Gatnarem w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy oraz uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społeczne Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy.

5 grudnia – radna Elżbieta Krzyżanowska przyjmowała interesantów podczas dyżuru w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.

5 grudnia – radny Józef Rogacki uczestniczył w wystawie „Wild life” w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy.

6 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w spotkaniu dotyczącym strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego w Golubiu-Dobrzyniu.

6 grudnia – radna Ewa Łapińska pełniła dyżur radnego w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.

6 grudnia – radne: Ewa Łapińska i Elżbieta Krzyżanowska były obecne na uroczystym wręczeniu umów stypendialnych dla doktorantów w ramach projektu „Krok w przyszłość”, które odbyło się w sali Copernicanum UKW w Bydgoszczy.

6 grudnia – radny Janusz Niedźwiecki reprezentował Samorząd Województwa na konferencji w Warszawie, zorganizowanej przez Ministerstwo Gospodarki i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, dotyczącej polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

7 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak uczestniczył w panelu konferencyjnym pt. „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim”, zorganizowanym pod egidą Marszałka Województwa oraz Rektora UMK w Toruniu, oraz wziął udział w III Włocławskiej Gali Wolontariatu, podczas której wybrano wolontariusza Roku 2012.

7 grudnia – radni: Janusz Niedźwiecki, Stanisław Pawlak i Jan Wadoń uczestniczyli w posiedzeniu Rady Programowej Strategii Rozwoju Województwa Toruniu.

7 grudnia – radny Józef Rogacki uczestniczył w konferencji „Ludobójstwo na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej” w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

8 grudnia – radna Lucyna Andrysiak wzięła dział w uroczystym koncercie z okazji 750-lecia Kcyni.

8 grudnia – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w XIV Turnieju Rodzinnym w Tenisie Stołowym, zorganizowanym przez Radę Osiedla Górzyskowo i Szkołę Podstawową nr 61 w Bydgoszczy.

8 grudnia – radny Jan Wadoń wziął udział w audycji Radia PIK „Gorąca godzina” we Włocławku.

10-15 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w wizycie studyjnej na Białorusi.

10 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak był obecny na spotkaniu z prezesami spółdzielni mieszkaniowych nt. strategii rozwoju województwa, które odbyło się w siedzibie NOT w Toruniu.

10 grudnia – radni: Stanisław Pawlak i Wojciech Jaranowski byli obecni na XXVIII sesji rady Miasta Włocławek, poświęconej m.in. ochronie zdrowia oraz funkcjonowaniu Szpitala Wojewódzkiego i Pogotowia Ratunkowego we Włocławku.

10 grudnia – radny Janusz Niedźwiecki wziął udział w debacie dotyczącej eksportu w praktyce, którą  w ramach spotkania informacyjnego pt. „Atrakcyjność eksportowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, zorganizowało Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, funkcjonujące w Urzędzie Marszałkowskim.

10 grudnia – radny Zbigniew Socha uczestniczył w spotkaniu Społecznej Rady Gospodarczej w Brodnicy.

11 grudnia – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wzięła udział w spotkaniu opłatkowym w bydgoskim „Domu Serca”.

11 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w uroczystym otwarciu „Orlika” wybudowanego przy Zespole Szkół nr 7 w Toruniu.

11 grudnia – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w siedzibie Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.

11 grudnia – radny Jan Wadoń wziął udział spotkaniu w Kowalu, podczas którego przekazano sprzęt jednostkom OSP.

11 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radny Wojciech Jaranowski uczestniczyli w posiedzeniu Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

12 grudnia – radny Zbigniew Socha uczestniczył w spotkaniu z Członkiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

12 grudnia – radny Stanisław Pawlak oraz radny Jan Wadoń byli obecni na konferencji „Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – założenia do Umowy Partnerstwa”, zorganizowanej przez Ministra Rozwoju Regionalnego i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

12 grudnia – radny Wiesław Żurawski wziął udział w posiedzeniu Zespołu ds. dostępności wewnętrznej i zewnętrznej regionu w Toruniu.

13 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w uroczystości z okazji 10. rocznicy zakończenia w Kopenhadze negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej, która odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmie w Warszawie.

13 grudnia – posiedzenia: Komisji Edukacji, Nauki i Sportu i Turystyki, Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

13 grudnia – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył we włocławskich obchodach 31. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

13 grudnia – radna Ewa Łapińska uczestniczyła w przeprowadzeniu II rejonowego etapu Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego Bydgoszczy.

13 grudnia – radni: Elżbieta Krzyżanowska, Janusz Niedźwiecki, Zbigniew Socha i Jan Wadoń byli obecni na konferencji „Regionalne Forum Innowacji” w Toruniu.

13 grudnia – radny Wiesław Żurawski wziął udział w zorganizowanej przez NSZZ „Solidarność” uroczystości pod Pomnikiem Solidarności z okazji 31. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, podczas której zapalił znicze i złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem oraz pod Tablicą Pamięci śp. Anny Walentynowicz.

13 grudnia – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w spotkaniu opłatkowym, zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych oraz Szkolny Związek Sportowy - KS ZAWISZA w Bydgoszczy.

13 grudnia – radny Józef Rogacki był obecny na spotkaniu z Ernestem Bryllem i na przedstawieniu "Kolęda nocka", zorganizowanych w rocznicę stanu wojennego w Bydgoszczy.

14 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak uczestniczył w spotkaniu wigilijnym Zarządu Aeroklubu we Włocławku.

14 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w posiedzeniu Komisji ECOS Komitetu Regionów w Brukseli

15 grudnia – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na spotkaniu opłatkowym, zorganizowanym przez Radę Osiedla Górzyskowo w Bydgoszczy.

15 grudnia – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w audycji radiowej w Radiu Pik.

16 grudnia – radny Stanisław Pawlak był obecny w Wilkowicach, gm. Choceń, na XXIV powiatowej wystawie „Stoły wigilijne na Kujawach” oraz uczestniczył w Koncercie Galowym XXVIII Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Mikrofon dla Najmłodszych”, zorganizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej.

16 grudnia – radny Józef Rogacki wziął udział w koncercie świąteczno-noworocznym „Ziemi Bydgoskiej” w Teatrze Polskim w Bydgoszczy.

16 grudnia – radny Wiesław Żurawski wziął udział w jubileuszowym koncercie Orkiestry Kameralnej Capella Bydgostiensis w ramach imprezy „50 lat Muzealnych Wieczorów przy Świecach” w Grudziądzu.

17 grudnia – sesja Sejmiku Województwa.

18 grudnia – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober i Krystian Łuczak oraz radni Lucyna Andrysiak i Józef Rogacki wzięli udział wojewódzkim spotkaniu opłatkowym w Dworze Artusa w Toruniu.

18 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w uroczystym wręczeniu nagród dla sportowców naszego regionu, które odbyło się w Przysieku.

18 grudnia – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w uroczystym posiedzeniu Komitetu Honorowego Roku Leona Wyczółkowskiego w Ratuszu w Bydgoszczy.

18 grudnia – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na spotkaniu opłatkowym, zorganizowanym przez Radę Osiedla Szwederowo w Zespole Szkół nr 30 w Bydgoszczy.

18 grudnia – radny Zbigniew Socha uczestniczył w dyżurze z posłem Tomaszem Lenzem zorganizowanym w Brodnicy, a także wziął udział w spotkaniu Posła z mieszkańcami miasta i powiatu oraz samorządowcami.

18 grudnia – radna Elżbieta Piniewska była obecna na wręczeniu nagród laureatom II Ogólnopolskiego Konkursu ,,Ku chwale ducha" w Instytucie Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu.

19 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w spotkaniu opłatkowym pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Muzeum Etnograficzne w Toruniu.

19 grudnia – radna Elżbieta Krzyżanowska oraz radna Ewa Łapińska były obecne na sesji Rady Miasta Bydgoszczy.

20 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w sesji Rady powiatu Brodnickiego.

20 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radny Stanisław Pawlak uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym aktywu społecznego Okręgowej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku.

20 grudnia – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w Konferencji Ogólnopolskiej „Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego. Konflikty i spory na przestrzeni wieków”, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

20 grudnia – radny Zbigniew Socha uczestniczył w pierwszym posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala w Brodnicy.

21 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym Strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego z aktywem samorządowym powiatu włocławskiego we Włocławku.

21 grudnia – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w Starostwie Powiatowym w Rypinie.

21 grudnia – radny Wojciech Jaranowski wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku.

21 grudnia – radny Józef Rogacki uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

22 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w spotkaniu świątecznym Polskiego Związku Wędkarskiego Toruń w Wąbrzeźnie.

27 grudnia – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w obchodach rocznicowych powstania wielkopolskiego w Bydgoszczy.

28 grudnia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w sesji Rady Powiatu w Brodnicy oraz wziął udział w wigilijnym spotkaniu samorządowców w Brodnicy.

28 grudnia – radny Zbigniew Socha wziął udział w opłatku samorządowym połączonym z toastem noworocznym w Brodnicy.

28 grudnia – radny Jan Wadoń uczestniczył w sesji Rady Gminy Wielgie.

28 grudnia – radna Ewa Łapińska była obecna na spotkaniu świąteczno-noworocznym Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Siatkowej.


Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

<maj 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 24654387
Data: 2024-05-26