Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Styczeń 2013

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ
3 stycznia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak uczestniczył w spotkaniu z burmistrzem Barcina Michałem Pęziakiem w sprawie planów rozwoju miasta i gminy.

3 stycznia – radny Jan Wadoń był obecny w Dobrzyniu nad Wisłą na uroczystości wręczenia nagrody im. Adama Adamandego Kochańskiego i koncercie noworocznym.

4 stycznia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak uczestniczył w Bydgoszczy w spotkaniu noworocznym aktywu samorządowego SLD z posłanką Anną Bańkowską i posłem do Parlamentu Europejskiego Januszem Zemke.

4 stycznia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radna Lucyna Andrysiak uczestniczyli w powiatowo-gminnym spotkaniu noworocznym w Nakle.

4 stycznia – radny Wojciech Jaranowski wziął udział w uroczystości wręczenia nagród w I Ogólnopolskim Konkursie pt. „Trzej Królowie w tradycji i oczach współczesnych”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Modzerowie.

4 stycznia – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w koncercie „Wieczór kolęd w wykonaniu Chóru Męskiego „Echo” w Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu.

4 stycznia – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w koncercie noworocznym w Urzędzie Miasta w Rypinie.

5 stycznia – radny Jan Wadoń wziął udział w audycji Radia PiK „Gorąca godzina” we Włocławku.

6 stycznia – radna Elżbieta Piniewska uczestniczyła w uroczystej mszy św. z okazji rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego oraz złożyła kwiaty pod pomnikiem powstańców.

6 stycznia – radny Wojciech Jaranowski wziął udział w uroczystej Mszy Św. z okazji Święta Trzech Króli we włocławskiej Katedrze oraz spotkaniu noworocznym organizowanym przez ks. bp ordynariusza Diecezji Włocławskiej Wiesława Alojzego Meringa.

8 stycznia – radny Józef Rogacki uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielem Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w sprawie współpracy, które odbyło się w Toruniu.

8 stycznia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w spotkaniu Zarządu Województwa z prezydentami miast z województwa kujawsko-pomorskiego, którego tematem było planowane powołanie Stowarzyszenia „Europa Pomorza i Kujaw”.

9 stycznia – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w spotkaniu z mieszkańcami Ostromecka.

10 stycznia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w świątecznym spektaklu „Wigilijna Podróż” w I LO w Brodnicy.

10 stycznia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak był obecny na posiedzeniu Rady Społecznej Pogotowia Ratunkowego we Włocławku oraz uczestniczył w spotkaniu noworocznym prezydenta Andrzeja Pałuckiego z aktywem gospodarczym miasta Włocławka.

10 stycznia – radna Lucyna Andrysiak oraz radna Elżbieta Krzyżanowska wzięły udział w spotkaniu noworocznym Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.

10 stycznia – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na otwarciu nowych boisk sportowych „Orlik” w Bydgoszczy: przy Szkole Podstawowej nr 66, III Liceum Ogólnokształcącym, Szkole Podstawowej nr 20 oraz Szkole Podstawowej nr 37.

10 stycznia – radna Ewa Łapińska uczestniczyła oraz pomagała w przeprowadzeniu II etapu Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum, który odbył się w Bydgoszczy.

10 stycznia – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiej Poradni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy.

10 stycznia – radny Wojciech Jaranowski wziął udział w pracach jury rejonowego etapu X edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum we Włocławku.

10 stycznia – radny Stanisław Pawlak wziął udział w tradycyjnym spotkaniu noworocznym prezydenta Włocławka Andrzeja Pałuckiego.

11 stycznia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w spotkaniu Zarządu Województwa z wójtami gmin z województwa kujawsko-pomorskiego, którego celem było wypracowanie nowej formuły współpracy samorządów z biurem regionalnym w Brukseli.

11 stycznia – radny Jan Wadoń uczestniczył w spotkaniu dotyczącym propozycji Zarządu Województwa utworzenia Stowarzyszenia „Europa Pomorza i Kujaw”, które odbyło się w Przysieku.

12 stycznia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w X Jubileuszowej Edycji Konkursu ROLNIK POMORZA I KUJAW 2012-Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy.

13 stycznia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w imprezie zorganizowanej w ramach XXI Finału WOSP przez KM Policji i Okręgowa Radę Łowiecką na Strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku.

12 stycznia – radna Lucyna Andrysiak oraz radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyły w spotkaniu noworocznym Ligi Kobiet Polskich w Hotelu Brda w Bydgoszczy.

12 stycznia – radny Wiesław Żurawski wziął udział w spotkaniu noworocznym posłów i radnych Prawa i Sprawiedliwości z ks. biskupem Wiesławem Meringiem w Toruniu.

13 stycznia – radny Jan Wadoń uczestniczył w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Wielgie.

15 stycznia – radni: Lucyna Andrysiak, Elżbieta Krzyżanowska, Grzegorz Gaca i Jan Wadoń uczestniczyli w konsultacjach nowej strategii rozwoju województwa, zorganizowanych przez Departament Rozwoju Województwa i Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych.

15 stycznia – radny Zbigniew Socha uczestniczył w spotkaniu Komisji Rady Społecznej Szpitala w Brodnicy, które odbyło się w Świeciu.

15 stycznia – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w 13 Balu Radości w Nadrożu na rzecz osób niepełnosprawnych, zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie.

17-18 stycznia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w targach Grüne Woche w Berlinie.

17 stycznia – radna Elżbieta Krzyżanowska i radny Grzegorz Gaca wzięli udział w konsultacjach nowej strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska. Głównym tematem spotkania były zapisy tzw. Białej Księgi opublikowanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

17 stycznia – radna Ewa Łapińska była obecna na spotkaniu dotyczącym strategii rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.

17 stycznia – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w uroczystym posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Radziejowie.

17 stycznia – radny Wiesław Żurawski wziął udział w konferencji prasowej PiS z udziałem posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w refektarzu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Głównym tematem konferencji było 23-procentowe bezrobocie w Grudziądzu.

18 stycznia – radny Józef Rogacki był obecny na posiedzeniu Rady Społecznej w Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

18 stycznia – radna Elżbieta Piniewska wzięła udział w Imieninach Inowrocławia.

18 stycznia – radny Zbigniew Socha uczestniczył w obchodach  patriotycznych z okazji 68. rocznicy wyzwolenia Brodnicy spod okupacji oraz 93. rocznicy powrotu Pomorza do Macierzy.

18 stycznia – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w koncercie Uchylić Serca zorganizowanym przez espół Szkół Miejskich w Rypinie.

18-21 stycznia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radni: Ewa Łapińska i Wiesław Żurawski byli obecni na targach Grüne Woche w Berlinie.

19 stycznia – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radni: Elżbieta Krzyżanowska i Józef Rogacki byli obecni na Charytatywnym Balu Marszałka w Bydgoszczy.

19 stycznia – radny Stanisław Pawlak był obecny na uroczystym przekazaniu i poświęceniu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Kruszynie.

20 stycznia – radny Józef Rogacki był obecny w Filharmonii Pomorskiej na koncercie z okazji 93. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Polski.

20 stycznia – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w uroczystościach 100-tnej rocznicy urodzin bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Chełmży.

20 stycznia – radni Stanisław Pawlak i Jan Wadoń uczestniczyli w uroczystości z okazji 68. rocznicy wyzwolenia Włocławka.

21 stycznia – posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki oraz Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

21 stycznia – radny Paweł Knapik spotkał się z burmistrzem Świecia Tadeuszem Pogodą oraz dyrektorem tamtejszej Miejskiej Biblioteki Publicznej w sprawie planu budowy nowej siedziby biblioteki.

22 stycznia - przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta zorganizowała spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Obywatelskiej Społeczności dla Tucholi w sprawie budowy obwodnicy Tucholi.

22 stycznia – posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

22 stycznia – radny Wojciech Jaranowski wziął udział w uroczystościach z okazji 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego przed pomnikiem poświęconym powstańcom we Włocławku.

22 stycznia – radny Józef Rogacki uczestniczył w konferencji związanej z 150. rocznicą wybuchu  powstania styczniowego, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

23 stycznia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak spotkał się w Parlamencie Europejskim z parlamentarzystami europejskimi w sprawie przygotowywanej przez niego opinii Komitetu Regionów nt. „Niebieski wzrost” – szanse dla zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich.

23 stycznia – radny Wiesław Żurawski wziął udział w uroczystościach w bazylice św. Mikołaja oraz na Głównym Rynku z okazji 93. rocznicy powrotu Grudziądza i Pomorza do Macierzy oraz w imieniu posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego złożył wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego.

23 stycznia – radny Wiesław Żurawski wziął udział w promocji XX tomu „Rocznika Grudziądzkiego” w salach Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu oraz uczestniczył w koncercie „Wieczór z piosenkami retro i piosenką filmową” z lat 20-tych i 30-tych XX w.

24 stycznia – posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa oraz Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

24 stycznia – radna Lucyna Andrysiak była obecna na  sesji Rady Gminy Białe Błota.

24 stycznia – radna Ewa Łapińska uczestniczyła w uroczystych obchodach 68. rocznicy wyzwolenia Bydgoszczy spod okupacji hitlerowskiej. Uroczystość odbyła się na cmentarzu przy parafii św. Józefa Rzemieślnika w Bydgoszczy.

25 stycznia – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w spotkaniu podsumowującym obchody 750-lecia Kcyni.

25 stycznia – radny Paweł Knapik wziął udział w posiedzeniu komisji ochrony środowiska powiatu świeckiego, poświęconemu opłatom za korzystanie ze środowiska oraz sytuacji składowiska odpadów w Górnej Grupie.

26 stycznia – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w spotkaniu noworocznym w Zespole Szkół Mechanicznych Lipnie

26 stycznia – radny Jan Wadoń uczestniczył w Lipnie w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Starostę Lipnowskiego.

27 lutego – radna Elżbieta Piniewska wzięła udział w mszy św. w intencji Prymasa Józefa Glempa w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu.

28 stycznia – sesja Sejmiku Województwa.

30 stycznia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystym podpisaniu umów moje targowisko w Przysieku.

30 stycznia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak uczestniczył w krajowej naradzie SLD nt. stanu samorządu terytorialnego w Polsce, które odbyło się w Sejmie.

30 stycznia – radna Ewa Łapińska pełniła dyżur radnego w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.

30 stycznia – radni: Ewa Łapińska, Elżbieta Krzyżanowska oraz Józef Rogacki byli obecni na sesji Rady Miasta w Bydgoszczy.

30 stycznia – radny Jan Wadoń uczestniczył w Ugoszczu w walnym zebraniu sprawozdawczym Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

31 stycznia – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w XXVII sesji Rady Powiatu Toruńskiego, a także wraz z wicekuratorem Andrzejem Siemianowskim uczestniczył w spotkaniu z dyrekcją, nauczycielami i uczniami szkoły terapeutycznej dla dzieci autystycznych w Toruniu.

31 stycznia - 1 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w sesji plenarnej Komitetu Regionów UE, podczas której przyjęto przygotowaną przez niego opinię nt. „Niebieskiego wzrostu”.
Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

<marzec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 10800640
Data: 2024-03-01