Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Luty 2013

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ1 lutego – radna Elżbieta Piniewska współorganizowała konkurs ,,Europa Regionów" w I LO w Inowrocławiu, na którym był obecny europoseł Tadeusz Zwiefka.

2 lutego – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w spotkaniu z lokalnymi przedsiębiorcami z terenu gminy Zławieś Wielka.

3 lutego – radna Elżbieta Piniewska przeprowadziła Sportowe Dyktando pod patronatem Prezydenta Inowrocławia.

4 lutego – radny Przemysław Przybylski spotkał się ze Starostą Toruńskim w sprawie przebudowy drogi powiatowej w Górsku.

5 lutego – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta otworzyła inauguracyjne spotkanie Kujawsko-Pomorskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, utworzonego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.

5 lutego – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w konferencji prasowej podsumowującej IV Charytatywny Bal Marszałka w restauracji „Maestra" w Bydgoszczy.

5 lutego – radny Paweł Knapik wziął udział w spotkaniu dotyczącym budowy nowej biblioteki w Świeciu.

5 lutego – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.

7 lutego – radny Przemysław Przybylski spotkał się z dyrektorem hospicjum „Światło” Tomaszem Krzysztyniakiem.

7 lutego – radny Zbigniew Socha wziął udział w posiedzeniu Zarządu Koła PO w Brodnicy.

7 lutego – radny Janusz Niedźwiecki uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Izby Przemyslowo-Handlowej w Toruniu.

7 lutego – radni Stanisław Pawlak i Jan Wadoń uczestniczyli w Chodeczu we wspólnym posiedzeniu Rady Gminy Choceń, Rady Gminy Boniewo i Rady Miejskiej Chodecz, które dotyczyło zadań determinujących rozwój wymienionych gmin, a także wzięli udział w uroczystym otwarciu Choceńskiego Centrum Kultury.

8 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w spotkaniu z radnymi miasta Jabłonowa Pom. na temat Strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Konojadach.

8 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w spotkaniu z samorządowcami SLD powiatu włocławskiego, które odbyło się w gminie Kruszyn.

8 lutego – radny Janusz Niedźwiecki uczestniczył w II posiedzeniu Rady Programowej Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

8 lutego – radna Ewa Łapińska była obecna na koncercie „Dzieci Rodzicom – Otwórz serce”, zorganizowanym przez Zespół Szkół Nr 12 w Bydgoszczy.

8 lutego – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w Balu Lekarza połączonym z wręczeniem wyróżnień szczególnie wyróżniającym się osobom ze środowiska medycznego.

8 lutego – radny Przemysław Przybylski spotkał się z v-ce dyrektorem Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego w Toruniu Zofią Wasilewską, był obecny na obradach Rady Gminy Zławieś Wielka oraz uczestniczył w spotkaniu z dyrektorem Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Elżbietą Wykrzykowską.

9 lutego – radny Przemysław Przybylski spotkał się z ks. Stanisławem Pyzikiem w sprawie budowy kościoła filialnego w Górsku.

9 lutego – radny Wiesław Żurawski wziął udział w ceremonii pogrzebowej śp. Karola, Marka i Krzysztofa Burczyńskich. Wspólnie z kierownikiem Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego w Grudziądzu Krzysztofem Pokorą złożyli wieniec kwiatów od Samorządu Województwa na grobie zmarłych braci w Przysiersku k. Świecia.

10 lutego – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w mszy św. za duszę śp. Jadwigi Kaczyńskiej oraz w intencji 96 ofiar katastrofy smoleńskiej, a także złożył kwiaty pod tablicą pamiątkową w kościele św. Maksymiliana na Strzemięcinie.

10 lutego – radny Jan Wadoń był obecny na koncercie kwintetu dętego Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, zrealizowanego w ramach projektu Centrum Kultury Gminy Wielgie „Wielickie spotkania z kulturą”.

11 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wraz z przedstawicielem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku wzięli udział w spotkaniu z dyrektorem Regionalnego Ośrodka Telewizji Bydgoszcz.

11 lutego – radny Przemysław Przybylski spotkał się z Dyrektorem Dworu Artusa, w ramach spotkań z instytucjami kultury Torunia, oraz odwiedził Oratorium im. Ks. Bronisława Markiewicza na toruńskich Rybakach.

11 lutego – radny Paweł Knapik był obecny na spotkaniu zorganizowanym przez Izbę Regionalną Ziemi Świeckiej z Romanem Kozłowskim, współautorem albumu „Truppenübungsplatz Gruppe. Grupa na zdjęciach i widokówkach w latach 1899-1941”.

11 lutego – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w uroczystej mszy św. Sybiraków, w rocznicę pierwszych zesłań Polaków do ZSRR. Wspólnie z kierownikiem Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego w Grudziądzu Krzysztofem Pokorą złożyli wiązanki kwiatów od Samorządu Województwa pod tablicą pamiątkową w kościele św. Maksymiliana na Strzemięcinie.

12 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w turnieju „Polskie Powstania Narodowe" w Jabłonowie Pomorskim.

12 lutego – radny Zbigniew Socha spotkał się z burmistrzem Tadeuszem Fuksem w celu interwencji dotyczącej jednej z rodzin zamieszkałych na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie.

12 lutego – radny Janusz Niedźwiecki uczestniczył w posiedzeniu Konwentu UTP w Bydgoszczy.

13 lutego – radny Jan Wadoń uczestniczył w Toruniu w pracy zespołu roboczego, opracowującego projekt strategii polityki społecznej.

14 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w sesji Rady Powiatu Brodnickiego.

14 lutego – radna Ewa Łapińska uczestniczyła w spotkaniu podsumowującym pracę nad Strategią Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013 - 2020.

14 lutego – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w spotkaniu z Prezydentem Bydgoszczy podsumowującym prace zespołu planowania strategicznego „Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-20”.

14 lutego – radny Zbigniew Socha uczestniczył w uroczystości pożegnalnej inspektora Andrzeja Rogalskiego, komendanta Powiatowej Policji w Brodnicy, który po 35 latach służby odszedł na emeryturę, a także wziął udział w spotkaniu Zarządu Koła PO w Brodnicy, które miało miejsce w tamtejszym biurze parlamentarno-samorządowym.

14 lutego – radny Janusz Niedźwiecki wziął udział w posiedzeniu Zarządu Regionalnej Agencji Poszanowania Energii w Toruniu.

15 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak był obecny na otwarciu pracowni komputerowej w siedzibie Punktu Informacyjnego Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke w Żninie.

15 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w gali konkursu Rolnik Farmer Roku w Warszawie.

15 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak i radna Lucyna Andrysiak uczestniczyli w spotkaniu z władzami, pracownikami i samorządowcami powiatu żnińskiego oraz mieszkańcami Kcynii i powiatu nakielskiego, które odbyło się z udziałem Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke.

15 lutego – radna Elżbieta Piniewska uczestniczyła wraz z Marszałkiem Województwa w spotkaniu z burmistrzem Mogilna Leszkiem Duszyńskim oraz mieszkańcami miasta.

15 lutego – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radni: Lucyna Andrysiak, Ewa Łapińska, Elżbieta Krzyżanowska, Grzegorz Gaca, Józef Rogacki i Maciej Świątkowski wzięli udział w spotkaniu poświęconym planom rozwoju akademickiej Bydgoszczy, które odbyło się w bydgoskim ratuszu.

15 lutego – radny Józef Rogacki był obecny na uroczystej sesji Biskupińskiego Towarzystwa Archeologicznego im. Walentego Szwajcera w Biskupinie.

16 lutego – radna Elżbieta Piniewska prowadziła III Inowrocławski Koncert Charytatywny „Serca Granie”, z którego dochód został przeznaczony dla chorych dzieci.

16 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w Kruszwicy w mszy św. za rolników i duszę śp. Antoniego Kusia, działacza Solidarności na Kujawach. Po mszy odbyło się spotkanie z parlamentarzystami i samorządowcami na temat zagrożeń i perspektyw dla polskiego rolnictwa.

18 lutego – posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komisji Edukacji, Nauki Sportu i Turystyki, Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa oraz Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia.

18 lutego – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta

18 lutego – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radni: Elżbieta Krzyżanowska, Ewa Łapińska, Przemysław Przybylski i Wiesław Żurawski uczestniczyli w uroczystych obchodach „Dni Dziedzictwa Kopernikańskiego” w Toruniu.

19 lutego – posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

19 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w posiedzeniu Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii Komitetu Regionów UE w Brukseli.

19 lutego – radni: Stanisław Pawlak i Jan Wadoń wzięli udział w spotkaniu konsultacyjnym nowej strategii rozwoju miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego.

19 lutego – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.

20 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w Sesji Rady Miasta Jabłonowo Pomorskie.

20 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej i Społecznej Komitetu Regionów UE w Brukseli.

20 lutego – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w spotkaniu dyrekcji i rodziców uczniów szkołach salezjańskich w Toruniu z przedstawicielami Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty.

21 lutego  – radny Jan Wadoń był obecny na sesji Rady Gminy Wielgie.

21 lutego – posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

21 lutego – radni: Lucyna Andrysiak, Elżbieta Krzyżanowska, Stanisław Pawlak i Jan Wadoń wzięli udział w spotkaniu podsumowującym pracę Zespołów Społeczno-Eksperckich nad kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, a także zapoznającym z aktualnym stanem prac nad Strategią Rozwoju Województwa.

21 lutego – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w uroczystym zebraniu Koła Przewodników Kujawsko-Pomorskich PTTK z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego; uroczystość odbyła się w połączeniu ze zwiedzaniem OPEC w Grudziądzu.

22 lutego – posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

22 lutego – radny Jan Wadoń uczestniczył w konferencji dotyczącej nowej ustawy o odpadach.

23 lutego – radny Wiesław Żurawski wziął udział w wojewódzkich uroczystościach z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego, zorganizowanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Oddział Przewodnicki PTTK w Toruniu.

25 lutego – sesja Sejmiku Województwa.

25 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w Komisji EDUC Komitetu Regionów UE, która odbyła się w Brukseli.

26 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w Komisji COTER Komitetu Regionów UE, która odbyła się w Brukseli.

27 lutego – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radny Janusz Niedźwiecki uczestniczyli w spotkaniu podsekretarza stanu w ministerstwie Skarbu Państwa Pawła Tamborskiego z samorządowcami i przedsiębiorcami, które odbyło się w Hotelu Bulwar w Toruniu.

27 lutego – radna Elżbieta Krzyżanowska oraz radna Ewa Łapińska wzięły udział w sesji Rady Miasta Bydgoszczy.

28 lutego – posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

28 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w koncercie z okazji nadania sali kameralnej imienia Witolda Kocikowskiego oraz inauguracji roku jubileuszowego 80-lecia szkoły muzycznej w Inowrocławiu.

28 lutego – radny Janusz Niedźwiecki wziął udział w posiedzeniu Zarządu IPH w Toruniu.

28 lutego – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w otwarciu Finału Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla szkół ponadgimnazjalnych oraz wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Inowrocławski Klub Dyskusyjny z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

28 lutego – radna Ewa Łapińska była obecna podczas IX finału Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

28 lutego – radny Wiesław Żurawski wziął udział w posiedzeniu Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” Regionu Toruńsko-Włocławskiego z udziałem przewodniczącego Jacka Żurawskiego oraz uczestniczył w uroczystości zakończenia pontyfikatu Papieża Benedykta XVI, która odbyła się w katedrze śś. Janów pod przewodnictwem Biskupa Diecezji Toruńskiej ks. dr Andrzeja Suskiego.


Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10766610
Data: 2024-02-24