Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

I sesja sejmiku VII kadencji

Radni Województwa Kujawsko-Pomorskiego VII kadencji mają za sobą pierwsze głosowania. Zwołana przez komisarza wyborczego I sesja sejmiku została podzielona na dwie części – w poniedziałek 6 maja wybrano prezydium sejmiku z przewodniczącą Elżbietą Piniewską na czele, natomiast w czwartek 9 maja wybrano zarząd województwa.

W pierwszej części sesji 6 maja, którą początkowo prowadził radny senior – Robert Malinowski radni odśpiewali hymn Polski i złożyli ślubowania następującej treści: Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej województwa i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.

Po ślubowaniu w tajnym głosowaniu wybrano przewodniczącą i wiceprzewodniczących sejmiku. Zostali nimi:

Elżbieta Piniewska – przewodnicząca sejmiku,

Katarzyna Lubańska – wiceprzewodnicząca sejmiku,

Józef Ramlau – wiceprzewodniczący sejmiku,

Przemysław Sznajdrowski – wiceprzewodniczący sejmiku.

 

Po swoim wyborze przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska powiedziała: Będę się starała wypełniać swoje obowiązki rzetelnie, merytorycznie, sumiennie – i zapewniła - Ta sala będzie salą debat.

Następnie poszerzono porządek obrad o punkty dotyczące wyboru zarządu województwa i powołania komisji, ustalenia ich składu osobowego i wybranie przewodniczących. Uzupełniony porządek obrad. (link)

Na wniosek radnego Piotra Całbeckiego 6 maja przerwano sesję i odroczono ją do czwartku 9 maja o godz. 11.00.

Druga część sesji 9 maja rozpoczęła się od wyboru marszałka województwa. Zgłoszono dwóch kandydatów: Piotra Całbeckiego i Marka Gralika. Bezwzględną większość głosów uzyskał radny Piotr Całbecki, który będzie sprawował tę funkcję po raz piąty. Nowo wybrany marszałek województwa na swoich najbliższych współpracowników – wicemarszałków zaproponował radną Anetę Jędrzejewską i radnego Zbigniewa Ostrowskiego, natomiast na członków zarządu – Dariusza Kurzawę i Marka Wojtkowskiego.

W głosowaniu tajnym radni zdecydowali o ich wyborze do zarządu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego VII kadencji tworzą:

Piotr Całbecki – marszałek województwa,

Aneta Jędrzejewska i Zbigniew Ostrowski – wicemarszałkowie województwa,

Dariusz Kurzawa i Marek Wojtkowski  – członkowie zarządu województwa.

 

Marszałek województwa Piotr Całbecki podziękował radnym za okazane poparcie. Podziękował również skarbnikowi województwa, sekretarzowi województwa, dyrektorom wszystkich departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostek organizacyjnych, a także wszystkim pracownikom. Wyraził nadzieję, że z taką „drużyną” będzie możliwy dalszy pomyślny rozwój województwa. Podziękował też swojej rodzinie, przyjaciołom i tym wszystkim, którzy uczestniczyli w I sesji sejmiku. Na zakończenie podziękował radnemu Sławomirowi Kopyściowi za wiele lat owocnej współpracy w zarządzie województwa. Następnie głos zabrał radny Sławomir Kopyść, który w latach 2010–2024 był członkiem zarządu województwa. Podziękował pracownikom Urzędu Marszałkowskiego za wiele wspólnych inicjatyw i życzył panu Markowi Wojtkowskiemu, który w VII kadencji zastąpi go w zarządzie, aby nie zabrakło mu siły i determinacji do realizacji zadań na rzecz rozwoju obszarów dawnego województwa włocławskiego oraz całego regionu kujawsko-pomorskiego.

 

Podczas sesji powołano również sejmikowe komisje, ustalono ich skład osobowy i wybrano przewodniczących. Pracami komisji kierować będą:

 

Komisja Rewizyjna:

Wojciech Jaranowski – przewodniczący

Jacek Gajewski – wiceprzewodniczący

 

Komisja Budżetu i Finansów:

Leszek Pluciński – przewodniczący

Michał Czepek– wiceprzewodniczący

 

Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury:

Tadeusz Pogoda – przewodniczący

Radosław Kempinski – wiceprzewodniczący

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Paweł Zgórzyński – przewodniczący

Marek Witkowski – wiceprzewodniczący

 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii:

Michał Czepek – przewodniczący

Katarzyna Lubańska – wiceprzewodnicząca

Anna Maćkowska – wiceprzewodnicząca

 

Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia:

Jarosław Katulski – przewodniczący

Przemysław Przybylski – wiceprzewodniczący

 

Komisja Edukacji i Nauki:

Sławomir Kopyść – przewodniczący

Anna Niewiadomska – wiceprzewodnicząca

 

Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Jarosław Wenderlich - przewodniczący

Łukasz Krupa – wiceprzewodniczący

 

Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa:

Robert Malinowski – przewodniczący

Marek Gralik – wiceprzewodniczący

 

Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa:

Ewa Kozanecka – przewodnicząca

Przemysław Ziemecki – wiceprzewodniczący

 

Komisja Sportu i Turystyki:

Jacek Gajewski – przewodniczący

Marcel Kałużny – wiceprzewodniczący

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

Józef Łyczak - przewodniczący

Jarosław Katulski – wiceprzewodniczący

 

Powołano również 3-osobową doraźną Komisję Wyróżnień Honorowych, której przewodniczącym został radny Jacek Gajewski. W przerwie sesji Komisja zorganizowała swoje posiedzenie i przygotowała dwa projekty uchwał – w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla byłych prezydentów Bydgoszczy i Torunia, pana Romana Jasiakiewicza i pana Wojciecha Jerzego Grochowskiego. Sprawowali oni swoje funkcje w czasie pielgrzymki patrona województwa Świętego Jana Pawła II w naszym regionie, która odbyła się 25 lat temu, 7 czerwca 1999 r. Podczas sesji sejmik przyjął obie uchwały. Wręczenie Odznak Honorowych prawdopodobnie odbędzie się podczas uroczystej sesji z okazji Święta Województwa.

W dalszej części sesji wybrano delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Zostali nimi radny Jacek Gajewski i radny Paweł Zgórzyński.

Sejmik przyjął też uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych, w sprawie wynagrodzenia marszałka i zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

Pełna fotorelacja z pierwszej części obrad.

Pełna fotorelacja z drugiej części obrad. 

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWK-P

Fot. Andrzej Goiński dla UMWK-P

Kancelaria Sejmiku

9 maja 2024 r.

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 48930567
Data: 2024-06-16