Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Marzec 2013

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ1 marca – radny Janusz Niedźwiecki uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Starostę Toruńskiego w sprawie problemów z budową ścieżki rowerowej. Spotkanie odbyło się u Burmistrza Chełmży.

1 marca – radny Wiesław Żurawski wziął udział w uroczystym otwarciu wystawy „Oblicza szkła” sześciu artystów dydaktycznej Pracowni Witrażu Wydziału Sztuk Pięknych UMK, w Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi.

2 marca – radny Stanisław Pawlak wziął udział w spotkaniu promocyjnym pt. „Pochwalmy się tym, co mamy”, zorganizowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Choceniu dla obszaru objętego LSROR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

3 marca – radny Wiesław Żurawski wziął udział w uroczystych obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” oraz odsłonięciu Tablicy Pamiątkowej ku czci trojga „Żołnierzy Wyklętych” w kościele młodzieżowym Niepokalanego Serca NMP, z udziałem Prezydenta Grudziądza i posłów: Anny Sobeckiej, Jana Krzysztofa Ardanowskiego i  Łukasza Zbonikowskiego.

4 marca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober, Krystian Łuczak oraz radni: Stanisław Pawlak, Zenon Flejter uczestniczyli w uroczystej inauguracji XX Forum Gospodarczego.

4 marca – radny Janusz Niedźwiecki uczestniczył w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Infrastruktury Sejmu RP. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Apatora i dotyczyło zapisów nowej ustawy Prawo Energetyczne.

4 marca – radny Józef Rogacki uczestniczył w spotkaniu z ambasadorem Kazachstanu Erikiem Utebbajewem u Marszałka Województwa.

5-12 marca – radny Wiesław Żurawski wziął udział w spotkaniach otwartych Prezydenta Grudziądza z mieszkańcami miasta.

6 marca – wiceprzewodniczący Ryszard Bober uczestniczył w seminarium na temat możliwości biznesowych w angolskim sektorze rolnictwa, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski we współpracy z ambasadą Angoli w Warszawie oraz Ministerstwem Rolnictwa tego kraju.

6 marca – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Różowa wstążeczka”, Ligę Kobiet oraz Przewodniczącą Sejmiku Województwa,, które odbyło się w Villa Calvados w Bydgoszczy.

7 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w spotkaniu z delegacją z Angoli w Gniewkowie, Osięcinach i Nowej Wsi.

7 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w spotkaniu z kobietami z miasta Włocławek i powiatu włocławskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

7 marca – radna Ewa Łapińska wzięła udział w finale Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum.

7-8 marca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak oraz radna Lucyna Andrysiak uczestniczyli w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw RP w Warszawie.

8 marca – radna Ewa Łapińska wzięła udział w uroczystości z okazji Dnia Kobiet, zorganizowanej przez Demokratyczną Unię Kobiet.

9 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak był obecny na premierze spektaklu baletowego FASCYNACJE w Operze Nova w Bydgoszczy. 

9 marca – radny Stanisław Pawlak wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubominie, gm. Boniewo.

10 marca – radny Stanisław Pawlak wziął udział w uroczystym koncercie we Włocławku, zorganizowanym z okazji Dnia Kobiet pt. „Panowie Paniom”.

11 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w spotkaniu na temat gazyfikacji gmin: Książki i Jabłonowo Pom. w Toruniu oraz wziął udział w spotkaniu z delegacją z Pampeluny.

11 marca – radny Stanisław Pawlak oraz radny Wojciech Jaranowski uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Włocławka.

11 marca – radny Wiesław Żurawski wziął udział w spotkaniu o tematyce „Biała księga bezpieczeństwa narodowego” z Ministrem Bezpieczeństwa Narodowego gen. prof. Stanisławem Koziejem, które odbyło się w auli Bursy Szkolnej „Caritas”.

12 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w zebraniu założycielskim stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza, które odbyło się w Przysieku.

12 marca – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów we Włocławku w siedzibie Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.

13 marca – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w uroczystości wręczenia Artystycznych Stypendiów Marszałka Województwa w Kino-Galerii Tumult w Toruniu.

14 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w otwarciu hali sportowej przy Zespole Szkół w Dębowej Łące.

14 marca – radna Ewa Łapińska pełniła dyżur radnego w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.

14 marca – radny Józef Rogacki wziął udział we wręczeniu nagród uczestnikom konkursu interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach „MIKOŁAJ KOPERNIK I JEGO EPOKA” w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.

14 marca – radny Wiesław Żurawski wziął udział w spotkaniu ze związkowcami i z członkami stowarzyszenia „Ruch dla Grudziądza” w związku z protestem przeciwko włączeniu przez MON Wojskowych Zakładów Uzbrojenia do warszawskiej firmy „BUMAR”.

15 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w otwarciu festiwalu LIVE DANCE Brodnica 2013 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brodnicy oraz wziął udział w spotkaniu otwartym z rolnikami z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisławem Kalembą.

15 marca – radny Zbigniew Socha uczestniczył w IX Ogólnopolskim Przeglądzie Tańca Współczesnego i Towarzyskiego „Live Dance” w Brodnicy oraz wziął udział w premierze spektaklu „Romea i Julii” w wykonaniu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy.

15 marca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w obchodach jubileuszu 30-lecia Izby Skarbowej.

15-16 marca – radna Elżbieta Piniewska zorganizowała XI Ogólnopolski Festiwal Małych Form Teatralnych ARLEKINADA pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

15 marca – radny Wiesław Żurawski wziął udział w uroczystym otwarciu wystawy Barbary Wachowicz „Henryk Sienkiewicz – Dla pokrzepienia serc” w Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi oraz uczestniczył udział w widowisku o autorze „Trylogii”.

16 marca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radni: Ewa Łapińska i Wiesław Żurawski wzięli udział w uroczystych obchodach 32. rocznicy Bydgoskiego Marca 1981 w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

17 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w XVII Zjeździe Oddziału PTTK na Zamku Golubskim oraz wziął udział w XI Okręgowym Zjeździe Delegatów Kół PZW Okręg Toruń w Przysieku.

17 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w XI Okręgowym Zjeździe Delegatów Kół Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Toruń, które odbyło się w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku.

18 marca – posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki , Sportu i Turystyki oraz Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Zespole Szkół Plastycznych w Bydgoszczy.

18-21 marca – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w sesji wiosennej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych w Strasburgu.

19 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w przedświątecznej, połączonej z kiermaszem wystawie rękodzieła osób niepełnosprawnych „My też potrafimy” w Toruniu.

19 marca – posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

19 marca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła wraz z Marszałkiem Województwa w spotkaniu z przedstawicielami władz UTP w Bydgoszczy i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy.

19 marca – radny Wiesław Żurawski wziął udział w otwarciu XIII Wystawy o tematyce świąt wielkanocnych pn. „My też potrafimy” w gmachu Urzędu Marszałkowskiego oraz uczestniczył w konferencji prasowej posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego i radnych PiS w refektarzu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

20 marca – posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa oraz Komisji doraźnej do opracowania zmian do Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

20 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystym podpisanie umów o dofinansowanie zadania pod nazwą podłączenie do sieci gazowej 650 gospodarstw domowych w gminach Książki (powiat wąbrzeski) i Jabłonowo Pomorskie (powiat brodnicki) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

20 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radny Stanisław Pawlak uczestniczyli w wykładzie odbywającym się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku pt. „Województwo a miasto. Czy kujawsko-pomorskie daje nam szansę?”.

20 marca – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w Konferencji „Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania inteligentnej specjalizacji regionu” w Przysieku.

21 marca – posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii, Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa oraz Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia.

21 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober i Krystian Łuczak oraz radni: Ewa Łapińska, Wojciech Jaranowski, Elżbieta Krzyżanowska i Stanisław Pawlak uczestniczyli w seminarium poświęconym społeczno-gospodarczym aspektom rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem procesu tworzenia strategii rozwoju, które odbyło się z udziałem reprezentantów regionu Nawarra.

21 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w seminarium Komisji NAT pt. „Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa z perspektywy regionalnej”, które odbyło się w Zwolle w Holandii.

21 marca – radny Janusz Niedźwiecki uczestniczył w walnym zgromadzeniu członków IPH w Toruniu.

21 marca – radny Józef Rogacki wziął udział w uroczystościach benefisowych abp. H.J. Muszyńskiego w Bydgoszczy.

22 marca – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiej Poradni Sportowej w Bydgoszczy.

22 marca – radna Ewa Łapińska uczestniczyła w XII Bydgoskim Seminarium Ekologicznym pod hasłem „Bioróżnorodność jako pełny dynamizm żywej przyrody”.

22 marca – radny Wiesław Żurawski wziął udział w Drodze Krzyżowej ulicami miasta Grudziądza (z dzielnicy Mniszek do dzielnicy Rządz) z udziałem 1500 mieszkańców i pododdziałów Wojska Polskiego.

23 marca – radny Stanisław Pawlak wziął udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Lubraniec – Miasto.

24 marca – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w sejmiku Kobiet Lewicy w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

24 marca – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w Koncercie Wielkopostnym „Requiem”, zorganizowanym przez Centrum Kultury „Teatr” w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu.

24 marca – radny Stanisław Pawlak wziął udział w XV Powiatowej Wystawie stołów wielkanocnych na Kujawach, które odbyły się w miejscowości Wieniec, gm. Brześć Kujawski.

24 marca – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w Krajeńskim Śniadaniu Wielkanocnym w Witosławiu.

25 marca – sesja Sejmiku Województwa.

26 marca – radna Elżbieta Piniewska uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy.

26 marca – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w uroczystym otwarciu obiektu sportowego „Moje boisko - Orlik 2012” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy.

27 marca – radne Ewa Łapińska i Elżbieta Krzyżanowska wzięły udział w sesji Rady Miasta Bydgoszczy.

27 marca – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober, Adam Banaszak i Krystian Łuczak oraz radni Janusz Niedźwiecki, Stanisław Pawlak i Paweł Zgórzyński uczestniczyli w spotkaniu z Wicepremierem Januszem Piechocińskim w Toruniu.

27 marca – radny Jan Wadoń wziął udział w sesji Rady Gminy Wielgie.

28 marca – radny Jan Wadoń uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku.

29 marca – radny Wiesław Żurawski wziął udział w XVII sesji Rady Powiatu w sali obrad Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.

Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

<maj 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 30189997
Data: 2024-05-30