Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Maj 2013

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ


1 maja – radne: Lucyna Andrysiak, Elżbieta Krzyżanowska i Ewa Łapińska uczestniczyły w obchodach Międzynarodowego Święta Pracy w Bydgoszczy.

1 maja – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na spektaklu XX Bydgoskiego Festiwalu Operowego.

1 maja – radny Jan Wadoń uczestniczył w obchodach Święta Pracy w Lipnie.

2 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w obchodach Święta Flagi Państwowej w Brodnicy.

2 maja – radne: Lucyna Andrysiak i Ewa Łapińska wzięły udział w obchodach Święta Flagi Państwowej w Bydgoszczy.

2 maja – radny Paweł Knapik uczestniczył w Marszu Flagi, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych Razem.

2 maja – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w obchodach Święta Flagi Państwowej w Rypinie.

2 maja – radny Tadeusz Zaborowski wziął udział w obchodach Święta Flagi Państwowej w Tucholi.

3 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w obchodach uchwalenia konstytucji 3Maja w Brodnicy, Wąbrzeźnie.

3 maja – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na spektaklu XX Bydgoskiego Festiwalu Operowego.

3 maja – radna Ewa Łapińska uczestniczyła w obchodach 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Bydgoszczy.

3 maja – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w Toruniu w uroczystościach upamiętniających rocznicę Konstytucji 3 Maja.

3 maja – radny Jan Wadoń wziął udział w obchodach 222. rocznicy Konstytucji 3 Maja w Lipnie i Wielgiem.

3 maja – radny Paweł Knapik wziął udział w uroczystościach związanych z obchodami Święta 3 Maja.

3 maja – radny Wiesław Żurawski Hamburg wziął udział w uroczystych obchodach Święta Konstytucji

3 Maja i uroczystości NMP Królowej Polski w parafii Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech z udziałem J. E. Ks. Biskupa Wiesława Lechowicza. Radny uczestniczył w spotkaniu z Polonią na placu przed kościołem św. Eryka w Hamburgu.

3 maja – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w obchodach uchwalenia konstytucji 3 Maja w Rypinie.

3 maja – radny Tadeusz Zaborowski uczestniczył w obchodach Święta 3 Maja.

5 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w czwartym biegu z cyklu Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Bydgoszcz na Start.

5 maja – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na spektaklu XX Bydgoskiego Festiwalu Operowego.

5 maja – radny Jan Wadoń uczestniczył w gminnych obchodach Dnia Strażaka w Olesznie, gm. Wielgie.

6 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w spotkaniu roboczym z wicemarszałkiem Michałem Korolko i prof. Wojciechem Kapelańskim w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

6 maja – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w wojewódzkim podsumowaniu Programu „Moje boisko – Orlik”, które odbyło się w Mroczy.

7 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w trzecim posiedzeniu Rady Programowej regionalnej strategii rozwoju 2020 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

7 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w posiedzeniu Komisji COTER Komitetu Regionów UE, które odbyło się w Brukseli.

7 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku: Ryszard Bober i Krystian Łuczak oraz radni: Lucyna Andrysiak, Elżbieta Krzyżanowska, Ewa Łapińska, Wojciech Jaranowski, Stanisław Pawlak, Jan Wadoń i Wiesław Żurawski uczestniczyli w dyskusji dotyczącej zakresu i struktury projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020.

7 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak był obecny na musicalu „Lalka”, prezentowanego w ramach XX Bydgoskiego Festiwalu Operowego.

8 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 68. rocznicę zakończenia II wojny światowej przy Pomniku Wdzięczności w Brodnicy oraz w XV leciu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brodnicy połączonych z XVI Ogólnopolskim Festiwalem Artystycznym Osób Niepełnosprawnych w Brodnicy.

8 maja – radna Elżbieta Piniewska złożyła kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym ofiary wojny na inowrocławskich Błoniach z okazji 68. rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz uczestniczyła  w uroczystym otwarciu galerii Solna w Inowrocławiu.

8 maja – radny Stanisław Pawlak był obecny na uroczystości z okazji 68. rocznicy Dnia Zwycięstwa, która odbyła się  pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego we Włocławku.

8 maja – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 68. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Rypinie.

8-16 maja – radny Wiesław Żurawski wziął udział w uroczystościach Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w parafiach dekanatów Grudziądz 2 i Grudziądz 1 pod przewodnictwem Księży Biskupów toruńskich.

9 maja – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w uroczystość otwarcia doposażonej w nowoczesną aparaturę pracowni diagnostycznej oraz prezentacji nowo zakupionej dla lecznicy specjalistycznej karetki w bydgoskim Szpitalu Uniwersyteckim im. Biziela, a także  wzięła udział w uroczystej promocji książki „Pamiątka po prababci, pamiątka po pradziadku” z pracami laureatów VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Zabytki naszego regionu” w Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy.

9 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w uroczystym podsumowaniu Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Młody Europejczyk”, które odbyło się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grucznie.

9 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak był obecny na przedstawieniu operowym „Chowańszczyzna”, prezentowanym w ramach XX Bydgoskiego Festiwalu Operowego.

9 maja – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w spektaklu XX Bydgoskiego Festiwalu Operowego.

9 maja – radny Wiesław Żurawski wziął udział w koncercie XX Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich „Probaltica 2013” w salach Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu.

10 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w Targach Poznańskich oraz w otwarciu hotelu COPERNICUS TORUŃ.

10 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w uroczystości III rocznicy nadania imienia Księstwa Gniewkowskiego Szkole Podstawowej w Murzynnie,  połączonej ze Świętem Europy.

10 maja – radna Ewa Łapińska przyjmowała interesantów w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.

10 maja – radny Zbigniew Socha był obecny na VI Majówce Patriotycznej w Brodnicy, uczestniczył w debacie o patriotyzmie z młodzieżą oraz w manewrach patriotycznych, zorganizowanych na Dużym Rynku w Brodnicy.

11 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w rozpoczęciu Biegu Piastowskiego, od Kruszwicy do Inowrocławia, odbywającego się w ramach Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

11 maja – radna Ewa Łapińska uczestniczyła w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej 62. Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Bydgoszczy.

11 maja – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w festynie szkolnym w Górsku.

11 maja – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na otwarciu wystawy malarstwa prof. Renaty Uzarskiej-Bielawskiej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Lubostroniu.

11 maja – radna Elżbieta Piniewska wręczała nagrody zwycięzcom V Biegu Piastowskiego.

11 maja – radny Wiesław Żurawski wziął udział w Marszu w Obronie Wolnych Mediów i TV Trwam z udziałem posłów: Anny Sobeckiej, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Łukasza Zbonikowskiego i mieszkańców okolic Wąbrzeźna.

12 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w Targach Turystyczno-Ogrodniczych LATO NA WSI w Minikowie.

12 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak był obecny na przedstawieniu operowym „Kuba”, zamykającym XX Bydgoski Festiwal Operowy.

12 maja – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w otwarciu Targów Turystyczno-Ogrodniczych „Lato na wsi” w Minikowie.

12 maja – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w zakończeniu XX Bydgoskiego Festiwalu Operowego w Operze Nova.

13 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radny Stanisław Pawlak wzięli udział w otwarciu wystawy Senatu RP poświęconej rocznicy Powstania Styczniowego „Gorzka Chwała 1863 roku”, której miejscem jest Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.

13 maja – posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki, Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego ora Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

13 maja – radny Józef Rogacki oraz radny Przemysław Przybylski uczestniczyli w postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy.

13 maja – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w konferencji nt. „Szkoła wolna od przemocy”, zorganizowanej przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

14 maja – posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury, Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

14 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radny Jan Wadoń wzięli udział w spotkaniu z posłem do Parlamentu Europejskiego Wojciechem Olejniczakiem pt. „Aktualne problemy i wyzwania polskiej wsi”, zorganizowanym przez Radę Wojewódzką SLD w Bydgoszczy i Radę Powiatową SLD w Lipnie

14 maja – radni: Ewa Łapińska i Wiesław Żurawski byli obecni na V Festiwalu Serca Bicie – pamięci Andrzeja Zauchy w Operze Nova w Bydgoszczy.

14 maja – radny Grzegorz Gaca wziął udział w konferencji dotyczącej wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego pod hasłem „POKL wczoraj, dziś i jutro”, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski.

14 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w konferencji dot. wdrażania EFS "POKL wczoraj, dziś i jutro" w Hotel Filmar w Toruniu oraz w finale festiwalu „Serca bicie” Andrzeja Zauchy w Bydgoszczy.

15 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w seminarium naukowo-technicznym Inteligentne Sieci Energetyczne w Toruniu.

15 maja – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w zebraniu mieszkańców miasta i gminy Lubraniec w sprawie planowanej przebudowy dróg.

15 maja – radna Elżbieta Krzyżanowska przyjmowała interesantów podczas dyżuru radnego w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy,

15 maja – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w spotkaniu z Piotrem Rozwadowskim, Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczenia w Toruniu.

15 maja – radny Janusz Niedźwiecki wziął udział w konferencji „Inteligentne Sieci Energetyczne” oraz uczestniczył w gali Złotej Setki Pomorza I Kujaw.

15 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radny Wiesław Żurawski wzięli udział w Diecezjalnych Uroczystościach patrona rolników - Św. Izydora z udziałem J. E. Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego i Posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w Łasinie.

16 maja – posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa oraz Komisji Promocji I Ochrony Zdrowia.

16 maja – radna Ewa Łapińska ora radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyły w uroczystości związanej z 45. rocznicą odsłonięcia pomnika Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy oraz kampanii społecznej „Księgozbiórka”.

16 maja – radny Przemysław Przybylski spotkał się z kierownictwem Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, której przedmiotem był remont drogi na ul. Wrzosowej oraz wziął udział w spotkaniu z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu w sprawie aktywizacji bezrobotnych na terenie gminy Zławieś Wielka.

16-17 maja – radny Zbigniew Socha uczestniczył w konferencji pod nazwą „Dylematy rozwoju przedsiębiorczości w aspekcie regionalnym”.

17 maja – posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

17 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystościach jubileuszu 60-lecia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddział w Bydgoszczy. Wiceprzewodniczący wręczał Odznakę Zasłużony dla Województwa.

17 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wręczył nagrody uczestnikom biegów dziecięcych, które towarzyszyły Biegowi Piastowskiemu w Kruszwicy.

18 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w uroczystej zbiórce z okazji Święta 56. Bazy Lotniczej i 50. rocznicy powstania jednostki w Latkowie.

18 maja – radny Stanisław Pawlak oraz radny Wojciech Jaranowski uczestniczyli w jubileuszu stulecia Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu-Marysinie.

18 maja – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka w Kruszwicy.

18 maja – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w imprezach zorganizowanych w Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi w Grudziądzu pod wspólną nazwą „Fantastyczna Noc Muzeów”, w szczególności – w uroczystym otwarciu wystawy prac dyplomowych absolwentów Liceum Plastycznego w Grudziądzu

19 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak, radny: Stanisław Pawlak i Paweł Zgórzyński wzięli udział w XIII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych na Zamku Golubskim.

19 maja – radny Jan Wadoń był obecny na koncercie poświęconym twórczości Anny German, zorganizowanym przez Ośrodek Kultury Gminy Wielgie.

19 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w przeglądzie zespołów ludowych na zamku w Golubiu-Dobrzyniu oraz w finale kursu Pianistycznego im. F. Chopina w Szafarni.

20 maja – sesja Sejmiku Województwa.

21 maja – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radne: Lucyna Andrysiak i Elżbieta Krzyżanowska wzięli udział w uroczystym otwarciu Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

21 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w Ogólnopolskim Finale XII edycji Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” w Górznie.

21-22 maja – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w wykładach na temat godności rodziny oraz w projekcji filmu „Cristiada” w ramach XV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej organizowanego przez KIK w Grudziądzu.

22 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w Sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

23 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w roboczym spotkaniu dotyczącym organizacji XIV Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Minikowie.

23 maja – radny Janusz Niedźwiecki uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Członków Regionalnej Agencji Poszanowania Energii w Toruniu oraz wziął udział w zebraniu Zarządu toruńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.  

23 maja – radna Elżbieta Piniewska była obecna na gali „Młode Talenty”, która odbyła się w Bydgoszczy.

24 maja – radna Elżbieta Piniewska wzięła udział w festynach rodzinnych, zorganizowanych przez Niepubliczne Przedszkole „Miś” oraz Publiczne Przedszkole „Muzyczna Kraina” w Inowrocławiu.

24 maja – radny Janusz Niedźwiecki uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

24 maja – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w posiedzeniu Stowarzyszenia Wspierania Budowy Obwodnicy Brześcia Kujawskiego.

24 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak był obecny na wystawie fotografii „Stawiam ludzi w dobrym świetle”.

24 maja – radna Ewa Łapińska wzięła udział w V edycji akcji „Cała Bydgoszcz czyta dzieciom”, która odbyła się w Zespole Szkół Nr 30 w Bydgoszczy.

25 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział III Turnieju Tenisowym o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Torunia.

25 maja – radna Ewa Łapińska była obecna na konferencji podsumowującej realizację projektu Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy.

25 maja – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na Gali Turnieju I Open Bydgoszcz Dance Cup w Zespole Szkół nr 7 w Bydgoszczy.

25 maja – radny Wiesław Żurawski wziął udział w spotkaniu otwartym mieszkańców regionu z byłym prezesem IPN, obecnym wiceprezesem PiS Mariuszem Kamińskim, z udziałem posła Łukasza Zbonikowskiego w auli NOT w Grudziądzu

27 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak uczestniczył w konferencji pt.: „Rola Oddziałów Terenowych TVP S.A. w rozwoju społeczeństwa informacyjnego”, która odbyła się w Sali Senatu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

27 maja – radna Ewa Łapińska uczestniczyła w wizycie uczniów bydgoskiego Zespołu Szkół Nr 19 w siedzibie Sejmiku Województwa.

27 maja – radny Stanisław Pawlak wziął udział w spotkaniu z burmistrzem Piotrkowa Kujawskiego Mirosławem Skoniecznym w sprawie działań na rzecz rozwoju miasta i gminy.

27 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak reprezentował Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas uroczystych obchodów 40-lecia Gminy Inowrocław.

27 maja – radny Wiesław Żurawski wziął udział w konferencji prasowej posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego w korytarzach i biurze Rady Miasta; radni i poseł PiS nie zostali wpuszczeni przez prezydenta Grudziądza do sali refektarza w Ratuszu.

28 maja – posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

28 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak oraz radna Lucyna Andrysiak uczestniczyli w spotkaniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z samorządowcami i przedstawicielami środowisk działających na rzecz samorządu terytorialnego.

28 maja – radna Ewa Łapińska przeprowadziła lekcje na temat działalności Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Zespole Szkół Nr 36 w Bydgoszczy.

28 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radny Janusz Niedźwiecki wzięli udział w uroczystości otwarcia Banku Mleka Kobiecego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu.

28 maja – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w uroczystej Mszy św. w kościele pojezuickim z okazji 33. rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia, z udziałem bliskiej krewnej kardynała Stefana Wyszyńskiego.

29 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystości rozdania świadectw ukończenia nauki w III Liceum ogólnokształcącym w Brodnicy.

29 maja – radna Elżbieta Krzyżanowska, radna Ewa Łapińska oraz radny Józef Rogacki byli obecni na sesji Rady Miasta w Bydgoszczy.

30 maja – radny Paweł Knapik był obecny na uroczystości nadania sztandaru oraz obchodach związanych z 10-leciem działania OSP Ratownik w Świeciu.

31 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym z okazji 20-lecia miesięcznika samorządowego „Gniewkorama”.

31 maja – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak uczestniczył w uroczystości 90-lecia chóru Halka w Inowrocławiu.

31 maja – radny Wiesław Żurawski wziął udział w protestacyjnym przejeździe przez miasto Grudziądz około 120 rowerzystów w ramach ogólnopolskiej akcji „Masa Krytyczna”.

 


Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10766774
Data: 2024-02-24