Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Wrzesień 2013

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ


1 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 74. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Jabłonowie Pomorskim i Brodnicy oraz wziął udział w uroczystościach  gminnych dożynek w Mileszewach, Świeciu nad Osą, Nieżywięciu i dożynkach gminno-powiatowych w Karbowie.

1 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w dożynkach powiatowych w Szydłowicach.

1 września – radna Elżbieta Piniewska była obecna na mszy świętej za Ojczyznę w Kościele Garnizonowym w Inowrocławiu, złożyła kwiaty pod Obeliskiem Obrońców Inowrocławia oraz uczestniczyła w VIII Targach Młodych, które odbyły się w tym mieście.

1 września – radna Elżbieta Krzyżanowska oraz radna Ewa Łapińska wzięły udział w obchodach 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Starym Rynku w Bydgoszczy.

1 września – radny Stanisław Pawlak wziął udział w dożynkach gminno-parafialnych w Topólce oraz dożynkach gminnych w Smólniku, gm. Włocławek.

1 września – radny Józef Rogacki uczestniczył w uroczystościach upamiętniających wybuch II wojny światowej oraz w uroczystościach rocznicowych NSZZ „Solidarność”.

1 września – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w dożynkach gminy Rypin w Kowalkach oraz w dożynkach gminnych w Świedziebni.

1 września – radny Jan Wadoń był obecny we Włocławku na uroczystości 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

1 września – radny Wiesław Żurawski był obecny na koncercie finałowym i wręczeniu nagród finalistom Koncertu Pieśni Niepokornej w toruńskim Muzeum Etnograficznym.

1 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w dożynkach powiatowych w Inowrocławiu.

2 września – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Krystian Łuczak oraz radne: Elżbieta Krzyżanowska i Ewa Łapińska byli obecni na miejskiej inauguracji roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół nr 29 w Bydgoszczy.

2 września – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w uroczystych rozpoczęciu roku szkolnego w gminie Nakło.

3 września – radny Józef Rogacki uczestniczył uroczystości upamiętnienia ofiar wojny w Gródku, gm. Drzycim.

3 września – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Bydgoszczy w Bibliotece UKW.

2 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radna Elżbieta Piniewska uczestniczyli w wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 2013/2014 w Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie.

4 września – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta uczestniczyła w posiedzeniu Zarządu ZWRP, które odbyło się podczas Forum Ekonomicznego i Forum Regionów w Krynicy Zdrój.

4 września – radny Grzegorz Gaca wziął udział w posiedzeniu Komisji Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Bydgoskiego.

4 września – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w sesji Rady Miasta Bydgoszczy.

5 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w spotkaniu roboczym dotyczącym PROW 2014-2020 w MRiRW w Warszawie.

5 września – radne: Lucyna Andrysiak, Elżbieta Krzyżanowska i Ewa Łapińska były obecne na konferencji pt. „Krajowa oraz regionalna polityka przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ze względu na płeć", która odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

5 września – radna Ewa Łapińska była obecna na I Małym Festiwalu „Ty i Ja”, zorganizowanym przez Zespół Szkół Nr 19 w Bydgoszczy.

6 września – radna Elżbieta Piniewska była obecna na Memoriale Pawła Cieślaka w Kruszwicy.

6 września – radni: Lucyna Andrysiak, Elżbieta Krzyżanowska i Grzegorz Gaca uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Prezydenta Bydgoszczy w sprawie projektów inwestycyjnych zgłoszonych przez Miasto Bydgoszcz do Kontraktu Terytorialnego.

6 września – radny Wiesław Żurawski był obecny na uroczystym otwarciu wystawy malarstwa Stanisława Stawiarskiego oraz wysłuchał recitalu fortepianowego Adama Kośmieji w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w salach grudziądzkiego Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi.

7 września – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober i radna Elżbieta Piniewska uczestniczyli w święcie Gęsi Białej Kołudzkiej w Kołudzie.

7 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak i radny Stanisław Pawlak wzięli udział we Włocławku w okręgowych uroczystościach z okazji jubileuszu 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego.  

7 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober i Adam Banaszak oraz radny Wiesław Żurawski uczestniczyli w inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa w naszym województwie, która odbyła się w Kruszwicy oraz w uroczystości wręczenia medali „Hereditas Saeculorum” na tamtejszym Wzgórzu Zamkowym.

7 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w Rypińskim Biegu Po Zdrowie, zaliczanym się do cyklu Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

7 września – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła w Bydgoszczy udział w ogólnopolskiej akcji pn. „Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro", której patronował Prezydent RP Bronisława Komorowskiego.

7 września – radny Józef Rogacki uczestniczył w Święcie Śliwki w Strzelcach Dolnych, gm. Dobrcz.

7-8 września – radny Paweł Zgórzyński był obecny na targach rolniczych Agra Rypin 2013.

8 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w dożynkach diecezjalnych, parafialnych i gminnych w Strzelnie.

8 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak był obecny na otwarciu Mistrzostw Europy Balonów na Ogrzane Powietrze we Włocławku.

8 września – radny Grzegorz Gaca uczestniczył w Dożynkach Powiatowych i Gminnych w Chmielnikach.

8 września – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku: Ryszard Bober i Krystian Łuczak oraz radni: Jan Wadoń, Tadeusz Zaborowski i Paweł Zgórzyński uczestniczyli w dożynkach wojewódzkich w Rypinie.

8 września – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w dożynkach parafialno-gminno-powiatowych w Grabkowie , gm. Kowal oraz w dożynkach gminnych w Lubaniu.

9 września – nadzwyczajna sesja Sejmiku.

10 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radna Silvana Oczkowska uczestniczyli w debacie dot. gospodarki wodnej w Polsce pt. Rzeki dla regionów – czy stać nas na projekty cywilizacyjne?”, która odbyła się w Muzeum Etnograficznym w Toruniu.

11 września – radny Stanisław Pawlak wziął udział w odbiorze końcowych inwestycji „Melioracje szczegółowe na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Chodecz” w miejscowości Ignalin.

12 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak był obecny na otwarciu Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń w Kobylnicach.

12 września – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w sesji Rady Powiatu Bydgoskiego.

13 września – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyli w Gali Finałowej Międzynarodowego Konkursu Artystycznych Form Radiowych GRAND PiK 2013 w Operze Nova w Bydgoszczy.

13 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak oraz radny Jan Wadoń uczestniczyli w spotkaniu Rady Programowej Strategii Rozwoju Województwa, podczas którego prezentowano wyniki ewaluacji Ex-Ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020.

13 września – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w uroczystości I rocznicy odsłonięcia Pomnika oraz 25. rocznicy powstania Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Koronowie.

13 września – radni: Elżbieta Krzyżanowska i Józef Rogacki uczestniczyli w inauguracji Festiwalu Muzycznego w Filharmonii Pomorskiej.

13-17 września – radny Jan Wadoń wziął udział w wizycie studyjnej w parlamencie europejskim w Brukseli, zorganizowanej przez eurodeputowanego Janusza Zemke.

14 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w dożynkach ekologicznych w Przysieku.

14 września – radna Elżbieta Piniewska uczestniczyła w Festiwalu Światła i Smaku w Parku Solankowym w Inowrocławiu.

14 września – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w XII Wojewódzkich Zawodach Pożarniczych w Bydgoszczy.

14-15 września – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radni: Wiesław Żurawski i Józef Rogacki uczestniczyli w dożynkach prezydenckich w Spale.

15 września – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w IV Biegu Ulicznym na Szwederowie w Bydgoszczy.

15 września – radna Ewa Łapińska wzięła udział w XII Wojewódzkich Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Bydgoszczy.

16 września – posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Sportu oraz Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

16 września – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wzięła udział w debacie „Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł… 20-lecie funkcjonowania WTZ –ów w województwie kujawsko-pomorskim”, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Toruniu.

16 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Komisji EDUC, które odbyło się w Brukseli.

17 września – posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury oraz wyjazdowe Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Świeciu.

17 września – przewodnicząca Semiku Dorota Jakuta, radna Lucyna Andrysiak oraz radny Paweł Zgórzyński uczestniczyli obchodach 20-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

17 września – radna Ewa Łapińska była obecna obchodach 74. rocznicy agresji ZSRR na Polskę oraz Dnia Sybiraka w rocznicę powstania Związku Sybiraków.

18 września – posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa.

18 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w Jubileuszu 80-lecia urodzin oraz 55-lecia działalności naukowo-dydaktycznej prof. Bronisława Raka na UTP w Bydgoszczy oraz wziął udział w XLII Sesji Naukowej Komisji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych Polskiej Akademii Nauk w Bydgoszczy.

18 września – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w otwarciu Zespołu Sal Operacyjnych z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej, Centralną Sterylizatornią oraz Szpitalnym Odziałem Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

18 września – radna Ewa Łapińska pełnił dyżur w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.

19 września – posiedzenie Komisji Budżetu I Finansów, Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii, Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa oraz Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia.

19 września – radny Wiesław Żurawski uczestniczył w posiedzeniu Klubu Radnych PiS w zmienionym, 6-osobowym składzie.

20 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w posiedzeniu obrad Konwentu Marszałków RP w Toruniu.

21 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w targach AGRO SHOW 2013 w Bednarach.

21 września – radny Stanisław Pawlak był obecny na uroczystości 50-lecia istnienia Szkoły Podstawowej im. st. sierż. F. Rybickiego w Sarnowie, gm. Lubraniec.

22 września – radna Elżbieta Piniewska była obecna na 28. Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Juniorów - Memoriał J. Bączyńskiego w Inowrocławiu, zorganizowanym przez I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

22 września – radny Jan Wadoń był obecny na spektaklu „Szlagiery warszawskiej ulicy” w wykonaniu Teatru Bene Nati z Lipna w Wielgiem.

24 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w Kongresie NORDZUCKER podczas targów poznańskich.

24 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radni: Stanisław Pawlak, Wojciech Jaranowski i Jan Wadoń uczestniczyli w konferencji połączonej z debatą publiczną poświęconej Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+, zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Andrzeja Pałuckiego.

24 września – radna Lucyna Andrysiak oraz radny Grzegorz Gaca wzięli udział w uroczystości otwarcia wiaduktu pod linią kolejową Bydgoszcz-Toruń w Solcu Kujawskim, inwestycji realizowanej w ramach regionalnego projektu BiT City.

24 września – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w siedzibie Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.

25 września – posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury.

25 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w otwarciu nowoczesnej obory wolnostanowiskowej z 4 robotami udojowymi DeLaval VMS w Wąsewie (gm. Piotrków Kujawski).

25 września – radna Ewa Łapińska była obecna na sesji Rady Miasta Bydgoszczy.

25 września – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radny Stanisław Pawlak uczestniczył w spotkaniu, podczas którego prezentowano wyniki ewaluacji ex-ante projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.

26 września – radny Janusz Niedźwiecki uczestniczył w konferencji „Polski eksport: podbój nowych rynków”.

26 września – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w sesji Rady Miasta Kowal, podczas której zapoznał radnych z projektem Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego oraz projektem Kontraktu Terytorialnego.

26 września – radny Jan Wadoń wziął udział w posiedzeniu Konwentu Wójtów w Choceniu.

27 września – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki w Filharmonii Pomorskiej.

27 września – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w sesji Rady Powiatu Włocławskiego, podczas której zapoznał radnych z projektem Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego oraz projektem Kontraktu Terytorialnego.

27 września – radny Józef Rogacki wziął udział w kolacji  z korpusem dyplomatycznym w Bydgoszczy oraz był obecny na uroczystości upamiętniających pomordowanych w II wojnie światowej w Bydgoszczy.

28 września – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w otwarciu Turnieju Szóstek Piłkarskich na bydgoskim Górzyskowie.

28 września – radny Jan Wadoń wziął udział w spotkaniu LGD ziemi dobrzyńskiej region południe w miejscowości Wilcze Kąty, gm. Czernikowo.

29 września – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w zebraniu wiejskim sołectwa Sułkowo, gm. Lubraniec.

29 września – radny Wiesław Żurawski był obecny na koncercie „Pamięci śp. Piotra Janowskiego” (zmarłego laureata Konkursu im. Henryka Wieniawskiego), który odbył się w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu.

30 września – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w konwencie Starostów w Turzynie.

30 września – radny Stanisław Pawlak był obecny na uroczystości oddania do użytku boiska Orlik 2012 w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku.

30 września – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w konferencji poświęconej odnawialnym źródłom energii, która odbyła się w Bydgoszczy.Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 57577035
Data: 2024-06-23