Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Październik 2013

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ


2 października – radna Elżbieta Piniewska wzięła udział w inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.

3 października – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radny Jan Wadoń wzięli udział w posiedzeniu grupy wspierającej prace nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4 października – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radni: Elżbieta Krzyżanowska, Wojciech Jaranowski i Stanisław Pawlak uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym Strategii rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zorganizowanym z inicjatywy Konwentu Wójtów w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

4 października – radny Józef Rogacki uczestniczył w uroczystości z okazji Dnia Budowlanych w bydgoskiej Operze Nova oraz był obecny na koncercie kończącym Bydgoski Festiwal Muzyczny w Filharmonii Pomorskiej.

5 października – radny Grzegorz Gaca wziął udział w inauguracji nowego roku akademickiego w WSG w Bydgoszczy.

5-6 października –  wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak, radna Elżbieta Krzyżanowska oraz radny Jan Wadoń wzięli udział w VII Konferencji „Polityka regionalna w Unii Europejskiej”, zorganizowanej przez Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke w Runowie Krajeńskim.

6 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w XIII Biesiadzie Kulturalnej Seniorów w Gorczenicy.

6 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak był obecny na  koncercie finałowym III Festiwalu Pieśni Neapolitańskiej, zorganizowanym przez Fundację „Samotna Mama” we Włocławku.

6-9 października – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak oraz radna Lucyna Andrysiak uczestniczyli w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast OPEN DAYS 2013.

7 października – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak oraz radna Lucyna Andrysiak uczestniczyli w XXVI Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw RP w Brukseli.

8 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radny Stanisław Pawlak i radny Jan Wadoń uczestniczyli w uroczystej inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

9 października – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w inauguracji roku akademickiego 2013/2014 Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sali Copernicanum UKW.

10 października – radna Elżbieta Krzyżanowska oraz radny Józef Rogacki uczestniczyli w inauguracji roku akademickiego Bydgoskiego Uniwersytetu III Wieku w Filharmonii Pomorskiej.

10 października – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w konferencji prasowej, dotyczącej m.in. budowy drogi S-5, która odbyła się w siedzibie SLD w Bydgoszczy.

11 października – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radny Józef Rogacki i radny Wiesław Żurawski uczestniczyli w konferencji „Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński na Pomorzu i Kujawach”, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

11 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Technicznej we Włocławku.

11 października – radna Ewa Łapińska wzięła udział w uroczystych obchodach Święta Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Nr 1 w Bydgoszczy.

11 października – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w promocji książki autorstwa Władysława Kubiaka pt. „Spod Lenino do Włocławka”.

11 października – radny Jan Wadoń wziął udział w spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Wielgiem.

11 października – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w konferencji nt. odnawialnych źródeł energii, zorganizowanej w Toruniu przez Departament  Ochrony Środowiska UM.

11 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radny Wiesław Żurawski byli obecny w Rywałdzie Królewskim na drugiej części konferencji „Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński na Pomorzu i Kujawach”, podczas której mszę św. w intencji beatyfikacji Prymasa odprawił Biskup Toruński Andrzej Suski.

12 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radny Stanisław Pawlak uczestniczyli w uroczystości z okazji 70-tej rocznicy Bitwy pod Lenino, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Saperów Polskich pod Pomnikiem Sapera we Włocławku.

12 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radny Stanisława Pawlak uczestniczyli w IX Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014 Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

12-13 października – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w obchodach 74. rocznicy zbrodni Selbschutzu w Lasku Rusinowskim.

13 października – radny Jan Wadoń był obecny na „Wieczorze kabaretowym”, zorganizowanym przez Ośrodek Kultury Gminy Wielgie.

14 października – posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu, Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki, Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa oraz Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia.

14 października – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyły w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Bydgoszczy.

14 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak uczestniczył w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Braci  Śniadeckich w Żninie oraz wręczył tej szkole Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z 90-leciem jej działalności.

14 października – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w wojewódzkich obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Bydgoszczy.

14 października – radna Elżbieta Krzyżanowska była obecna na gali z okazji 20-lecia Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Bydgoszczy, która odbyła się w sali Copernicanum UKW.

14 października – radna Elżbieta Piniewska uczestniczyła w ogólnopolskich obchodach Dnia Komisji Edukacji Narodowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

15 października – posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

15 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w 29. rocznicy uprowadzenia bł. ks. J. Popiełuszki w Górsku.

15 października – radny Wojciech Jaranowski wziął udział w Wojewódzkich Obchodach Dnia Edukacji Narodowej, podczas których wręczano Nagrody Marszałka i Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla pracowników oświaty.

15 października – radny Janusz Niedźwiecki wziął udział w panelu dyskusyjnym „Własna firma szansą na sukces” w ramach IV Toruńskich Dni Kariery.

15 października – radna Elżbieta Piniewska wzięła udział w wojewódzkich obchodach Dnia Komisji Edukacji Narodowej w Toruniu.

15 października – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radni: Lucyna Andrysiak, Ewa Łapińska, Elżbieta Krzyżanowska, Grzegorz Gaca i Józef Rogacki uczestniczyli w Bydgoszczy w uroczystości pogrzebowej Felicji Gwincińskiej.

15 października – radny Wiesław Żurawski wziął udział w Wojewódzkich Obchodach Dnia Edukacji Narodowej i wręczeniu nagród Marszałka i Zarządu Województwa  pracownikom oświaty w Centrum  Sztuki Współczesnej.

15-16 października – radny Jan Wadoń wziął udział w XIV Kongresie Gmin Wiejskich RP w Serocku.

16 października – posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury.

16 października – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak uczestniczyli w Konwencie Przewodniczących Sejmików i Dyrektorów Biur/Kancelarii Sejmików Województw RP w Bydgoszczy.

16 października – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w spotkaniu z okazji 45-lecia Klubu Seniora „Złota Jesień”, działającego przy WOKiS-ie w Bydgoszczy.

16 października – radny Janusz Niedźwiecki wziął udział w konferencji zorganizowanej przez Regionalną Agencję Poszanowania Energii w Toruniu pt. „Wykorzystanie podzielników do rozliczania kosztów energii cieplnej w budynkach mieszkalnych”.

16 października – radna Elżbieta Piniewska wzięła udział w wojewódzkich obchodach Dnia Komisji Edukacji Narodowej, zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Toruniu

16 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radni: Ewa Łapińska i Wiesław Żurawski byli obecni na  IX Festiwalu Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich „Pejzaż bez Ciebie”

17 października – posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii oraz Komisji Budżetu i Finansów.

18 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w obradach Konwentu Burmistrzów w Ciechocinku.

18 października – radny Wojciech Jaranowski reprezentował Samorząd Województwa podczas uroczystości upamiętniających 29. rocznicę męczeńskiej śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na włocławskiej tamie i w Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku.

18 października – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w obchodach 50-lecia istnienia Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie.

18 października – radny Wiesław Żurawski wziął udział w uroczystym otwarciu wystawy „Sigmund Lipinsky – rysunki i szkice malarskie” w grudziądzkim Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi.

19 października – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w promocji książki Jadwigi Kurant pt. „Obrzędy i zwyczaje ludowe na Kujawach. Widowiska sceniczne i plenerowe”.

19 października – radny Jan Wadoń wziął udział w dyskusji radia Pik „Gorąca godzina” we Włocławku.

21 października – sesja Sejmiku.

21 października – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radni: Lucyna Andrysiak, Elżbieta Krzyżanowska, Ewa Łapińska, Stanisław Pawlak, Jan Wadoń wzięli udział w konferencji Identyfikacja potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego w perspektywie 2014-2020, która odbyła się w toruńskim Dworze Artusa.

21 października – radny Józef Rogacki uczestniczył w prelekcji dot. Żołnierzy Wyklętych w sali sesyjnej bydgoskiego Ratusza.

22 października – radna Ewa Łapińska oraz radny Józef Rogacki wzięli udział w uroczystym podpisaniu umowy realizującej projekt pn. „Budowa linii tramwajowej do Fordonu z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz - Wschód w Bydgoszczy”.

23 października – radna Ewa Łapińska uczestniczyła w pracach Zespołu do weryfikowania wniosków o przyznanie świadczenia na pomoc zwrotną nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

24 października – radna Ewa Łapińska pełniła dyżur radnego w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.

24 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober wziął udział w spotkaniu podsumowującym projekt utworzenia ścieżek promocyjno-zdrowotnych na ternie Lokalnej Grupy Rybackiej Drwęca w Górznie.

25 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystościach 40-lecia Muzeum w Brodnicy ora 25-leciaTowarzystwa Przyjaciół Muzeum w Brodnicy.

25 października – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Powstanie Styczniowe 1863 r. i jego bohaterowie” w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Konkurs zorganizowała Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych we Włocławku. I nagrodę w kategorii rysunek 12-15 lat ufundował Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

26 października – radna Elżbieta Krzyżanowska uczestniczyła w 11. Międzywarsztatowym Konkursie Umiejętności Osób Niepełnosprawnych, w 9. Bydgoskim Przeglądzie Artystycznym WTZ w Zespole Szkół Spożywczych w Bydgoszczy oraz wzięła udział w premierach oper „Rycerskość wieśniacza” oraz „Pajace” w Operze Nova.

28 października – sesja sejmiku.

28-31 października – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w sesji ogólnej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych w Strasburgu.

29 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w spotkaniu z udziałem delegacji partnerskiego regionu Kujaw i Pomorza – prowincji Hubei w Warszawie.

29 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego na budowie wielofunkcyjnej sali koncertowej na toruńskich Jordankach oraz uczestniczył w spotkaniu z wychowankami Oratorium im. bł. ks. B. Markiewicza w Toruniu, zorganizowanym w ramach programu „Postaw na siebie”.

30 października – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystym otwarciu Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Nowej Wsi Królewskiej, gm. Płużnica.

30 października – wiceprzewodniczący Krystian Łuczak wziął udział w spotkaniu posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke z mieszkańcami Chełmna i powiatu chełmińskiego w Szkole Muzycznej w Chełmnie.

 

 


Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa

<kwiecień 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Ilość wyświetleń: 11318731
Data: 2024-04-21