Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Listopad 2013

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ


1 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w kweście na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wiślanej w Bydgoszczy;

2 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w inauguracji V Festiwalu Muzyki Kameralnej "Muzyka u źródeł" w Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy;

3 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska oraz radny Józef Rogacki uczestniczyli w uroczystości wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Bydgoszczy prof. Piotrowi Palecznemu radny w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy;

3 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w inauguracji IX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Filharmonii Pomorskiej;

4 listopada – posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu;

4 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego na budowie Centrum Sportu i Rekreacji w Golubiu-Dobrzyniu;

4 listopada – radne: Elżbieta Piniewska i Ewa Łapińska uczestniczyły w uroczystości wręczenia tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego profesorowi Bogusławowi Buszewskiemu w Trnawie na Słowacji;

5 listopada – radni Jan Wadoń i Stanisław Pawlak wzięli udział w spotkaniu odbywającym się we Włocławku, dotyczącym dalszych prac nad zagospodarowaniem Zalewu Włocławskiego;

5 listopada – wiceprzewodniczący Ryszard Bober wziął udział w uroczystości z okazji 20-lecia istnienia Towarzystwa Polsko-Austriackiego w Bydgoszczy, podczas której wręczył Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Lubomirze Kubiak oraz Medal „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” Towarzystwu Polsko-Austriackiemu;

5 listopada – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w zamknięciu inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu finansowanych ze środków PFRON;

6 listopada – radny Jan Wadoń wziął udział w dorocznym spotkaniu z okazji „Dnia Seniora” w Zadusznikach w gminie Wielgie;

6 listopada – radni: Lucyna Andrysiak, Elżbieta Krzyżanowska, Ewa Łapińska i Józef Rogacki wzięli udział w uroczystości otwarcia Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu UKW w Bydgoszczy;

7 listopada – radny Józef Rogacki uczestniczył w 20-leciu Kwartalnika Artystycznego Pomorza i Kujaw w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy;

7 listopada – posiedzenie Komisji Rewizyjnej;

7 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober i Krystian Łuczak oraz radni: Elżbieta Krzyżanowska, Ewa Łapińska, Silvana Oczkowska, Barbara Kania, Stanisław Pawlak, Wojciech Jaranowski, Paweł Zgórzyński i Jan Wadoń uczestniczyli w konferencji inauguracyjnej konsultacji społecznych Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, która odbyła się w Pałacu Bursztynowym we Włocławku;

7 listopada – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył we mszy św. z procesją upamiętniając74. rocznicę aresztowania bł. Biskupa Michała Kozala, kapłanów i nauczycieli z terenu miasta Włocławka i okolic;

7 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w wieczorze poezji i prozy „Wbrew prawdopodobieństwu" z okazji 20-lecia "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" w Filharmonii Pomorskiej;
   
7 listopada – radna Ewa Łapińska uczestniczyła w wieczorze poezji i prozy „Wbrew Prawdopodobieństwu” z okazji 20-lecia Kwartalnika Artystycznego „Kujawy i Pomorze”;

8 listopada – posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa;

8 listopada – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta wzięła udział w uroczystość z okazji 155. Rocznicy Urodzin dr. Jana Biziela w Bydgoszczy;

8 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 95. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę w Brodnicy.

9 listopada – radna Ewa Łapińska wzięła udział w uroczystości odsłonięcia Bydgoskich AutografówEleonory Harendarskiej, Jana Kulczyka i Zygfryda Żurawskiego;

10 listopada – wiceprzewodniczący Ryszard Bober i Krystian Łuczak oraz radny Wiesław Żurawski wzięli udział w uroczystym obiedzie z okazji Narodowego Święta Niepodległości połączonego z degustacją gęsiny w Restauracji "Daglezja" w Przysieku k. Torunia;

10 listopada – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w obchodach Święta Niepodległości w Skrwilnie oraz w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej pobyt w Rypinie Jarosława Iwaszkiewicza w dniu 11 listopada 1918 r.;

10 listopada – wiceprzewodniczący sejmiku Adam Banaszak i radna Ewa Łapińska wzięli udział w uroczystym obiedzie z okazji Święta Niepodległości, który odbył się w Przysieku;

11 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w Biegu Niepodległości w Łubiance, który należy do cyklu Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

11 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w uroczystości z okazji 95.Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego na Placu Wolności we Włocławku oraz uczestniczył w spotkaniu z okazji Narodowego Święta Niepodległości na zaproszenie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie;

11 listopada – radny Jan Wadoń wziął udział w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości we Włocławku, Lipnie i Wielgiem;

11 listopada – przewodnicząca Dorota Jakuta wzięła udział w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości w Bydgoszczy oraz w Pałacu Prezydenckim;

11 listopada – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości w Nakle nad Notecią;

11 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości w Bydgoszczy;

11 listopada – radny Ryszard Grobelski wziął udział w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości w Kruszwicy;

11 listopada – radni Stanisław Pawlak i Wojciech Jaranowski wzięli udział w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości we Włocławku, na placu Wolności przy Pomniku Żołnierza Polskiego;

11 listopada – wiceprzewodniczący Krystian Łuczak wziął udział w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości we Włocławku i na zaproszenie Prezydenta RP w uroczystościach w Pałacu Prezydenckim;

11 listopada – radni Ewa Łapińska, Józef Rogacki, Grzegorz Gaca i Przemysław Przybylski wzięli udział w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości w Bydgoszczy;

11 listopada – radni Jacek Gajewski i Janusz Niedźwiecki wzięli udział w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości w Toruniu,

11 listopada – radny Marek Witkowski wziął udział w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości w Więcborku, Karolewie, Sypniewie;

11 listopada – radna Silvana Oczkowska wzięła udział w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości w Szaradowie;

11 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości w Biegu Niepodległości Łubianka;

11 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w obchodach Narodowego Święta  Niepodległości w Brodnicy, Jabłonowie Pomorskim, Toruniu i Golubiu-Dobrzyniu;

11 listopada – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Rypinie;

11 listopada – radny Tadeusz Zaborowski uczestniczył w obchodach Narodowego Święta  Niepodległości w Tucholi;

11 listopada – radna Barbara Kania wzięła udział w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości w Lipnie;

11 listopada – radny Marek Nowak uczestniczył w obchodach Narodowego Święta  Niepodległości w Grudziądzu;

11 listopada – radny Wiesław Żurawski wziął udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Bazylice św. Mikołaja w Grudziądzu, pod Pomnikiem Żołnierza na Głównym Rynku, pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego oraz w Muzeum w Grudziądzu, gdzie wysłuchał koncertu muzyki poważnej „Kwartetu Wilanów” z Warszawy;

12 listopada – posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

12 listopada – radna Lucyna Andrysiak oraz radny Wojciech Jaranowski wzięli udział w konsultacjach projektu RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w Toruniu;

13 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w posiedzeniu Komisji EDUC Komitetu Regionów, które odbyło się w Brukseli;

14 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w ogólnopolskiej konferencji „Szanse i zagrożenia dla rozwoju przemysłu spożywczego" w Przysieku.

14 listopada – radny Jan Wadoń wziął udział we Włocławku w konferencji (debacie publicznej) dotyczącej projektu strategii rozwoju Włocławka;

14 listopada – posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa, Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii, oraz Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury;

14 listopada – radny Stanisław Pawlak brał udział w konsultacjach Strategii Rozwoju Miasta Włocławek na lata 2014-2020;

14 listopada – radna Ewa Łapińska i radna Elżbieta Krzyżanowska wzięły udział w uroczystości zasadzenia dębów poświęconych pamięci Felicji Gwincińskiej oraz Piotra Palecznego;

15 listopada – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w obchodach 75-lecia istnienia Zespołu Szkół nr 1 im. Księdza Czesława Lisowskiego w Rypinie;

15 listopada – wiceprzewodniczący Krystian Łuczak oraz radni Stanisław Pawlak i Wojciech Jaranowski wzięli udział w uroczystych obchodach 50-lecia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego" we Włocławku;

15 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w konferencji bydgoskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku pn. "Uniwersytety Trzeciego Wieku platformą dialogu" w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku;

16 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w koncercie patriotycznym „Polska…, to brzmi dumnie” w wykonaniu Chóru Arioso w Mileszewach.

16 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie Chórów o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy;

15 listopada – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w połączonej sesji rady powiatu rypińskiego i brodnickiego.

16 listopada – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w zakończeniu sezonu lotów gołębi pocztowych Regionu Rypińskiego;

16 listopada – wiceprzewodniczący sejmiku Adam Banaszak wziął udział w Gali Otwarcia Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage, która odbyła się w Bydgoszczy;

16 listopada – radna Ewa Łapińska wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie Chórów o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

16 listopada – radny Stanisław Pawlak brał udział w uroczystości obchodów Ogólnopolskiego Dnia Seniora zorganizowanej przez Klub Seniora „Kujawy Bachorne Nowe” w Osięcinach;

16 listopada – radny Wiesław Żurawski wziął udział w I Kujawsko-Pomorskim Kongresie Katolików „STOP ATEIZACJI” w Bazylice św. Wincentego a’ Paulo;

17 listopada – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w XX Mistrzostwach Polski Domów Kultury w szachach w Miejskim Domu Kultury 2 w Bydgoszczy;

17 listopada – wiceprzewodniczący sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w finałowym biegu Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który odbył się w Gniewkowie oraz w uroczystości wręczania medali i nagród dla zwycięzców cyklu.

18 listopada – sesja Sejmiku;

18 listopada – radna Ewa Łapińska była obecna na gali podsumowującej II edycję programu „Sztuka wyboru” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage;

18 listopada – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w wieczorze filmowym dla toruńskich nauczycieli;

19-20 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wziął udział w spotkaniu grupy ECR na Litwie;

19 listopada – radna Elżbieta Piniewska uczestniczyła w spotkaniu ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Inowrocławiu;

19 listopada – radny Przemysław Przybylski poprowadził w sali sesyjnej lekcję samorządową z uczniami Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Toruniu;

21 listopada – posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów;

21 listopada – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w pogrzebie śp. Barbary Pawłowskiej – nestora toruńskiej oświaty;

21 listopada – radna Elżbieta Piniewska pełniła dyżur w Inowrocławiu;

21 listopada – radny Przemysław Przybylski oraz radny Jan Wadoń byli obecni na uroczystości wręczenia nagród „Stalowy Anioł”;

21 listopada – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w jubileuszowej konferencji w ramach obchodów 10-lecia Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, zorganizowanej w K-PODR w Przysieku;

22 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak wręczył medal „Gloria Artis” Bogdanowi Kraśniewskiemu podczas wernisażu w Domu Muz w Toruniu;

22 listopada – radny Przemysław Przybylski spotkał się z panią Agnieszką Witki, dyrektor Szkoły Muzycznej w Górsku;

22 listopada – radny Jan Wadoń wziął udział w III Dobrzyńskim Forum Gospodarczym w Lipnie;

22 listopada – radny Janusz Niedźwiecki uczestniczył w Powiatowym Forum Gospodarczym w Lipnie;

22 listopada – radne: Elżbieta Krzyżanowska i Ewa Łapińska uczestniczyły w koncercie galowym z okazji 60-lecia Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy;

23 listopada – radny Przemysław Przybylski oraz radny Wojciech Jaranowski uczestniczyli w pogrzebie śp. Marianny Popiełuszki;

25 listopada – posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Bydgoszczy;

25 listopada – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w wykładzie otwartym dr. Janusza Szewczaka;

25 listopada – radny Jan Wadoń wziął udział w spotkaniu z burmistrzami i wójtami gmin powiatu lipnowskiego w Wielgiem;

27 listopada – posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury:

27 listopada – radny Józef Rogacki uczestniczył w sesji Rady Miejskiej w Bydgoszczy oraz był obecny na wystawie Funka 2013 w WSG w Bydgoszczy;

28 listopada – posiedzenia Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa oraz Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia;

28-29 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w sesji plenarnej Komitetu Regionów UE;

28 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w sesji rady miejskiej Jabłonowa Pomorskiego;

28 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak był obecny na uroczystości otwarcia Międzynarodowej Konferencji „10 lat PET w Bydgoszczy i w Polsce” w PARiS Centrum Onkologii w Bydgoszczy;

28 listopada – radny Janusz Niedźwiecki wziął udział w seminarium „Rynek Ciepła w Toruniu”, zorganizowanym przez EDF Toruń;

28 listopada – radni: Wojciech Jaranowski, Przemysław Przybylski, Marek Witkowski, Józef Rogacki i Wiesław Żurawski uczestniczyli w spotkaniu otwartym  z mieszkańcami Grudziądza;

28 listopada – radna Ewa Łapińska była obecna na konferencji „Naprzeciw potrzebom”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie na rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy;

28 listopada – radny Jan Wadoń wziął udział w konferencji organizowanej przez ROPS w Toruniu nt. „Współpracy służb pierwszego kontaktu w sytuacjach kryzysowych”;

29 listopada – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak spotkał się z grupą samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego i przedstawił im w ramach Europejskiej Akademii Radnego funkcjonowanie Komitetu Regionów i Parlamentu Europejskiego w Brukseli;

29 listopada – radna Elżbieta Piniewska wraz wicemarszałkiem Dariuszem Kurzawą uczestniczyła w uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy z okazji 60-lecia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu, a także była obecna na  obchodach 50-lecia Ludowego Klubu Sportowego ,,Dąb” w Barcinie;

29 listopada – radny Stanisław Pawlak pełnił dyżur w siedzibie przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku;

29 listopada – radny Jan Wadoń uczestniczył w konferencji pt. „Zasady prawidłowego gospodarowania odpadami”, która odbyła się w Przysieku;

29 listopada – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w Dniach Otwartych Kujawsko Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli  we Włocławku.Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

<marzec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 10804013
Data: 2024-03-01