Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Styczeń 2014

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
UL. PLAC TEATRALNY 2; 87 – 100 TORUŃ


3 stycznia – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w premierze XVIII Szopki Bydgoskiej „Z Piratem”, która odbyła się w Hotelu „Pod Orłem” w Bydgoszczy.

3 stycznia – radny Paweł Zgórzyński był obecny na posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku.

5 stycznia – radny Wojciech Jaranowski wziął udział w spotkaniu opłatkowym struktur Prawa i Sprawiedliwości oraz NSZZ „S” Rolników Indywidualnych Powiatu Włocławskiego.

5 stycznia – radny Józef Rogacki był obecny na uroczystym koncercie Caritas w Hali Łuczniczka w Bydgoszczy.

5 stycznia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak reprezentował Samorząd Województwa podczas obchodów 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, które odbyły się w Pieraniu.

5 stycznia – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w powiatowo-gminnych obchodach 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Mroczy.

6 stycznia – radny Paweł Knapik wziął udział uroczystym Orszaku Trzech Króli w Świeciu.

7 stycznia – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział powiatowym i miejskim spotkaniu noworocznym w Nakle.

7 stycznia – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.

8 stycznia – radna Elżbieta Krzyżanowska przyjmowała interesantów podczas dyżuru w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.

9 stycznia – radny Zbigniew Socha uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala w Brodnicy.

9 stycznia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak oraz radni: Stanisław Pawlak i Jan Wadoń uczestniczyli konsultacjach społecznych projektu „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” w tamtejszym Urzędzie Miasta.

9 stycznia – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego V Charytatywnego Balu Marszałkowskiego w Przysieku.

9 stycznia – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w uroczystym spotkaniu noworocznym w Urzędzie Gminy Rypin.

10 stycznia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radny Wiesław Żurawski, na zaproszenie burmistrza Golubia-Dobrzynia Romana Tasarza wzięli udział w koncercie kolęd i spotkaniu noworocznym z władzami miasta i grupą ponad 100 mieszkańców, które odbyło się w golubskim Domu Kultury.

10 stycznia – radny Janusz Niedźwiecki uczestniczył w roboczym spotkaniu z przedstawicielami TARR i pracownikami UM na temat organizacji cyklu spotkań Marszałka Województwa z przedsiębiorcami w Regionie.

10 stycznia – radny Józef Rogacki wziął udział w spotkaniu w JFTC w Bydgoszczy w sprawie 15-lecia wejścia Polski do NATO.

10 stycznia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w obchodach 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Złotnikach Kujawskich.

11 stycznia – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta oraz radne Lucyna Andrysiak i Elżbieta Krzyżanowska wzięły udział w noworocznym spotkaniu Ligi Kobiet Polskich, które odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

11 stycznia – radna Lucyna Andrusiak uczestniczyła w spotkaniu noworocznym podsumowującym działalność PSP i OSP w województwie kujawsko- pomorskim w Bydgoszczy.

11 stycznia – radny Jan Wadoń wziął udział w spotkaniu z europosłem Januszem Zemke oraz uczestniczył w audycji radia PiK „Gorąca godzina”.

12 stycznia – radny Jan Wadoń wziął udział w XII Finale WOŚP w Czarnym, gm. Wielgie.

14 stycznia – radny Józef Rogacki wziął udział w spotkaniu roboczym w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie 15-lecia wejścia do NATO.

14 stycznia – radny Jan Wadoń wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez rektora WSHE w sprawie oferty wykupienia gruntu dzierżawionego od WOMP.

13 stycznia – radny Paweł Knapik uczestniczył w spotkaniu z samorządowcami z terenu powiatu świeckiego.

13 stycznia – radny Wiesław Żurawski wziął udział w spotkaniu wiceprezydenta Grudziądza z radnymi i mieszkańcami w sprawie przeniesienia części obiektów Geotermii Marusza do budynków w centrum miasta oraz w sprawie zmiany „uchwały śmieciowej”.

15 stycznia – radny Stanisław Pawlak wziął udział w spotkaniu ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Radziejowie, podczas którego omówił funkcjonowanie Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z samorządami powiatów i gmin.

15 stycznia – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w spotkaniu noworocznym w Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” w Toruniu, którego gościem specjalnym był prof. Peter Raina.

15 stycznia – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w sesji Rady Powiatu Rypińskiego.

15 stycznia – radny Wiesław Żurawski wziął udział w konferencji prasowej z udziałem posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz radnych Klubu PiS/RdG Rady Miejskiej Grudziądza.

16 stycznia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak przewodniczył komisji konkursowej podczas II etapu Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla gimnazjalistów w Inowrocławiu.

16 stycznia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak radny Stanisław Pawlak uczestniczyli w spotkaniu noworocznym Prezydenta Włocławka z przedstawicielami biznesu.

16 stycznia – radny Wojciech Jaranowski uczestniczył w pracach jury rejonowego etapu Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym we Włocławku.

16 stycznia – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w konferencji naukowej w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

16-19 stycznia – radni: Elżbieta Piniewska, Ewa Łapińska, Wiesław Żurawski oraz Tadeusz Zaborowski reprezentowali Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na Targach Grüne Woche w Berlinie.

17 stycznia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radny Zbigniew Socha uczestniczyli w 69. rocznicy wyzwolenia Brodnicy oraz 94. rocznicy powrotu Pomorza do Macierzy w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy.

17 stycznia – radna Lucyna Andrysiak uczestniczyła w spotkaniu podsumowującym obchody roku 620-lecia nadania praw miejskich Mroczy.

17 stycznia – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w pracach zespołu monitorującego Strategię Rozwoju Edukacji miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020, które odbyło się w III Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy.

18 stycznia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak uczestniczył w obchodach X rocznicy powstania Kujawsko-Pomorskiej Federacji Młodych Socjaldemokratów w Pałacu Bursztynowym we Włocławku.

18 stycznia – radna Lucyna Andrysiak wzięła udział w otwarciu Centrum Ekologii i Kultury w Trzeciewnicy oraz konferencji nt. Gospodarki odpadami w gminie Nakło i Kcynia

18 stycznia – przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober oraz radni Janusz Niedźwiecki i Józef Rogacki uczestniczyli w V Marszałkowskim Balu Dobroczynnym, który odbył toruńskim Dworze Artusa.

18 stycznia – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w spotkaniu noworocznym OSP powiatu lipnowskiego w Zadusznikach oraz wziął udział w balu samorządowca zorganizowanym przez starostę rypińskiego.

18 stycznia – radny Jan Wadoń wziął udział w spotkaniu noworocznym z przedstawicielami OSP powiatu lipnowskiego w Zadusznikach, gm. Wielgie.

19 stycznia – radna Elżbieta Krzyżanowska wzięła udział w koncercie galowym VI Festiwalu Chórów Akademickich „Akademickie Kolędowanie” w Bazylice św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy oraz była obecna na koncercie z okazji 94. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

20 stycznia – posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki.

20 stycznia – radny Jan Wadoń wziął udział w uroczystości z okazji rocznicy wyzwolenia Włocławka.

21 stycznia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w XLIV sesji Rady Powiatu Brodnicy.

21 stycznia – posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa w Brodnickim Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka.

21 stycznia – wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak wziął udział w obchodach 69. rocznicy wyzwolenia miasta Inowrocławia spod okupacji hitlerowskiej pod Pomnikiem Wdzięczności w Inowrocławiu.

22 stycznia – wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak uczestniczył w posiedzeniu Komisji CAFA Komitetu Regionów w Brukseli.

22 stycznia – radny Wojciech Jaranowski pełnił dyżur radnego w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku.

22 stycznia – posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury oraz Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa.

23 stycznia – posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

23 stycznia – radny Paweł Knapik wziął udział w posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego XXX Wojewódzkiego Dnia Pszczela.

23 stycznia – radny Wojciech Jaranowski spotkał się z Burmistrzem Miasta Nieszawa w sprawie problemów gminy Miasto Nieszawa.

23 stycznia – radna Ewa Łapińska pełniła dyżur radnego w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy.

23 stycznia – radny Zbigniew Socha wziął udział w spotkaniu zarządu klubu PO w Brodnicy.

23 stycznia – radny Wiesław Żurawski wziął udział w obchodach 94. rocznicy powrotu Grudziądza do Macierzy, które odbyły się z udziałem Asysty Honorowej Wojska Polskiego w Bazylice św. Mikołaja oraz pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego na Głównym Rynku w Grudziądzu, uczestniczył w promocji XXI tomu „Rocznika Grudziądzkiego” oraz był obecny na koncercie Orkiestry Kameralnej Capella Bydgostiensis w salach Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi.

24 stycznia – radny Janusz Niedźwiecki wziął udział w konferencji podsumowującej projekt pn. „Toruński Inkubator Technologiczny”.

25 stycznia – wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober uczestniczył w XV edycji Dobroczynnego Balu Karnawałowego Przyjaciół Ducha w Dworze Artusa w Toruniu.

25 stycznia – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym OSP w Skrwilnie.

27 stycznia – radny Józef Rogacki wziął udział w Radzie Społecznej Kliniki Pulmonologii w Bydgoszczy oraz uczestniczył w uroczystościach upamiętniających 95. rocznicę Powstania Wielkopolskiego w kościele garnizonowym w Bydgoszczy.


Kalendarium powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa.

<marzec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 10800744
Data: 2024-03-01