Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Rok 2024

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

LXVII sesja z dnia 18 marca 2024 roku

LXVII/954/24

18.03.2024 r.

przekazania skargi według właściwości

zobacz

 

LXVII/953/24

18.03.2024 r.

rozpatrzenia skargi

zobacz

 

LXVII/952/24

18.03.2024 r.

rozpatrzenia petycji

zobacz

 

LXVII/951/24

18.03.2024 r.

rozpatrzenia wniosku o rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

LXVII/950/24

18.03.2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

 

LXVII/949/24

18.03.2024 r.

zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

zobacz

 

LXVII/948/24

18.03.2024 r.

projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów uzdolnionych w ramach programu stypendialnego „Prymus Pomorza i Kujaw Plus”

zobacz

 

LXVII/947/24

18.03.2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw

zobacz

 

LXVII/946/24

18.03.2024 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włocławskiemu

zobacz

 

LXVII/945/24

18.03.2024 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włocławskiemu

zobacz

 

LXVII/944/24

18.03.2024 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kowal

zobacz

 

LXVII/943/24

18.03.2024 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski

zobacz

 

LXVII/942/24

18.03.2024 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Drzycim

zobacz

 

LXVII/941/24

18.03.2024 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudziądz

zobacz

 

LXVII/940/24

18.03.2024 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Bukowiec

zobacz

 

LXVII/939/24

18.03.2024 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Gruta

zobacz

 

LXVII/938/24

18.03.2024 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Brześć Kujawski

zobacz

 

LXVII/937/24

18.03.2024 r.

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024”

zobacz

 

LXVII/936/24

18.03.2024 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu

zobacz

 

LXVII/935/24

18.03.2024 r.

wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonych w Tleniu

zobacz

 

LXVII/934/24

18.03.2024 r.

udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2023 r.

zobacz

 

LXVII/933/24

18.03.2024 r.

przyjęcia projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Kujawsko-Pomorskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg

zobacz

 

LXVII/932/24

18.03.2024 r.

zmiany budżetu województwa na rok 2024

zobacz

 

LXVII/931/24

18.03.2024 r.

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039

zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

LXV sesja z dnia 7 lutego 2024 roku

LXV/930/24

07.02.2024 r.

przekazania petycji zgodnie z właściwością

zobacz

 

LXV/929/24

07.02.2024 r.

przekazania skargi według właściwości

zobacz

 

LXV/928/24

07.02.2024 r.

rozpatrzenia wniosku

zobacz

 

LXV/927/24

07.02.2024 r.

rozpatrzenia wniosku o rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

LXV/926/24

07.02.2024 r.

rozpatrzenia wniosku o rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

LXV/925/24

07.02.2024 r.

zmieniajaca uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

LXV/924/24

07.02.2024 r.

zmieniajaca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

LXV/923/24

07.02.2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

LXV/922/24

07.02.2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

LXV/921/24

07.02.2024 r.

przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej

zobacz


zał.,  zał. 1,

zał. 2

LXV/920/24

07.02.2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi

zobacz

 

LXV/919/24

07.02.2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej

zobacz

 

LXV/918/24

07.02.2024 r.

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw

zobacz


1

LXV/917/24

07.02.2024 r.

powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji

zobacz

 

LXV/916/24

07.02.2024 r.

wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z o.o. z siedzibą w Przysieku

zobacz

 

LXV/915/24

07.02.2024 r.

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny części nieruchomości

zobacz

 

LXV/914/24

07.02.2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców

zobacz

 

LXV/913/24

07.02.2024 r.

określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego kandydatów na kierowców i kierowców w województwie kujawsko-pomorskim

zobacz

 

LXV/912/24

07.02.2024 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 10 grudnia 2023 r. do 14 grudnia 2024 r.

zobacz

 

LXV/911/24

07.02.2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

zobacz


1

LXV/910/24

07.02.2024 r.

udzielenia pomocy humanitarnej Obwodowi Chmielnickiemu w Ukrainie

zobacz

 

LXV/909/24

07.02.2024 r.

zmiany budżetu województwa na rok 2024

zobacz

 

LXV/908/24

07.02.2024 r.

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039

zobacz


1,  2, uzasadnienie z tabelą

LXV/907/24

07.02.2024 r.

powołania Komisji Rekrutacyjnej Młodzieżowego Sejmiku

zobacz

 

LXV/906/24

07.02.2024 r.

nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

LXV/905/24

07.02.2024 r.

wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

1

LXV/904/24

07.02.2024 r.

wygaśnięcia mandatu radnego

zobacz

 

<kwiecień 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Ilość wyświetleń: 11309791
Data: 2024-04-20