Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

LXV sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się 7 lutego pierwsza w tym roku sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas posiedzenia wybrano nową wiceprzewodniczącą sejmiku. Pani Katarzyna Lubańska zastąpi w prezydium pana Łukasza Krupę, który niedawno objął funkcję zastępcy prezydenta Bydgoszczy.

Na sesji podjęto stanowiska w sprawie uczczenia w naszym regionie dwóch ważnych rocznic przypadających w 2024 r. – 40. rocznicy śmierci Piotra Bartoszcze, zamordowanego w 1984 r. kujawsko-pomorskiego opozycjonisty, jednego z najważniejszych działaczy rolniczej „Solidarności” oraz 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa, jednego z ojców niepodległości Polski, byłego premiera w rządach II Rzeczpospolitej i przywódcy ruchu ludowego.

W 2024 r. przypada również 115. rocznica powstania w Żninie Stowarzyszenia Śpiewaczego Chóru Męskiego im. Stanisława Moniuszki oraz 100. rocznica nadania mu sztandaru przez społeczność Żnina. Z tej okazji odznaczono chór Medalem Honorowym za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W nawiązaniu do Roku Kobiet Odważnych, jaki obchodzimy w naszym województwie, dr Kinga Majchrzak-Ptak z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu przedstawiła na sesji prezentację pt. „Rola przywracania pamięci o kobietach odważnych we wzmacnianiu potencjału rozwojowego regionu”. 

Podczas sesji przyjęto też apel dotyczący drogi ekspresowej S10, wyrażający zaniepokojenie radnych możliwym opóźnieniem inwestycji.

W dalszej części obrad radni zapoznali się z raportem z wykonania „Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017–2020 z perspektywą na lata 2021–-2024” za okres od 1 stycznia 2021 r. do 28 sierpnia 2022 r. oraz „Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022–2030” za okres od 29 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwalono też zmiany w tegorocznym budżecie województwa (druk nr 10/24) i wieloletniej prognozie finansowej województwa na lata 2024–2039 (druk nr 9/24). Są one związane m.in. z realizacją prowadzonych przez samorząd województwa inwestycji, finansowanych w ramach naszych programów regionalnych obecnej i poprzedniej perspektywy.

Sejmik wyraził też zgodę na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (druk nr 7/24) i podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 10 grudnia 2023 r. do 14 grudnia 2024 r. (druk nr 12/24). Stawki zostały obniżone po uwzględnieniu niższych cen energii elektrycznej trakcyjnej na rok 2024.

Radni zdecydowali też o przekazaniu kolejnej transzy pomocy humanitarnej dla Ukrainy (druk nr 11/24). Od samego początku rosyjskiej agresji na Ukrainę (24 lutego 2022 r.) samorząd województwa kujawsko-pomorskiego stara się wspierać Ukraińców, a w szczególności tych, zamieszkujących nasze regiony partnerskie. Tym razem pomoc w postaci sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych ma trafić do Chmielnickiego Szpitala Obwodowego.

Radni rozpatrzyli także uchwałę w sprawie Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw (druk nr 2/24). Planuje się podwyższenie stawki dodatku za pracę w trudnych warunkach nauczycielom prowadzącym zajęcia praktycznej nauki zawodu w szkołach specjalnych z 10% na 20% wynagrodzenia zasadniczego. Zgodnie z zapisem Karty Nauczyciela regulamin wynagradzania nauczycieli musi zostać uzgodniony ze związkami zawodowymi.

W kolejnym punkcie porządku podjęto uchwałę, dzięki której do Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej dołączy nowo powołany przez marszałka województwa pełnomocnik ds. edukacji innowacyjnej (projekt uchwały – druk nr 8/24). Sejmik uporządkował też składy komisji, których członkiem był radny Łukasz Krupa, któremu wygasł mandat radnego. Są to komisje: Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury, Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kończy się również kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dlatego podczas sesji sejmik uchwalił skład komisji rekrutacyjnej, która wybierze nowych członków Młodzieżowego Sejmiku II kadencji (druk nr 6/24).

Pełny porządek obrad wraz z materiałami znajduje się w BIP

 

Fot. Andrzej Goiński dla UMWK-P

Kancelaria Sejmiku

8 lutego 2024 r.

<maj 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 26087789
Data: 2024-05-27