Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Czerwiec 2023 r.

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

1 czerwca – radny Tadeusz Pogoda wziął udział w imieniu Samorządu Województw w uroczystości otwarcia Parku Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim.

2 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w uroczystości jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu.

2 czerwca – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w konferencji „Kryzys żywnościowy: innowacyjne budowania odpornych społeczności regionalnych i lokalnych”, która  odbyła się w ramach spotkania członków Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) Europejskiego Komitetu Regionów.

2 czerwca – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Członków Związku Spółek Wodnych w Toruniu z siedzibą w Chełmnie.

2 czerwca – radny Tadeusz Pogoda wziął udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2020-2027.

3 czerwca – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w VII Biesiadzie Śląskich Szlagierów u Zygmunta w Pakości zorganizowanej przez burmistrza Pakości oraz uczestniczyła w Pikniku Rodzinnym, którego przewodnie hasło brzmiało „Bo rodzina jest najważniejsza” przy Szkole Podstawowej w Janikowie.

3 czerwca – radny Konstanty Dombrowicz wziął udział w gali wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim KOS im. K. Hoffmana w KPCK w Bydgoszczy.

3 czerwca – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w XLII Dniach Otwartych Drzwi Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie oraz w uroczystości z okazji 15-lecia Zespołu Folklorystycznego „Smólnik” w Smólniku gmina Włocławek.

3 czerwca – radna Małgorzata Taranowicz wzięła udział w Obchodach Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego i podsumowaniu akcji „Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem” w Radzyniu Chełmińskim.

4 czerwca – radny Michał Czepek reprezentował samorząd województwa podczas Święta Województwa zorganizowanego na grudziądzkiej Marinie.

5 czerwca – radny Michał Czepek uczestniczył w wizycie amerykańskich żołnierzy z 1. Batalionu 7. Pułku Artylerii Polowej „First Lightning” 1. Dywizji Piechoty Armii Stanów Zjednoczonych w Szkole Podstawowej nr 7 w Grudziądzu.

6 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w uroczystości jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 8 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu.

6 czerwca – radny Michał Czepek wziął udział w uroczystej sesji naukowej z okazji reaktywacji grudziądzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.

6 czerwca – radny Stanisław Pawlak wraz z wicemarszałkiem Zbigniewem Sosnowskim i Dyrektorem Departamentu Infrastruktury Drogowej Mirosławem Graczykiem uczestniczyli w wizycie na przebudowywanej DW 265 w Kowalu i Baruchowie a także na budowanej obwodnicy Lubrańca.

6 czerwca – radny Konstanty Dombrowicz wziął udział w Międzynarodowym Meetingu Lekkoatletycznym na Stadionie Lekkoatletycznym w Bydgoszczy.

6 czerwca – radna Małgorzata Taranowicz uczestniczyła w „Festiwalu Zawodów-Targach Pracy” w Toruniu.

7 czerwca – uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

9 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w spotkaniu z kulturą i sztuką w podinowrocławskiej Villi Orłowo.

9 czerwca – radna Małgorzata Taranowicz uczestniczyła w uroczystości przekazania samochodów gaśniczych dla OSP Gruta oraz OSP Boguszewo w Grucie.

10 czerwca – radna Małgorzata Taranowicz wzięła udział w „Bitwie Regionów Powiat Grudziądzki" w Białym Borze.

11 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w obchodach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Inowrocławiu oraz uczestniczyła w XXI koncercie symfonicznym UCZNIOWIE MIASTU zorganizowanym w Sali Koncertowej im. Ireny Dubiskiej w ramach obchodów Dni Inowrocławia i 90-lecia inowrocławskiej Szkoły Muzycznej.

12 czerwca – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w obradach XLIV Sesji Rady Miasta Lubrańca.

12 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska spotkała się w toruńskim Pałacu Dąmbskich z najlepszymi stypendystami i dyrektorami szkół z największą liczbą stypendystów, którzy otrzymali stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach programów edukacyjnych „Prymus Kujaw i Pomorza”,  „Humaniści na start” oraz „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II".

12 czerwca – radny Michał Czepek wziął udział w uroczystej kolacji z delegacją ze Stanów Zjednoczonych, przedstawicielami Polonii z Teksasu na czele z Jimem Mazurkiewiczem, która odbyła się w Toruniu.

13 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska była obecna na Turnieju Finałowym „Kujawsko-Pomorskiej Ligi Debat” o tytuł Mistrza Debat Oksfordzkich Kujaw i Pomorza w Centrum Kultury Browar B. we Włocławku.

14 czerwca – radni Michał Czepek i Robert Malinowski wzięli udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej Grudziądza w 732. rocznicę nadania miastu praw miejskich.

14 czerwca – radny Michał Czepek wziął udział w spotkaniu z Dyrektor Departamentu Wdrażania Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego i grudziądzkich beneficjentów projektów współfinansowanych z RPO.

14; 19 czerwca – radny Tadeusz Pogoda wręczał podziękowania sołtysom z powiatu świeckiego (Bukowca, Jaszcza, Rychławy Sierosławia, Ostrowitego, Sartowic) od Marszałka Województwa za wieloletnie pełnienie funkcji Sołtysa.

15 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w posiedzeniu Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP w Poznaniu oraz uczestniczyła w gali wręczenia Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

15 czerwca – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek wzięła udział w spotkaniu w ramach 6. Edycji Projektu Fundacji Otylii Jędrzejczak „Mistrzynie w szkołach” w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie.

15 czerwca - wiceprzewodniczący sejmiku Łukasz Krupa uczestniczył w posiedzeniu Przedstawicieli Rad Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Lubostroniu.

15-17 czerwca – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek wzięła udział w zjeździe Projektu Pracowni Samorządowej Fundacji Batorego.

15 czerwca – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w uroczystości podpisania umów na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Sali Złotej Pałacu Dąmbskich w Toruniu.

15 czerwca – radny Michał Czepek wziął udział w uroczystości podpisania umowy pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji i firmą PIXEL - dostawcą karty miejskiej z biletem elektronicznym.

16 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w zorganizowanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu setnych urodzinach szkoły oraz odwiedziła Powiatowe Targi Pracy w Hali Sportowej „Kujawianka” w Inowrocławiu.

16 czerwca – radny Robert Malinowski uczestniczył w konkursowej gali Konkursu „Grudziądz Foto” w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, podczas której wręczył nagrodę Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

17 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska oraz radny Wojciech Szczęsny uczestniczyli w uroczystości oddania do użytku boiska dla hokeistów ze sztuczną trawą i trybunami w Rogowie.

17 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska otworzyła Turniej Siatkówki Plażowej w Janikowie, który objęła honorowym patronatem oraz wzięła udział w pierwszej edycji festiwalu krasomówczego „Krasomówcza miska” okraszonego „strawą i napitkiem” wymyślonego i zorganizowanego wspólnie z Kołem Gospodyń Sielskich w Sielcu (powiat żniński) przez Katarzynę Rodziewicz właścicielkę i kustoszkę Dworu Marzeń z Izbą Admiralską Józefa Unruga w Sielcu.

17 czerwca – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w uroczystości Jubileuszowej 700-lecia wsi Zaduszniki gmina Wielgie oraz w uroczystości obchodów 95-lecia powstania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku gmina Włocławek oraz przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego VOLVO.

17 czerwca – radny Tadeusz Pogoda uczestniczył w uroczystości jubileuszu 50-lecia Orkiestry Dętej Świecie i wręczył w imieniu Marszałka Województwa grawerton z jubileuszowymi gratulacjami i życzeniami.

18 czerwca – radny Stanisław Pawlak wziął udział w uroczystości zakończenia posługi proboszczowskiej ks. Prałata Ireneusza Juszczyńskiego w parafii pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim.

19 czerwca – posiedzenia: Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa; Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa oraz Komisji Edukacji i Nauki.

19 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska spotkała się i wręczyła nagrody laureatom konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży na wykonanie zakładki do książki, na której w oryginalny sposób przedstawiona została postać wybitnego astronoma i uczonego Mikołaja Kopernika oraz wzięła udział w uroczystym wręczeniu umów o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz wojewódzkiego segmentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kończącej się perspektywy.

20 czerwca – posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce.

20 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

21 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła i wręczała i nagrody laureatom

Ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego im. Piotra Machalicy „Bo ja kocham film” w inowrocławskim Teatrze Miejskim oraz wzięła udział w promującym książkę „W Kujawsko-Pomorskiem z Oskarem Kolbergiem pod rękę” spotkaniu autorskim z Krystyną Lewicką-Ritter w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego.

21 czerwca – radny Michał Czepek reprezentował samorząd województwa na sesji Rady Miejskiej Grudziądza.

22 czerwca – posiedzenia: Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury oraz Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia.

22 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w uroczystości zakończenia nauki ośmioklasistów w Zespole Szkół w Barcinie podczas której wręczyła Zofii Forgiel nagrodę Kalos Kagathos za umiejętne łączenie sukcesów naukowych i sportowych.

22 czerwca – radny Stanisław Pawlak wziął udział w Walnym Zebraniu Członków Spółdzielni Handlowo – Produkcyjnej  „Lubrapol” w Lubrańcu.

22 czerwca – radna Małgorzata Taranowicz wzięła udział w spotkaniu z Prezesem Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy Mariuszem Krupą w sprawie deficytu rzemieślników - szewców na rynku pracy.

23 czerwca – radny Michał Czepek w imieniu władz województwa wziął udział w otwarciu wystawy “Wszyscy na start! Sport w Grudziądzu z okazji 100-lecia Klubu Sportowego Olimpia”.

23 czerwca – posiedzenia: Komisji Sportu i Turystyki oraz Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

23 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Markowicach podczas którego wręczyła nagrodę za sukcesy naukowe i działalność społeczną Oliwii Lewickiej oraz wzięła udział w uroczystość zakończenia roku szkolnego połączonego w Markowicach z otwarciem po rewitalizacji przyszkolnego kompleksu rekreacyjno-sportowego.

24 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w obchodach 100-lecia Klubu Sportowego „Pogoń” Mogilno.

25 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w „Pikniku na rozpoczęcie wakacji” na terenie założenia pałacowo-parkowego w Nawrze (gmina Chełmża) oraz uczestniczyła w Kujawskim Festiwalu Pieśni Ludowej w inowrocławskim Parku Solankowym, zorganizowanym przez Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.

23 czerwca – radna Małgorzata Taranowicz wzięła udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 18 w Grudziądzu.

24 czerwca – radny Stanisław Pawlak wziął udział w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Aeroklubu Włocławskiego.

28-30 czerwca - radny Jacek Gajewski wziął udział w delegacji Samorządu Województwa w zebraniu generalnym członków Europejskiej Federacji Dróg Dróg Świętego Jakuba.

26 czerwca – sesja Sejmiku Województwa.

26-28 czerwca – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Brukseli - spotkaniu z przedstawicielami i przedstawicielkami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

27 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wręczała nagrody laureatom tegorocznej edycji konkursu „Rodzynki z pozarządówki” przyznawanej najlepszym inicjatywom społecznym realizowanym przez kujawsko-pomorskie organizacje pozarządowe. Uroczystość odbyła się w Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu.

27 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w Gali Otwarcia 21. „Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFIFEST. Kujawy i Pomorze.”

28 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska kibicowała i wręczała na mecie upominki uczestnikom III Biegu Charytatywnego Przedszkolaków „Rotary Kids”, zorganizowanego przez inowrocławski Rotary Club na Stadionie Miejskim w Inowrocławiu oraz wzięła udział w uroczystości zorganizowanej na terenie działki przy ul. Prymasa Józefa Glempa 2, na której wybudowany będzie oddział Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji.

30 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w uroczystości podpisania umowy na rozbudowę toruńskiej Książnicy Kopernikańskiej, uczestniczyła w wernisażu wystawy prac Edyty Lasoty pt. „Obudzić świadomość” w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz w rozpoczęciu XVIII Zlotu Motocyklowego „Na Soli” w Inowrocławiu.

30 czerwca – radni Małgorzata Taranowicz, Michał Czepek oraz Robert Malinowski reprezentowali samorząd województwa na gali z okazji 100-lecia klubu GKS „Olimpia”.

 

Kalendarium z pracy Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa  

 

 

 

<grudzień 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 10246838
Data: 2023-12-07