Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Marzec 2023 r.

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

1 marca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w zorganizowanym w inowrocławskim Saloniku Literacko-Artystycznym dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku Fundacji Ekspert-Kujawy spotkaniu z Krystyną Lewicką-Ritter, autorką książki „W Kujawsko-Pomorskiem z Oskarem Kolbergiem pod rękę”.

1 marca – radny Michał Krzemkowski wziął udział w uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

2 marca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska w ramach ogólnopolskiej akcji przeciwdziałania wykluczeniu menstruacyjnemu przekazała Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr. Ludwika Błażaka w Inowrocławiu cztery różowe skrzyneczki oraz odwiedziła inowrocławskie Przedszkole „Muzyczna Kraina”, w którym wspólnie z przedszkolakami wysłuchała napisanej przez nauczycielkę tego przedszkola Barbarę Łoniewską bajki „Psoty planet”.

2 marca – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego nt. „ Zmiany w płatnościach bezpośrednich, w tym ekoschematy ” w powiecie włocławskim w Lubrańcu.

3 marca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska odwiedziła w Łabiszynie-Wsi obchodzącą tego dnia setne urodziny Helenę Mudło, której wręczyła Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”.

3 marca – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w inauguracyjnym posiedzeniu Kujawskiej Izby Rozwoju i Biznesu we Włocławku.

3 marca – radny Tadeusz Pogoda uczestniczył w uroczystości 50-lecia gminy Jeżewo, które odbyły się w Laskowicach.

4 marca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska oraz wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek uczestniczyły w zorganizowanych w Auli UMK w Toruniu obchodach Wojewódzkiego Święta Kobiet pod hasłem „...by pięknie żyć”.

4 marca – radny Stanisław Pawlak wziął udział w zebraniu sprawozdawczym OSP w Sarnowie, gmina Lubraniec.

5 marca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w uroczystym otwarciu zorganizowanych w inowrocławskiej Hali Widowiskowo-Sportowej III Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego Karate Kyokushin Okręgowego Związku Karate, a trenerowi Danielowi Gorczycy wręczyła list gratulacyjny z okazji jubileuszu 40-lecia Inowrocławskiego Klubu Kyokushin.

5 marca – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w akcji informacyjno-edukacyjnej dotyczącej bezpłatnej antykoncepcji „Nasze Prawa Ważna Sprawa” na Starym Rynku w Bydgoszczy .

6-7 marca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w Mikołajkach w VIII Europejskim Kongresie Samorządów „Nowa solidarność dla nowej epoki”.

7 marca – radny Stanisław Pawlak wziął udział w uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Kobiet w Centrum Integracji Wiejskiej w Smólniku, gmina Włocławek.

8 marca – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w spotkaniu z Burmistrzem Lubrańca Stanisławem Budzyńskim.

9 marca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w Inowrocławiu w uroczystym otwarciu lapidarium oraz spotkała się z sołtyską Jacewa Krystyną Wysocką, której przekazała list gratulacyjny, kwiaty i drobny upominek z okazji Dnia Sołtysa.

10 marca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w szóstym, z cyklu siedmiu, koncercie na odrestaurowanym fortepianie Stanisława Przybyszewskiego w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Inowrocławiu oraz w towarzystwie radnego Stanisława Pawlaka wzięła udział w zorganizowanym w sali Kluba Seniorów w Topólce Dniu Sołtysa.

10 marca – radny Stanisław Pawlak wziął udział w spotkaniu sołtysów gminy Włocławek z okazji Dnia Sołtysa.

10 marca – radny Tadeusz Pogoda uczestniczył w pierwszym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2020-2027.

12 marca – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w Powiatowym Dniu Kobiet we Włocławku.

12 marca – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w X Biegu Kobiet, który odbył się w Parku Miejskim w Grudziądzu.

13 marca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w zorganizowanej w Senacie RP z inicjatywy przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska Borysa Budki, posłanki Joanny Frydrych i senatorki Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej debacie "(Nie)równości i (nie)porozumienia – o sytuacji rad kobiet w lokalnych samorządach".

13 marca – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek w imieniu Marszałka Województwa wręczyła życzenia sołtyskom i sołtysom gminy Lubiewo z okazji Dnia Sołtysa.

13 marca – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w walnym zebraniu sprawozdawczym Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

13-16 marca - radny Jarosław Katulski wziął udział w seminarium dla partnerów wiodących projektu INTEEREG EUROPA oraz 9. edycji Forum Współpracy Międzynarodowej w Sztokholmie w Szwecji. 

14 marca – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w konferencji – Warsztaty Produktowe Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej w Młynach Rothera w Bydgoszczy.

15 marca – posiedzenie Komisji Rewizyjnej /tryb zdalny/.

15 marca – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą strajk chłopski podczas obchodów 42. rocznicy wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 r.

17 marca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wraz z pomysłodawcą i realizatorem kampanii „Prawa ucznia istnieją!”, koordynatorem praw ucznia i studenta Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Jakubem Lewandowskim w towarzystwie przewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Inowrocławskiego Pawła Książka i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego „Kaspra” wręczyli dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu Rafałowi Łaszkiewiczowi „Certyfikat Bezpieczna Szkoła”. 

17 marca – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w spotkaniu na w celu omówienia przebudowy drogi DW 269 i zmiany jej oznakowania w miejscowości Chotel gmina Izbica Kujawska.

17 marca – radny Marek Domżała uczestniczył w spotkaniu Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Bydgoszczy z Burmistrzem Szubina.

18 marca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w Mogilnie w zorganizowanym przez Stowarzyszenie Mogilno dla Zwierząt uroczystym spotkaniu pod hasłem "Kim jest pies?".

19 marca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska kibicowała i wręczała nagrody młodym uczestnikom Ogólnopolskich Zawodów Akrobatycznych „Pierwszy krok sportowy” Inowrocław 2023 oraz wzięła udział w koncercie laureatów zorganizowanego przez Dom Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną w Strzelnie V Gminnym Konkursie Recytatorskim „Strofki i Nutki”.

19 marca – radny Michał Krzemkowski wziął udział w uroczystościach 42. rocznicy Bydgoskiego Marca.

20 marca – posiedzenia: Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Komisji Edukacji i Nauki z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim oraz Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. /tryb zdalny/.

20 marca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska oraz radny Jacek Gajewski uczestniczyli w obradującym w Poznaniu Zgromadzeniu Ogólnym Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

21 marca – posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim.

21 marca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska w Światowym Dniu Poezji była obecna na premierze najnowszego projektu artystycznego Inowrocławskiego Teatru Otwartego pt. ,,A woda tonią przejrzystą..." w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu, który wyreżyserowała.

21 marca – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w spotkaniu posła na Sejm RP Dariusza Kurzawy z mieszkańcami powiatu tucholskiego.

22 marca – radny Stanisław Pawlak wziął udział w obradach LXII Sesji Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego.

23 marca – posiedzenia: Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia; Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury /tryb zdalny/.

23 marca – radny Tadeusz Pogoda uczestniczył w uroczystości otwarcia domu z mieszkaniami chronionymi i domu dziennego pobytu dla osób starszych w Świeciu zrealizowanego przez gminę Świecie.

23 marca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w otwarciu  wystawy rękodzieła artystycznego „My też potrafimy”, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu oraz wzięła udział wraz z marszałkiem województwa, a także radnym Jackiem Gajewskim w konferencji prasowej w sprawie Halowych Mistrzostw Świata Kujawy Pomorze 2026.

24 marca – posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii oraz Komisji Sportu i Turystyki /tryb zdalny/.

24-25 marca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w XX Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych ,,Arlekinada".

25 marca – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu OSP Świedziebnia, OSP Rypałki i OSP Stary Kobrzyniec.

26 marca – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w Święcie Żuru Kujawskiego w Chodczu.

27 marca– sesja Sejmiku Województwa.

28 marca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska oraz radny Stanisław Pawlak uczestniczyli w sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Aleksandrowie Kujawskim.

29 marca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 5 im dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu promocji gry edukacyjnej Inowrocławskie Ścieżki Pamięci oraz wzięła udział w zaprezentowanym w ramach Klamry spektaklu NIE TEATRU „Jestem baba. Rzecz być może o Annie Świrszczyńskiej”.

29 marca – radny Stanisław Pawlak wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Klubu Seniora „Przyjaciele” w Lubrańcu.

30 marca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska zasiadała w jury zorganizowanego przez Przedszkole Publiczne „Kujawiaczek” w Złotnikach Kujawskich V Powiatowego Konkursu Recytatorskiego w Gwarze Kujawskiej „ Zwiesnom godomy po kujowsku” im. Grzegorza Webera, który w tym roku poświęcony był twórczości Aleksandra Fredry oraz wręczała nagrody zwycięzcom XX edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych.

31 marca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska oraz radny Stanisław Pawlak uczestniczyli w uroczystych obchodach 100-lecia uzdrowiska Wieniec-Zdrój.

31 marca – radny Tadeusz Pogoda uczestniczył w uroczystym podpisaniu umów na modernizację dróg wojewódzkich nr 240, 266 i 538 oraz wziął udział w II posiedzeniu Komitetu Monitorującego Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.

 

Kalendarium z pracy Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa  

<grudzień 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 10226343
Data: 2023-12-02