Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa

W poniedziałek 20 marca  br. odbyło się posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z udziałem zaproszonych gości, tj. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu p. Łukasza Jaworskiego, p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy, p. Andrzeja Bugalskiego oraz naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu p. Jacka Habanta.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się od przedstawienia przez p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy, p. Andrzeja Bugalskiego informacji nt. prewencyjno-promocyjnej działalności podejmowanej przez Okręgową Inspekcję Pracy. Prezentacja ilustrująca omawiane zagadnienie pozwoliła na zapoznanie się z problematyką czynności kontrolnych realizowanych na co dzień przez organy Państwowej Inspekcji Pracy.  Coraz większą rolę w działalności OIP spełniają  działania prewencyjno-promocyjne, typu: konkursy, konferencje, programy realizowane w środkach masowego przekazu w radiu i telewizji, mające na celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych w zakładach pracy, czy w gospodarstwach rolnych. Inspekcja Pracy poprzez realizację informacyjno-edukacyjnej kampanii „Kształtowanie kultury bezpieczeństwa wśród młodzieży” stara się również dotrzeć do ludzi młodych, którzy niebawem staną się uczestnikami rynku pracy, by zawczasu przestrzec ich przed zagrożeniami, jakie mogą się pojawić na przyszłych stanowiskach pracy.

Następnie Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy p. Łukasz Jaworski przedstawił członkom komisji informację o sytuacji cudzoziemców na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2022 r. Temat bardzo złożony i aktualny, szczególnie w obliczu toczącej się wojny w Ukrainie, która generuje kolejne fale uchodźców szukających poczucia bezpieczeństwa i pracy w Polsce. Dyrektor WUP zwrócił również uwagę na rosnące zainteresowanie znalezieniem pracy w naszym regionie przez obywateli Mołdawii, Uzbekistanu czy Kirgistanu. Olbrzymim problemem z jakim borykają się obcokrajowcy poszukując zatrudnienia w naszym kraju jest wciąż bariera językowa, która prowadzi do nadużyć ze strony pracodawców.  

Ostatnim punktem porządku obrad komisji był raport z realizacji  „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025" przedstawiony przez naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu p. Jacka Habanta. W 2022 r. działania w ramach ww. programu wojewódzkiego w większości opierały się o profilaktykę uniwersalną, selektywną i wskazującą, skierowaną do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Zrealizowane zadania przyczyniły się do podniesienia poziomu wiedzy i świadomości społecznej, promowania zdrowego stylu życia, zwiększenia kompetencji i umiejętności pracy z osobami zagrożonymi problemem uzależnień.   

 

Kancelaria Sejmiku

22 marca 2023 r. 

<maj 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 26578850
Data: 2024-05-27