Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Rok 2023

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

LV sesja z dnia 24 kwietnia 2023 roku:

LV/746/23

24.04.2023 r.

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039

zobacz

uzasadnienie

1; 2 

LV/747/23

24.04.2023 r.

zmiany budżetu województwa na rok 2023

zobacz

 

LV/748/23

24.04.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu

zobacz

 

LV/749/23

24.04.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

zobacz

 

LV/750/23

24.04.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu

zobacz

 

LV/751/23

24.04.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń

zobacz

 

LV/752/23

24.04.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń

zobacz

 

LV/753/23

24.04.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Lisewo

zobacz

 

LV/754/23

24.04.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

zobacz

 

LV/755/23

24.04.2023 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

zobacz

1

LV/756/23

24.04.2023 r.

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

zobacz

1

LV/757/23

24.04.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Brodnica

zobacz

 

LV/758/23

24.04.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Czernikowo

zobacz

 

LV/759/23

24.04.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubanie

zobacz

 

LV/760/23

24.04.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Gruta

zobacz

 

LV/761/23

24.04.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Brześć Kujawski

zobacz

 

LV/762/23

24.04.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Bukowiec

zobacz

 

LV/763/23

24.04.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipno

zobacz

 

LV/764/23

24.04.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudziądz

zobacz

 

LV/765/23

24.04.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kowal

zobacz

 

LV/766/23

24.04.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023”

zobacz

 

LV/767/23

24.04.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Brodnickiemu Parkowi Krajobrazowemu

zobacz

 

LV/768/23

24.04.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Górznieńsko-Lidzbarskiemu Parkowi Krajobrazowemu

zobacz

 

LV/769/23

24.04.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gostynińsko-Włocławskiemu Parkowi Krajobrazowemu

zobacz

 

LV/770/23

24.04.2023 r.

rozpatrzenia petycji

zobacz

 

LV/771/23

24.04.2023 r.

rozpatrzenia skargi

zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

LIV sesja z dnia 27 marca 2023 roku:

LIV/740/23

28.03.2023

nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy Tężni” im. dr. Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.

zobacz

 

LIV/741/23

28.03.2023

udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2022 r.

zobacz

 

LIV/742/23

28.03.2023

udzielenia pomocy finansowej Gminie Chełmża

zobacz

 

LIV/743/23

28.03.2023

projektu uchwały dot. warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców

zobacz

1

LIV/744/23

28.03.2023

przekazania skargi według właściwości

zobacz

 

LIV/745/23

28.03.2023

rozpatrzenia skargi

zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

LIII sesja z dnia 27 lutego 2023 roku:

LIII/724/23

27.02.2023

wyróżnienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae      

Zobacz

 

LIII/725/23

27.02.2023

nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zobacz

 

LIII/726/23

27.02.2023

nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zobacz

 

LIII/727/23

27.02.2023

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039

Zobacz

uzasadnienie

1;

LIII/728/23

27.02.2023

zmiany budżetu województwa na rok 2023

Zobacz

 

LIII/729/23

27.02.2023

udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzelno

Zobacz

 

LIII/730/23

27.02.2023

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu              

Zobacz

 

LIII/731/23

27.02.2023

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wąbrzeskiemu

Zobacz

 

LIII/732/23

27.02.2023

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu

Zobacz

 

LIII/733/23

27.02.2023

określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego w województwie kujawsko-pomorskim

Zobacz

 

LIII/734/23

27.02.2023

wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego Spółka z o.o. z siedzibą w Przysieku

Zobacz

 

LIII/735/23

27.02.2023

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu części nieruchomości

Zobacz

 

LIII/736/23

27.02.2023

nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Zobacz

 

LIII/737/23

27.02.2023

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Tucholskiemu Parkowi Krajobrazowemu

Zobacz

 

LIII/738/23

27.02.2023

przekazania wniosku według właściwości

Zobacz

 

LIII/739/23

27.02.2023

rozpatrzenia skargi

Zobacz

 

 

<czerwiec 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012

Ilość wyświetleń: 9286821
Data: 2023-06-08