Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Grudzień 2022 r.

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

1 grudnia – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w konferencji poświęconej zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży „Kiedy działasz, działaj z głową”, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim oraz odwiedziła inowrocławskie Centrum Seniora i Osób z Niepełnosprawnościami Solankowe Tarasy z okazji przypadającego 3 grudnia Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.

1 grudnia – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska odwiedziła Szkołę Podstawową Integracyjną im. Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu oraz uczestniczyła w uroczystej inauguracji III Wielkiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Strzelnie.

1 grudnia – radny Konstanty Dombrowicz wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Bydgoszczy.

2-9 grudnia – radni: Konstanty Dombrowicz oraz Michał Czepek wzięli udział w misji gospodarczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do USA.

2 grudnia – radny Stanisław Pawlak wziął udział w uroczystym otwarciu zakończonej inwestycji „Przebudowa Drogi Gminnej nr 170806 C Wielgie – Bętlewo oraz ul. Ogrodowej” w miejscowości Wielgie oraz uczestniczył w uroczystości jubileuszu 50-lecia Muzeum Historii Włocławka.

3 grudnia – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w I Konferencji Edukacyjnej „Współpraca rodzi różnorodność” w Inowrocławiu.

4 grudnia – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w Mikołajkowym Festiwalu Piłkarskim Akademii Piłkarskiej Cuiavia dla dzieci z roczników 2011–2018 w inowrocławskiej Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR.

5 grudnia – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w XII Sesji Osób z Niepełnosprawnościami oraz spotkała się z inowrocławskim wolontariuszami okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

5 grudnia – radna Małgorzata Taranowicz wzięła udział w XII Sesji Osób z Niepełnosprawnościami w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

5 grudnia – radny Stanisław Pawlak spotkał się z Prezydentem Miasta Włocławek Markiem Wojtkowskim w celu omówienia aktualnych problemów Włocławka.

6 grudnia – posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim.

6 grudnia – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w zorganizowanym przez Fundację Platon im. Kuby Rumińskiego Specjalnym Koncercie Mikołajkowym dla społeczności z Ukrainy, podczas którego w toruńskim Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki wystąpiła ukraińska gwiazda, zwyciężczyni Eurowizji Jamala.

6 grudnia – radny Tadeusz Pogoda uczestniczył w uroczystości zakończenia modernizacji drogi wojewódzkiej nr 241 na odcinku Wiele - Więcbork oraz wziął udział w spotkaniu z Radą Miejsko- Gminną Więcborka.

7 grudnia – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska oraz radna Katarzyna Lubańska uczestniczyły w Gali Nagród VII edycji konkursu AGRICOLA - SYN ZIEMI.

7 grudnia – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w uroczystym otwarciu dróg dofinansowanych z z programu Polski Ład i FOGR-u w gminie Zbiczno.

8 grudnia – posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów /tryb zdalny/.

8 grudnia – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w uroczystym wręczeniu nagród w konkursach zorganizowanych w ramach „Roku Romantyzmu Polskiego na Kujawach i Pomorzu” w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

8 grudnia – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w uroczystym podpisaniu umowy między Ministrem Infrastruktury a Województwem Kujawsko-Pomorskim w związku z realizacją zadań obwodnicowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Tucholi.

8 grudnia – radny Marek Domżała uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

8 grudnia – radna Małgorzata Taranowicz wzięła udział z uroczystości z okazji Roku Polskiego Romantyzmu w Szkole Podstawowej nr 18 w Grudziądzu.

8 grudnia – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w uroczystym podpisaniu umowy między Ministrem Infrastruktury a Województwem Kujawsko-Pomorskim w związku z realizacją zadań obwodnicowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w Urzędzie Miejskim w Rypinie.

9 grudnia – posiedzenie Komisji Rewizyjnej /tryb zdalny/.

9 grudnia – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w uroczystości nadania imienia magistra inżyniera Michała Husa jednej z sal Stałej Wystawy Solnictwa Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu.

10 grudnia – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska w towarzystwie radnych powiatu inowrocławskiego Jacka Rosy i Feliksa Kryszaka spotkała się z podopiecznymi Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Kropla Nadziei” w Złotnikach Kujawskich oraz uczestniczyła w świątecznych warsztatach plastycznych dla dzieci z mieszkających w Inowrocławiu ukraińskich rodzin w Hotelu Turystycznym w Inowrocławiu.

10 grudnia – radna Małgorzata Taranowicz uczestniczyła w posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Świeciu nad Osą.

10 grudnia – radny Paweł Zgórzyński reprezentował przewodniczącą sejmiku podczas VIII Halowego Turnieju Piłki Nożnej Oldboyów Sąsiadujących i Zaprzyjaźnionych Miast, który odbył się w Rypinie.

11 grudnia – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w uroczystym otwarciu Kiermaszu Bożonarodzeniowego w Janikowie.

11 grudnia – radny Stanisław Pawlak wziął udział w spotkaniu opłatkowym członków Regionalnego Związku Pszczelarzy z Włocławka w miejscowości Brzezie, gmina Brześć Kujawski.

12 grudnia – posiedzenia: Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa, Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa; Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Komisja Edukacji i Nauki /tryb zdalny/.

12 grudnia – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska w 162. rocznicę urodzin Jana Kasprowicza odwiedziła Szkołę Podstawową nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz wzięła udział w uroczystym rozstrzygnięciu zorganizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu Regionalnego Konkursu Literackiego „Fascynacje-Inspiracje”.

12 grudnia – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w spotkaniu ze Starostą Włocławskim Romanem Gołębiewskim w sprawach powiatowych inwestycji drogowych.

13 grudnia – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska w 41. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego wzięła udział w wernisażu zorganizowanej przez Kujawskie Centrum Kultury w Galerii Miejskiej w Inowrocławiu wystawy plakatów POLSKIE GRUDNIE 1970, 1981 oraz spotkała się w Inowrocławiu z podopiecznymi Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz w Kruszwicy z kombatantami, podopiecznymi Stowarzyszenia „Krusza”.

13 grudnia – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w spotkaniu wigilijno-noworocznym członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Klubu Seniora „Przyjaciele ” w Lubrańcu.

13 grudnia – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska oraz radny Tadeusz Pogoda wzięli udział w uroczystości podpisania umów o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

13 grudnia – radni Tadeusz Pogoda oraz Paweł Zgórzyński wzięli udział w spotkaniu podsumowującym zakończenie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 559 łączącej Lipno z granicą województwa.

14 grudnia – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w Cukrowni Żnin w konferencji Skuteczny Dialog podsumowującej dwuletni projekt Stowarzyszenia „Młode Dęby” Ster na silne Rady Pożytku; spotkała się z dyrektor naczelną Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu Renatą Derejczyk, której pogratulowała zdobycia za spektakl Noce i dnie, czyli między życiem a śmiercią pięciu nagród na Festiwalu Arcydzieł podczas 60. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie oraz uczestniczyła w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A. w uroczystej inauguracji połączeń lotniczych obsługiwanych przez WIZZ Air.

14 grudnia – radny Stanisław Pawlak wziął udział w spotkaniu z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego i dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej Mirosława Graczyka na terenie budowy obwodnicy Lubrańca.

14 grudnia – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w Rogowie.

15 grudnia – posiedzenia: Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury, Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia /tryb zdalny/.

15 grudnia – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w spotkaniu wigilijnym w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu i w inowrocławskiej restauracji „Wrzos” w zorganizowanej już po raz trzydziesty Wigilii dla samotnych i przyjaciół.

15-16 grudnia – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska złożyła świąteczne wizyty kujawsko-pomorskim Stulatkom. W Wieńcu odwiedziła Joannę Malińską, w Głęboczku Czesławę Lewandowską, w Inowrocławiu Mieczysławę Urbanską i Kunegundę Witkowską, w Balinie Helenę Ksiąszkę, a w Kruszwicy Wandę Banachowską.

15 grudnia – radny Marek Domżała uczestniczył w uroczystości związanej z zakończeniem kolejnej inwestycji w kompleksie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

15 grudnia – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w obradach XLVIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

16 grudnia – posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii oraz Komisji Sportu i Turystyki /tryb zdalny/.

16 grudnia – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w Strzelnie w wydarzeniach upamiętniających 170. rocznicę urodzin wybitnego strzelnianina, noblisty Alberta Abrahama Michelsona, uczestniczyła w auli III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu w wydarzeniu „Inowrocław Niewiadomy” prezentującym fragmenty „Inowrocławia” Mirona Białoszewskiego oraz była obecna na uroczystym otwarciu nowej części Pałacu Dąmbskich.

16 grudnia – radny Paweł Zgorzyński uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w Cichem, gmina Zbiczno oraz uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w Brodnickim Domu Kultury

17 grudnia – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w spotkaniu świątecznym Zarządu Koła nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. w Jacewie.

17 grudnia – radny Stanisław Pawlak wziął udział w uroczystej kolacji wigilijnej Zespołu Folklorystycznego „Kruszynioki ”w Poddębicach gmina Włocławek.

18 grudnia – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w XXII Powiatowej Wystawie Stołów Wigilijnych na Kujawach w Izbicy Kujawskiej.

19 grudnia – sesja Sejmiku Województwa.

20 grudnia – przewodnicząca Elżbieta Piniewska uczestniczyła w spotkaniu świąteczno-noworocznym zorganizowanym przez prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzę w Ratuszu Miejskim w Inowrocławiu.

20 grudnia – radny Stanisław Pawlak wziął udział w uroczystym otwarciu Centrum Wsparcia dla Osób w kryzysie we Włocławku, przy ulicy Krzywa Góra 3B.

21 grudnia – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska na zaproszenie starosty inowrocławskiego Wiesławy Pawłowskiej wzięła udział w uroczystym spotkaniu wigilijnym.

21-22 grudnia – radny Stanisław Pawlak odwiedził osoby mające powyżej 100 lat w powiecie radziejowskim i włocławskim, którym przekazał upominki świąteczne w imieniu Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego.

22 grudnia – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w Kujawsko-Pomorskim Spotkaniu Opłatkowym w toruńskim Dworze Artusa.

28 grudnia – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w posiedzeniu Rady Powiatu Inowrocławskiego.

28 grudnia – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w LVII Sesji Rady Miejskiej we Włocławku, XLIX Sesji Powiatu Włocławskiego oraz XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu.

 

Kalendarium z pracy Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa  

<grudzień 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 10226227
Data: 2023-12-02