Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Listopad 2022

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

2 listopada – radny Stanisław Pawlak wziął udział w konsultacjach społecznych planowanej „Budowy Obwodnicy Brześcia Kujawskiego” zorganizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

3 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mogilnie.

3 listopada – radni Tadeusz Pogoda oraz Paweł Zgórzyński wzięli udział w podpisaniu umowy na modernizację ośmiokilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 563 w powiecie rypińskim.

4 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska spotkała się dyrektorem Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych Pawłem Karólewskim z okazji jubileusz 75-lecia powstania szkoły.  

4 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska i wiceprzewodniczący sejmiku Łukasz Krupa uczestniczyli w portugalskim wieczorze z muzyką fado, zorganizowanym w bydgoskiej Fabryce Lloyda przez wykładowców Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

4 listopada – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Guźlina gm. Brześć Kujawski w sprawie odprowadzenia wód z drogi wojewódzkiej nr 265.

5 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska odwiedziła w Kruszwicy Wandę Banachowską, której wręczyła przyznany przez marszałka Piotra Całbeckiego Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” oraz wzięła udział w III Kujawsko-Pomorskim Wieczorze Bluesowym w Pakości.

5 listopada – radny Stanisław Pawlak wziął udział w uroczystości otwarcia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach gm. Choceń.

7 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w panelu: „Rola i stan nauki oraz badań naukowych na poziomie centralnym i regionalnym” podczas międzynarodowego Kujawsko-Pomorskiego Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu 2022.

7 listopada – radny Stanisław Pawlak wziął udział w dyskusji pt. „Silna wieś, silna Polska. Polska wieś, polskie rolnictwo wczoraj, dzisiaj i jutro” z udziałem byłych ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Jacka Janiszewskiego, Wojciecha Mojzesowicza, Jana Krzysztofa Ardanowskiego zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Baruchowskiej w Baruchowie.

7 listopada – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w spotkaniu Przewodniczących Rad Powiatu w siedzibie Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.

8 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w uroczystej gali kończącej trzydniowe międzynarodowe Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu 2022.

9 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w Dniu Przyszłego Lidera Kujaw i Pomorza, czyli inauguracji drugiej edycji Kujawsko-Pomorskiej Ligi Debat.

9 listopada – radny Tadeusz Pogoda uczestniczył w uroczystości z okazji Święta Niepodległości zorganizowanej przez Szkołę Podstawową we Wiągu. W uroczystości wzięli udział wnukowie Władysława Bielińskiego Dyrektora Szkoły w 1939r, który został zamordowany przez Niemców w Dolinie Śmierci w Bydgoszczy.

10 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w zorganizowanym przez III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu „Spotkaniu pokoleń”.

11 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w Inowrocławiu w zorganizowanym z okazji Narodowego Święta Niepodległości Festynie Rodzinnym „Z gęsiną w tle”; wzięła udział w inowrocławskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości oraz uczestniczyła w uroczystej kolacji połączoną z degustacją gęsiny w restauracji Daglezja w Przysieku, która zainaugurowała obchody Narodowego Święta Niepodległości.

11 listopada – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w uroczystościach związanych z Narodowym Świętem Niepodległości w Tucholi.

11 listopada – radny Stanisław Pawlak wziął udział w obchodach 104. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowanych we Włocławku.

11 listopada – radny Tadeusz Pogoda uczestniczył w obchodach 104 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Świeciu.

11 listopada – radny Marek Domżała wziął udział w gminno-parafialnych uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Szubinie.

11 listopada – radny Paweł Zgórzyński wziął udział w gminno-parafialnych uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Sadłowie.

12 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w gali otwarcia trzydziestej, jubileuszowej edycji Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE2022.

12 listopada – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w uroczystym otwarciu świetlicy w Cichem gm. Zbiczno.

14 listopada – posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

14 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska i radni Katarzyna Lubańska, Jacek Gajewski, Robert Malinowski, Tadeusz Pogoda, Leszek Pluciński oraz Marek Witkowski uczestniczyli w uroczystym podpisaniu umów z wykonawcami opracowań projektowych pięciu nowych obwodnic, które w przyszłości pozwolą ominąć Lisewo, Łysomice, Sępólno Krajeńskie, Chełmżę i Radzyń Chełmiński.

14 listopada – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w plenarnym zebraniu członków Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

16 listopada – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w spotkaniu z kobietami z powiatu świeckiego w Łowinie.

16 listopada – radny Stanisław Pawlak wziął udział w obradach Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Toruniu.

17 listopada – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w spotkaniu ze Starostą Włocławskim Romanem Gołębiewskim.

19 listopada – radny Marek Domżała uczestniczył w uroczystościach z okazji 50-lecia sekcji siatkarskiej w Szubinie.

19 listopada – radny Paweł Zgórzyński spotkał się ze strażakami OSP Kowalki koło Rypina.

20 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w premierze spektaklu „Wiśniowy sad” Antoniego Czechowa w reżyserii Łukasza Kosa w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu.

21 listopada – posiedzenia: Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa; Komisji Edukacji i Nauki; Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa /tryb zdalny/.

21 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w Inowrocławiu w uroczystości podpisania listu intencyjnego w sprawie współdziałania na rzecz realizacji basenu odkrytego w Inowrocławiu, jako infrastruktury wydatnie poprawiającej potencjał i atrakcyjność Uzdrowiska Inowrocław oraz wręczała nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu.

21 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska oraz radni Jacek Gajewski i Robert Malinowski spotkali się z przedstawicielami klubów sportowych reprezentujących nasze województwo w najwyższych klasach rozgrywkowych oraz z młodymi zawodnikami dyscyplin olimpijskich - beneficjentami programu Następcy Bronka Malinowskiego.

21 listopada – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w spotkaniu ze starostą tucholskim i pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dotyczącym eliminowania przemocy wobec kobiet.

22 listopada – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym dla kobiet powiatu świeckiego z dr ginekolog Magdaleną Czekień w Świeciu.

23 listopada – posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury /tryb zdalny/.

23 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w uroczystym otwarciu jednej z najnowocześniejszych w Europie ocynkowni w inowrocławskiej Inofamie S.A. oraz wzięła udział w zorganizowanym w Pałacu w Kobylnikach pierwszym z cyklu, skierowanych do społeczności lokalnych, spotkań informacyjno-szkoleniowych na temat projektów możliwych do zrealizowania w ramach EFES+ w nowej perspektywie finansowej w Kobylnikach.

24 listopada – posiedzenia: Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia; Komisji Budżetu i Finansów /tryb zdalny/.

24 listopada – przewodnicząca Elżbieta Piniewska wzięła udział w zorganizowanym w Centrum Integracji Społecznej w Łojewie corocznym spotkaniu z cyklu „Za duszę Stacha” poświęconym pamięci Stanisława Przybyszewskiego.

24-25 listopada – radny Tadeusz Pogoda uczestniczył w posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wąbrzeźnie i Małym Pułkowie.

25 listopad – posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii; Komisji Sportu i Turystyki; Komisji Rewizyjnej /tryb zdalny/.

25 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w II Konferencji Akademii Samorządów Uczniowskich województwa kujawsko-pomorskiego w Bydgoszczy oraz wzięła udział w gali otwarcia III BARĆ FESTIWALU Pomorze Kujawy.

25 listopada – radny Paweł Zgórzyński wzięła udział w uroczystym otwarciu drogi wojewódzkiej nr 543 realizowanej w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn-Szabda w Jabłonowo-Zamek.

26 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w X Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym „TU JESTEM”, który się odbył w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

27 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska była obecna na koncercie cecyliańskim muzyki organowej i sakralnej w Kościele św. Józefa w Inowrocławiu; wzięła udział w gali zamknięcia III edycji BARĆ FESTIWALU Pomorze Kujawy oraz uczestniczyła na uroczystym zakończeniu turnieju Kasper Cup w Inowrocławiu.

28 listopada – sesja Sejmiku Województwa.

28 listopada – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek wzięła udział w uroczystości nadania nazwy Placu Praw Kobiet w Bydgoszczy.

30 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w zaprezentowanym w bydgoskim Miejskim Centrum Kultury w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego SYTUACJE/RELACJE 2022 Bydgoszcz spektaklu „Wszystko, czego nie zdążyłxm Ci powiedzieć”.

30 listopada – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek wraz ze Starostą Tucholskim zorganizowała i poprowadziła spotkanie „Stop Przemocy!” w Książnicy Tucholskiej.

 

Kalendarium z pracy Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa  

 

<grudzień 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 10246856
Data: 2023-12-07