Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

17 października 2022 r.

Podczas październikowego posiedzenia Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa radni pozytywnie zaopiniowali dwa projekty uchwał na najbliższą sesję sejmiku. Pierwszy projekt dotyczył przyszłorocznego podziału środków z Funduszu Pracy na poszczególne powiaty, drugi to program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego  z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2023 roku zostało poprzedzone obszernym wprowadzeniem w aktualną sytuację na wojewódzkim rynku pracy. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Łukasz Jaworski przedstawił dane statystyczne związane z bezrobociem w regionie dodając, że obecnie znajdujemy się w czasie historycznych minimów tych wskaźników, lecz jednocześnie pojawiają się związane z niepewną sytuacją pierwsze niepokojące sygnały płynące z rynku pracy takie jak zwolnienia czy niska rotacja zatrudnienia. Dyrektor omówił również bieżącą sytuację dotyczącą zatrudnienia obywateli Ukrainy w województwie. Opisany w projekcie uchwały przyszłoroczny podział kwot środków Funduszu Pracy będzie opierał się na zmienionym algorytmie. Zrezygnowano z wyszczególnienia w nim kategorii osób długotrwale bezrobotnych na rzecz bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, zwiększono również wagę wskaźnika dotyczącego poziomu wykorzystania środków z EFS by jak najlepiej dostosować mechanizm podziału środków do możliwości ich efektywnego wykorzystania w powiatach. Zmiany te zyskały pełną akceptację w przeprowadzonych przez WUP konsultacjach.

Projekt programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego  z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 przedstawiła członkom komisji Krystyna Żejmo-Wysocka, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia. Przyszłoroczny program współpracy udało się stworzyć nieco wcześniej, niż zazwyczaj – dzięki temu organizacje pozarządowe będą miały więcej czasu, by odpowiednio przygotować się do ubiegania się o wsparcie na realizację projektów.  Jak wskazała dyrektor organizacje trzeciego sektora bardzo zaangażowały się w działania pomocowe w trudnych czasach – najpierw w pandemii, a później w sytuacji kryzysu związanego z wojną w Ukrainie. W roku 2023 na realizację programu współpracy z NGO zostanie przeznaczone ponad 6,5 mln zł.

<czerwiec 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012

Ilość wyświetleń: 9286984
Data: 2023-06-08