Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Czerwiec 2022

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

1 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska z okazji Dnia Dziecka wzięła udział w uroczystym otwarciu nowych placów zabaw w miejscowościach Ciencisko, Młyny i Stodoły; spotkała się z przebywającymi w naszym regionie dziećmi z Ukrainy w schronisku Turystycznym w Inowrocławiu oraz uczestniczyła w wydarzeniu „Dzień Dziecka z Cuiavią" zorganizowanym przez Klub Sportowy Cuiavia.

1 czerwca – radna Katarzyna Lubańska przekazała upominki z okazji Dnia Dziecka do wszystkich szkół podstawowych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie.

2 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w spotkaniu promocyjnym prezentującym edukacyjną grę planszową „Toruńskie Ścieżki Pamięci” powstałą w ramach współpracy samorządu województwa z IPN oraz przewodniczyła Komitetowi Organizacyjnemu finału XIX edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych w Urzędzie Marszałkowskim.

3 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w uroczystej gali z okazji jubileuszu 40 - lecia Zakładów Tworzyw Sztucznych Poli z Inowrocławia oraz była obecna na premierze  monodramu „Kontrabasista”, który powstał z okazji 40-lecia pracy twórczej Niko Niakasa.

4 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w trzeciej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Niezapomniane melodie w Domu Kultury w Strzelnie oraz wzięła udział w wydarzeniu promującym zdrowy styl życia BIAŁA SOBOTA w Szkole Podstawowej nr 5 imienia dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu, podczas którego wręczone zostały nagrody i dyplomy uczniom szkół podstawowych Inowrocławia biorących udział w konkursie prozdrowotno-ekologicznym „Zdrowie a środowisko”.

4 czerwca – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek wraz z członkiniami Stowarzyszenia Kobiety w Centrum odwiedziła rodzinny dom dziecka w Suchej gmina Lubiewo.

4 czerwca – radny Stanisław Pawlak wziął udział w Dniach Otwartych Drzwi w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie.

4 czerwca – radny Tadeusz Pogoda wziął udział w Dniu Papiernika corocznie organizowanym przez MONDI Świecie SA.

4 czerwca – radny Michał Krzemkowski reprezentował Samorządu Województwa na gali Konkursu Poetyckiego „Kos” w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury.

5 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w koncercie z okazji Święta Województwa w inowrocławskim Parku Solankowym oraz wzięła udział w ceremonii zakończenia turnieju w ramach II Ogólnopolskiego Festiwalu Koszykówki „Kasper Kids Cup”.

5 czerwca – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w uroczystościach zielonoświątkowych w Tucholi.

6 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wręczała listy gratulacyjne i okolicznościowe statuetki stypendystom programu „Humaniści na start” w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu oraz wzięła udział w zakończeniu Dni Kultury Włoskiej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

6 czerwca – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek spotkała się z dziećmi w przedszkolu i Szkole Podstawowej „Mała Szkoła” założonej przez Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo n/Brdą "KLON" w Klonowie.

7 czerwca – uroczysta sesja sejmiku oraz Forum Samorządowe w ramach obchodów Święta Województwa.

7 czerwca – radna Katarzyna Lubańska wzięła udział w uroczystości jubileuszu 50-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie oraz nadania Szkole Podstawowej przy SOSW sztandaru i imienia Eunice Kennedy Shriver.         

8-9 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w Konwencie Przewodniczących Sejmików Województw RP w Sandomierzu .

9 czerwca – radny Paweł Zgórzyński gościł na uroczystej sesji Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego oraz wziął udział w uroczystej gali z okazji Jubileuszu 30-lecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rypinie.

11 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w pożegnalnym meczu w Hali Widowiskowo-Sportowej w Inowrocławiu, którym oficjalnie zakończył karierę Krzysztof Szubarga.

12 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w zakończeniu II Ogólnopolskiego Festiwalu Koszykówki „Kasper Kids Cup” w Hali Widowiskowo-Sportowej w Inowrocławiu oraz była obecna na spektaklu „Imagine” w ramach 26. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT w Teatrze im. W. Horzycy w Toruniu.

13 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wręczała wraz z Marszałkiem Województwa nagrody pracownikom muzeów z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów, wzięła udział w uroczystym otwarciu odbudowanego spichlerza dworskiego w Kłóbce oraz była obecna na wystawie prac uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej nr 67 im. Andrzeja Szwalbego w Bydgoszczy, którzy realizowali projekt artystyczny „Sięgnij gwiazd jak Pola Negri".

13 czerwca – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w Forum Samorządowym Powiatu Włocławskiego w Kłóbce oraz uroczystości otwarciu odbudowanego spichlerza dworskiego w Kłóbce.

13-14 czerwca – radni: Katarzyna Lubańska i Tadeusz Pogoda uczestniczyli w wyjazdowym posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego.

14 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w gali Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podczas której wraz z Marszałkiem Województwa wręczała prestiżowe wyróżnienia dla autorów najbardziej wartościowych przedsięwzięć w trzynastu obszarach działalności publicznej, społecznej i gospodarczej za lata 2020 i 2021 oraz wzięła udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Portret Marii Konopnickiej zorganizowanym przez II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu i stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Marii Konopnickiej zrealizowanym w ramach projektu „Konopnicka – siła jest kobietą!”

14 czerwca – radni: Katarzyna Lubańska, Jacek Gajewski, Stanisław Pawlak, Tadeusz Pogoda  uczestniczyli w gali Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

15 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w uroczystym otwarciu Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego w Łojewie oraz w konferencji upowszechniającej efekty wdrażania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność pn. „Współpraca - rozwój - zmiana społeczna. Lokalna grupa działania dla obszarów wiejskich” .

18 czerwca – radna Katarzyna Lubańska wzięła udział w jubileuszu 800-lecia Gminy Papowo Biskupie.

18 czerwca – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w uroczystości obchodów 100-lecia powstania i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie gmina Lubraniec.

19 czerwca – radny Stanisław Pawlak wziął udział w uroczystościach jubileuszowych 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszynie oraz 35-lecia Zespołu Folklorystycznego „Kruszynioki” oraz 40-lecia pracy społecznej Pani Ireny Muszyńskiej.

20 czerwca – posiedzenia: Komisji Edukacji i Nauki /tryb zdalny/ oraz Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

20 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska oraz radni: Jacek Gajewski i Katarzyna Lubańska wzięli udział w inauguracyjnej sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

21 czerwca – posiedzenia: Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa oraz wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

21 czerwca – radna Katarzyna Lubańska uczestniczyła w podsumowaniu projektów grantowych i działalności LGD Chełmno oraz wzięła udział w gali wręczenia nagród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki” w Pałacu Dąmbskich Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu.

22 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w II edycji Charytatywnego Biegu Przedszkolaków organizowanego przez Rotary Club Inowrocław w ramach projektu ROTARY KIDS Solidarni z Ukrainą.

22 czerwca – radna Katarzyna Lubańska wzięła udział w uroczystym zakończeniu roku akademickiego 2021/2022 UTW w Chełmnie.

23 czerwca – posiedzenia: Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury; Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu; Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa.

23 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wręczała nagrody laureatom VII edycji konkursu na pracę pisemną „Mój ojciec – dobrze być razem” w Urzędzie Marszałkowskim oraz wzięła udział w spotkaniu autorskim z Jarosławem Hejenkowskim autorem książki pt. „Tom I (1910–1939) Historii Kujawskiego Futbolu”, które odbyło się w saloniku Literacko-Artystycznym w Inowrocławiu.

23 czerwca – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w konferencji turystycznej „Bory Tucholskie – naturalne!”.

24 czerwca – posiedzenia: Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Sportu i Turystyki.

24 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska była obecna na zakończeniu roku szkolnego 2021/22 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, podczas którego wręczyła w imieniu Marszałka Województwa wyróżnienie w kategorii: Edukacja Waldemarowi Wąśniewskiemu – nauczycielowi historii i wiedzy o społeczeństwie, który w bieżącym roku szkolnym uzyskał honorowy tytuł Profesora Oświaty; wzięła udział w uroczystość otwarcia zrewitalizowanego kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej im. A.A. Michelsona w Strzelnie; uczestniczyła w obchodach 100-lecia klubu sportowego MLKS Kujawianka oraz wręczała nagrody zwycięzcom VI Turnieju Tenisowego Poli CUP w Inowrocławiu.

24 czerwca – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Ks. Prałata Erharda Staniszewskiego w Śliwicach.

25 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w Jubileuszu 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybysławiu oraz była obecna na II edycji rajdu rowerowego „Razem dla laryngektomowanych” na stadionie miejskim w Inowrocławiu.

25 czerwca – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w Pikniku Rodzinnym w Tleniu.

25 czerwca – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w gali jubileuszowej 25-lecia Zespołu Folklorystycznego „Dzieci Kujaw” w Brześciu Kujawskim.

26 czerwca – radny Stanisław Pawlak wziął udział w festynie folklorystycznym z cyklu „Z życia dawnej wsi” w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce.

26 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elzbieta Piniewska wzięła udział w oficjalnym podpisaniu i przekazaniu aktu własności, na mocy którego spadkobiercy rodziny Szczanieckich przekazali spuściznę na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Nawrze oraz uczestniczyła w otwarciu XI Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej w Inowrocławiu zorganizowanym przez Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy.

26 czerwca – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w XI Kujawskim Festiwalu Pieśni Ludowej w Inowrocławiu zorganizowanym przez Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy.

27 czerwca – sesja Sejmiku Województwa.

28 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska spotkała się z wójtem gminy Rogowo Tomaszem Michalczakiem na nabrzeżu jeziora Rogowskiego Dużego zmodernizowanym dzięki projektowi zrealizowanemu ze środków unijnych; przewodnicząca sejmiku wręczyła upominki zwycięzcom XXXV Szachowych Mistrzostw o puchar Prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz uczestniczyła w gali otwarcia XX edycji Festiwalu Tofifest. Kujawy i Pomorze.

28 czerwca - radny Jacek Gajewski wziął udział w oficjalnej delegacji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Walnym Zgromadzeniu Członków Europejskiej Federcji Dróg Świętego Jakuba w Vila Nova de Gaia (Portugalia).

29 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska odwiedziła siedzibę Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy i pogratulowała dyrektorowi Andrzejowi Sieradzkiemu i pracownikom parku z okazji 30-lecia parku. 

28 czerwca – radny Stanisław Pawlak przyjmował interesantów w biurze Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku przy ul. Bechiego 1 .

29 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w spotkaniu autorskim z dziennikarką i regionaliską Krystyną Lewicką-Ritter, autorką książki „W Kujawsko-Pomorskiem z Oskarem Kolbergiem pod rękę”.

30 czerwca – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w gali wręczenia tytułów Biznesmen 2021 oraz Lider Wspierania Przedsiębiorczości, która odbyła w Bydgoszczy.

 

Kalendarium z pracy Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa    

 

<grudzień 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 10246942
Data: 2023-12-07