Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Maj 2022

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

1 maja – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w biegach „Być jak Bronek” poświęconych pamięci Bronisława Malinowskiego w Rulewie.

1 maja – radny Stanisław Pawlak wziął udział w uroczystościach z okazji Święta Pracy.

2 maja – radny Tadeusz Pogoda uczestniczył w obchodach 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Świeciu i złożył w imieniu Samorządu Województwa wiązankę pod pomnikiem na Dużym Rynku w Świeciu.

2 maja – radny Robert Malinowski wziął udział w zawodach kolarskich młodzieży w Toruniu.

3 maja – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek uczestniczyła we mszy św. w kościele św. Jakuba Apostoła w Tucholi oraz złożyła kwiaty pod figurą matki Boskiej Królowej Korony Polskiej na placu Wolności z okazji z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

3 maja – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w uroczystościach z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

4 maja – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w konferencji regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w inowrocławskim Medical Spa.

5 maja – radny Stanisław Pawlak wziął udział w spotkaniu z okazji otrzymania nagrody indywidualnej Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Stalowy Anioł 2021” przez Panią Halinę Sztypka Przewodniczącą Rady Gminy Wielgie.

5 maja – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska oraz radni: Michał Czepek, Jacek Gajewski, Tadeusz Pogoda, Przemysław Przybylski uczestniczyli w ceremonii zakończenia budowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

6 maja – posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

6 maja – radny Robert Malinowski wziął udział w spotkaniu informacyjnym w sprawie ścieżek rowerowych w obecności wójtów Gminy Grudziądz, Gminy Gruta oraz Starosty Grudziądzkiego.

7 maja – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w Piastowskim Festiwalu Biegowym.

8 maja – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w uroczystym otwarciu Domu Dziennego Pobytu we wsi Łąkie w gminie Strzelno oraz złożyła kwiaty przy Obelisku ku czci Pomordowanych w Obozie na Błoniach w Inowrocławiu w 77. rocznicę zakończenia II wojny światowej.

8 maja – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w w obchodach 77. rocznicy Narodowego Dnia Zwycięstwa.

9 maja – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska spotkała się z dyrekcją i pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzelnie z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, uczestniczyła w spotkaniu przewodniczących rad powiatów oraz była obecna na czternastej edycji Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy „Serca Bicie” w Operze Nova w Bydgoszczy.

10 maja – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w spotkaniu otwierającym cykl debat, które pomogą w wypracowaniu ostatecznego kształtu Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodzin na lata 2023-2028, które odbyło się w sanatorium „Przy Tężni” w Inowrocławiu.

10 maja – radny Stanisław Pawlak wziął udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Włocławskiego Towarzystwa Naukowego we Włocławku.

10-14 maja - radna Katarzyna Lubańska uczestniczyła w oficjalnej delegacji Samorządu Województwa na Międzynarodowym Dniu Rodzin zoorganizowanym przez Departament Spraw Ekonomicznych i Społecznych ONZ w Nowym Jorku (USA).

11 maja – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w koncercie finałowym Festiwal Piosenki Autorskiej „Cała Jaskrawość”, który odbył się toruńskim Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki.

12 maja – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska oraz radny Stanisław Pawlak uczestniczyli w jubileuszu 25-lecia działalności Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w toruńskim hotelu Copernicus.

12 maja – radny Tadeusz Pogoda złożył pracownikom i Zarządowi spółki MEKRO podziękowania i gratulacje z okazji jubileuszu 30-lecia spółki .

12 maja – radny Robert Malinowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.

13 maja – radny Stanisław Pawlak był obecny na II Powiatowym Pikniku Strażackim powiatu włocławskiego w Lubieńcu, gm. Chodecz.

14 maja – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska gościła na drugiej edycji biegu dla dzieci z niepełnosprawnościami „Miej serce do biegania” w Inowrocławiu.

14 maja – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w warsztatach kulinarnych „Kazachska dusza” prowadzonych przez rodziny repatriantów z Kazachstanu w świetlicy wiejskiej w Czersku Świeckim.

14 maja – radny Robert Malinowski wziął udział w zawodach kolarskich młodzieży w Świeciu nad Osą.

15 maja – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska była obecna na spektaklu Jowity Budnik Supermenka w reżyserii Jerzego Gudejko kończącym 36. edycję Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora w Baju Pomorskim.

16 maja – wspólne posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki oraz Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia oraz posiedzenia: Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa; Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia; Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury; Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa /tryb zdalny/.

17 maja – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w gali podsumowującej rywalizację w konkursach dla uczniów szkół podstawowych organizowanych przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu.

18 maja – posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii w Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego w Tleniu.

18 maja – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II w Inowrocławiu w 102. rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II.

18 maja – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w spotkaniu samorządowców w sprawach dotyczących spraw bieżących powiatu tucholskiego, głównie remontu dróg w Starostwie Powiatowym w Tucholi oraz wzięła udział w spotkaniu dotyczącym połączeń kolejowych na terenie powiatu tucholskiego oraz możliwości rozwinięcia siatki połączeń na terenie województwa pomorskiego, które odbyło się w Gminie Cekcyn.

19 maja – posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów /tryb zdalny/.

19 maja – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w szkoleniowo-integracyjnym spotkaniu członków elektów Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Pałacu Wierzbiczany.

20 maja – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w dziewiątej edycji Festiwalu Zawodów zorganizowanej przez Akademię Szkolnictwa AS w Inowrocławiu.

20 maja – radny Stanisław Pawlak wziął udział w posiedzeniu Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Toruniu oraz uczestniczył w uroczystości poświęcenia i nadania sztandaru Gminie Włocławek.

20 maja – posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Chrystkowie.

23 maja – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska była obecna na otwarciu wystawy „Ze sztuką na Ty. Maria Konopnicka – portret ożywiony” zorganizowaną przez społeczność II LO w Inowrocławiu w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

24 maja – radny Stanisław Pawlak wziął udział w odbiorze DW 269 na odcinku Błenna - granica województwa po jej przebudowie.

25 maja – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w finale XVIII edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022 oraz wzięła udział w uroczystym zakończeniu roku akademickiego Uniwersytetu II Wieku Fundacji Ekspert Kujawy przy Wyższej Szkole Pedagogiczno-Technicznej w Koninie.

26 maja – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w posiedzeniu Rady Oświatowej w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu oraz wzięła udział w podpisaniu umów „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, które odbyło się w Muzeum Etnograficznym

26 maja – radny Robert Malinowski wziął udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu; uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu oraz był obecny na spotkaniu Spółki Wodnej w m. Biały Bór gmina Grudziądz.

27 maja sesja Sejmiku Województwa.

28 maja – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w uroczystości 100-lecia OSP w Stanominie w gminie Dąbrowa Biskupia.

28-29 maja – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w otwarciu Ogólnopolskiego Turnieju w Akrobatyce Sportowej „Akro i Sól” w Hali Widowiskowo-Sportowej w Inowrocławiu, zorganizowanym przez Klub Akrobatyki Sportowej Akro-Sól Inowrocław z okazji dwudziestolecia mistrzostw szkół w gimnastyce.

28 maja – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w IX edycji Festiwalu Trzech Kultur w Jeżewie.

28 maja – radny Stanisław Pawlak wziął udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Aeroklubu Włocławskiego.

29 maja – radna Katarzyna Lubańska wzięła udział w spotkaniu z Burmistrzem Gminy Miasta Chełmno dotyczącym bieżących spraw miasta.

30 maja – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w inauguracji XXIX edycji  Welconomy Forum in Toruń; była współorganizatorką panelu pt. „W jaki sposób samorządy mogą pobudzać aktywność społeczną i obywatelską młodzieży?” oraz uczestniczyła w zespole eksperckim omawiającego współpracę samorządu z biznesem podczas panelu prowadzonego przez Dominikę Piotrowską, radną Rady Miasta Golubia-Dobrzynia.

30 maja – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w inauguracji XXIX Welconomy Forum in Toruń.

30-31 maja – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w AgroWelconomy Forum w Toruniu w ramach Welconomy.

31 maja – radna Katarzyna Lubańska wzięła udział w Forum Welconomy in Toruń.

31 maja – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w uroczystości 20-lecia Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku.

 

Kalendarium z pracy Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa      `

<grudzień 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 10226159
Data: 2023-12-02