Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Kwietniowe posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia

21 kwietnia br. w trybie zdalnym odbyło się posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W posiedzeniu komisji uczestniczył skarbnik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Paweł Adamczyk, p.o. zastępcy dyrektora ds. służb mundurowych Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Sylwia Cichy oraz naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Barbara Ptaszyńska.

Na początku posiedzenia członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2021 w dziale 851 – Ochrona zdrowia, które przedstawił skarbnik województwa Paweł Adamczyk. Sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie.

W dalszej części posiedzenia szczegółowe zasady sprawowania opieki zdrowotnej nad napływającą, w związku z konfliktem zbrojnym, ludnością obywatelstwa ukraińskiego przedstawiła p.o. zastępcy dyrektora ds. służb mundurowych Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Sylwia Cichy.

Pani dyrektor powiedziała, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie przepisów ustawy, jest uprawniony do opieki medycznej udzielanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wyjątkiem jest leczenie uzdrowiskowe i rehabilitacja uzdrowiskowa. Tym samym wskazana wyżej grupa osób uprawniona jest również do refundacji leków na tych samych zasadach co osoby ubezpieczone w polskim systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby te mają również uprawnienie do refundacji leków. Pani dyrektor dodała, że aby udzielić świadczenia rzeczowego (zaordynowanie leku przez wypisanie recepty) należy zweryfikować uprawnienie pacjenta i odnotować to uprawnienie w dokumentacji medycznej. Zasady wystawiania recept są tożsame do zasad dla obywateli UE z prawem do świadczeń z zastrzeżeniem identyfikatora, który przyjmie wartość zależną od dokumentu, którym osoba uprawniona z mocy specustawy będzie się legitymowała.

Według stanu na dzień 14 kwietnia 2022 r. do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ sprawozdano udzielenie:

- 175 świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej;

- 2 świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

- 8 świadczeń w ramach świadczeń kontraktowych odrębnie.

Ponadto od dnia 24 lutego 2022 r. świadczeń udzielono 422 pacjentom w ramach leczenia szpitalnego, z czego 49 osób jest aktualnie hospitalizowanych.

W dalszej części posiedzenia członkowie komisji zapoznali się z informacją na temat ryczałtu, kontraktu z NFZ i wynikami finansowymi sp zozów, dla których podmiotem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wykonanie za 2021 rok), którą przedstawiła naczelnik Wydziału Zdrowia Barbara Ptaszyńska.

 

Kancelaria Sejmiku

29 kwietnia 2022 r.

 

<sierpień 2022>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

Ilość wyświetleń: 8089794
Data: 2022-08-16