Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Marcowe posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia

17 marca br. w trybie zdalnym odbyło się posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W posiedzeniu komisji uczestniczyła Barbara Ptaszyńska - Wydziału Zdrowia oraz Dorota Piekarek - p.o. kierownika Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy.

Głównym tematem spotkania było zapoznanie się z raportami z wykonania w 2021 r. „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025” oraz „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021–2025”.    

Z przedstawionych przez panią naczelnik Barbarę Ptaszyńską informacji wynika, że w 2021 r. na realizację wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 480 000,00 zł, wydatkowano łącznie 235 900,00 zł. Na zadanie: „Przeciwdziałanie narkomanii” zaplanowano kwotę w wysokości 130 000,00 zł, natomiast na zadanie: Granty – „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim” - Konkurs dotacyjny dla podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego – 350 000,00 zł.

Niestety środki przeznaczone na realizację w 2021 r. Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii nie zostały w pełni wydatkowane ze względu na późny termin przyjęcia programu (27 września 2021 r.), mniejszą niż w poprzednich latach liczbę ofert, które zostały złożone w ramach otwartych konkursów oraz realizację zadań w formule on-line, które nie wymagały ponoszenia kosztów.

Na realizację Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021–2025 w 2021 r. zaplanowano natomiast kwotę 908 650,00 zł, z czego wydatkowano łącznie 713 974,85 zł. Środki nie zostały wydatkowane w 100% z takich samych powodów, co wojewódzki program przeciwdziałania narkomanii.

W dniu 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym. Ustawa ta znowelizowała m. in. ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i wprowadziła konieczność uchwalenia jednego wspólnego „wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii” zamiast dotychczasowych dwóch oddzielnych programów dotyczących alkoholizmu i narkomanii.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw uchwalony przed dniem 1 stycznia 2022 r. wojewódzki program przeciwdziałania narkomanii oraz wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zachowują moc do dnia uchwalenia wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2022 r. i są finansowane na dotychczasowych zasadach.
W związku z powyższym najpóźniej z dniem 31 marca 2022 r. straci moc uchwała Nr XXXVI/523/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021–2025”.

W dalszej części posiedzenia członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025” – druk nr 23/22.

Kancelaria Sejmiku

21 marca 2022 r.

<maj 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 26084779
Data: 2024-05-27