Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne

3 lutego br. w trybie zdalnym odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W posiedzeniu komisji uczestniczyła Barbara Ptaszyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia, Wiesław Czarnecki, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Geodezji oraz Aleksander Szczęsny, prezes zarządu spółki Kujawsko-Pomorskie  Inwestycje Medyczne Sp. z o.o w Toruniu.

Głównym tematem spotkania było sprawozdanie z działalności KPIM Sp. z o.o. za rok 2021 oraz plany inwestycyjne w zakresie ochrony zdrowia na 2022 rok.

Spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. podpisała trzy umowy kredytowe
z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym:

- pierwszą dnia 3.11.2010 r. EBI I na kwotę 425 mln zł;

- drugą dnia 22.12.2015 r. EBI II na kwotę 161,5 mln zł;

- trzecią dnia 17.11.2016 r.  EBI III na kwotę 238,5 mln zł.

Prezes Aleksander Szczęsny przedstawił szereg inwestycji realizowanych w ubiegłym roku przez KPIM. Jedną z nich była realizacja rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, w ramach której realizowano roboty budowalne pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu”. 31 grudnia 2021 roku zaawansowanie prac budowlanych wynosiło 95%. Przekazano szpitalowi wszystkie budynki poza obiektem 510 – nowym budynkiem głównym.

Kolejna inwestycja dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku. 30 czerwca 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania pod nazwą: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu)”. Jest to pierwszy etap przedsięwzięcia, wart ponad 155 mln zł. Ponadto dostarczono sprzęt i wyposażenie za około pół miliona zł. W kwietniu 2021 roku do użytku został przekazany także nowy budynek Hospicjum w Toruniu. Koszt tej  inwestycji to ponad 13 mln zł.

Jeśli chodzi o działania realizowane w roku bieżącym, to wśród wielu zadań warto wspomnieć o trwających pracach rozbudowy i przebudowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Umowa na to zadanie opiewa na 155 416 580,00 zł.  Rozpoczęto także przebudowę i nadbudowę budynku B zespołu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy wraz z przebudową zewnętrznej sieci wodociągowej przy ulicy św. Floriana 12 w Bydgoszczy. Wartość tego zadania szacowana jest na ponad 16 mln zł. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w listopadzie zeszłego roku  powierzyło KPIM do realizacji zadanie pod nazwą: „Przygotowanie dokumentacji projektowej budynku centrum diagnostyki postcovidowej przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy”. Obecnie trwa przygotowanie do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne.

W drugiej części posiedzenia członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie dwa projekty uchwał:

- projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku – druk nr 2/22;

- projekt uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2022 – druk nr 5/22.

Kancelaria Sejmiku

9 lutego 2022 r.

<wrzesień 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301

Ilość wyświetleń: 9806450
Data: 2023-09-27