Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Listopad 2021

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

1 listopada – radny Robert Malinowski kwestował na rzecz renowacji nagrobków na cmentarzu w Grudziądzu.

2 listopada – radny Stanisław Pawlak wziął udział w spotkaniu z wicemarszałkiem województwa Zbigniewem Sosnowskim i Dyrektorem ZDW Przemysławem Dąbrowskim w sprawie stanu dróg wojewódzkich DW 270 i DW 269 i budowy obwodnicy Lubrańca.

3 listopada – radny Robert Malinowski wziął udział spotkaniu z wójtem Gminy Gruta.

4 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w spotkaniu podczas którego nadano tytuł honorowego członka Towarzystwa Miłośników Miasta Inowrocławia panu Alfredowi Krysiakowi w Saloniku Literacko-Artystycznym w Inowrocławiu oraz wzięła udział w spotkaniu w Urzędzie Miasta Inowrocławia, podczas którego przekazano pierwszym inowrocławskim seniorom „bransoletki życia”.

4 listopada – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek reprezentowała marszałka województwa na konferencji jubileuszowej z okazji 35-lecia Tucholskiego Parku Krajobrazowego, 30-lecia Zaborskiego Parku Krajobrazowego, 10-lecia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Fojutowie.

5 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska oraz radny Robert Malinowski uczestniczyli w uroczystej kolacji patriotycznej dla uczczenia rocznicy odzyskania przez Polskę wolności.

5 listopada – radny Michał Czepek wziął udział w spotkaniu roboczym Prezydenta Grudziądza z marszałkiem województwa oraz uczestniczył w spotkaniu konsultacyjnym z prezydentami miast województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, które odbyło się w Toruniu.

5 listopada – radny Robert Malinowski wziął udział w spotkaniu z wójtem Gminy Grudziądz na temat programu Kolej Plus.

7 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w finałowym koncert III edycji festiwalu Bydgoska Scena Barokowa, nad którym objęła honorowy patronat.

8 listopada – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w powiatowych konsultacjach społecznych funduszy europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 w Tucholskim Ośrodku Kultury.

9 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w otwarciu wystawy poświęconej gen. Władysławowi Sikorskiemu, która odbyła się w dawnym dworze gen. Władysława Sikorskiego w podinowrocławskim Parchaniu.

9 listopada – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w warsztatach „Budujemy markę Bory Tucholskie” zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną w folwarku Minikowo, gmina Lubiewo.

9 listopada – radny Michał Czepek uczestniczył w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Grucie.

9 listopada – wiceprzewodniczący sejmiku Łukasz Krupa oraz radny Konstanty Dombrowicz uczestniczyli w uroczystości wręczania nagród Marszałka z okazji Dnia Działacza Kultury w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

9 listopada – radna Katarzyna Lubańska uczestniczyła w spotkaniu z marszałkiem województwa Piotrem Całbeckim, burmistrzem miasta Chełmna i przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Chełmnie.

9 listopada – radny Stanisław Pawlak wziął udział w spotkaniu z Prezydentem Miasta Włocławek Markiem Wojtkowskim.

10 listopada – radna Katarzyna Lubańska wzięła udział w Biegu Niepodległościowym zorganizowanym przez ZSO nr 1 w Chełmnie i Zespół Szkół CKZ w Grubnie.

11 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska z okazji obchodów Święta Niepodległości złożyła kwiaty i oddała hołd bohaterom walczącym o niepodległą Polskę pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu.

11 listopada – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek wzięła udział w uroczystościach związanych z Narodowym Świętem Niepodległości w Bysławiu oraz złożyła kwiaty pod Mauzoleum Pomordowanych Polaków w Rudzkim Moście w 1939 r. w Tucholi.

11 listopada – radny Michał Czepek uczestniczył w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Grudziądzu.

11 listopada – radny Konstanty Dombrowicz uczestniczył uroczystym koncercie w Operze Nova  połączonym z wręczeniem odznaczeń państwowych w ramach Wojewódzkich Obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

11 listopada – radna Katarzyna Lubańska złożyła kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Chełmnie w związku z obchodami  Narodowego Święta Niepodległości.

11 listopada – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w uroczystych obchodach 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

11 listopada – radny Robert Malinowski złożył kwiaty pod pomnikiem w Grudziądzu w związku z obchodami Święta Niepodległości.

11 listopada – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w gminno-parafialnych uroczystościach związanych z Narodowym Świętem Niepodległości w Sadłowie.

12 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w wernisażu wystawy fotografii autorstwa Eweliny Juskowiak-Skorupy zorganizowanej w ramach drugiej edycji projektu „Piękno Bielactwa” w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

12 listopada – radny Paweł Zgórzyński wraz z wicemarszałkiem Zbigniewem Sosnowskim uczestniczył w otwarciu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Sumówka w gminie Zbiczno.

13 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w gali otwarcia 29. edycji festiwalu CAMERIMAGE w CKK Jordanki w Toruniu.

14 listopad - wiceprzewodniczący sejmiku Łukasz Krpa wziął udział w obchodach 65. rocznicy zniszczenia „zagłuszarki” na Wzgórzu Dąbrowskiego w Bydgoszczy.

15 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w uroczystości oddania do użytku zrewitalizowane centrum osiedla w Barcinie; uczestniczyła w uroczystej inauguracji działalności Dziennego Domu Pobytu HARCDOM w Smerzynie oraz odwiedziła w Barcinie panią Paulinę Szczygielską uhonorowaną medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.

15 listopada – radny Robert Malinowski był obecny na podsumowaniu działalności szkółek kolarskich w powiecie grudziądzkim w miejscowości Biały Bór.

17 listopada – radny Michał Czepek uczestniczył w sesji Rady Miejskiej Grudziądza.

17 listopada – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek współprowadziła warsztaty gęsiarskie w Warlubiu dla Koła Gospodyń Wiejskich.

18 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w uroczystości upamiętniającej 90. rocznicę śmierci Ulricha von Wilamowitz-Moellendorffa, światowej sławy filologa klasycznego, profesora uniwersytetów w Greifswaldzie, Getyndze i Berlinie, która odbyła na cmentarzu w Wymysłowie koło Markowic.

18 listopada – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w uroczystym otwarciu Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi; wraz z marszałkiem województwa wizytowała budowę zakładu opiekuńczo-leczniczego Szpitala Tucholskiego w Tucholi oraz realizację inwestycji drogowych w powiecie tucholskim (na drogach wojewódzkich nr 237, nr 240 i nr 241); uczestniczyła w uroczystościach związanych z 70-leciem Tucholskiego Ośrodka Kultury.

18 listopada – radny Michał Czepek uczestniczył w sesji Rady Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego.

18 listopada – radna Katarzyna Lubańska wzięła udział w spotkaniu z dyrektorem Departamentu Funduszy Europejskich Rafałem Pietrucieniem i samorządowcami z powiatu chełmińskiego w sprawie polityki terytorialnej w perspektywie 2021-2027.

18 listopad – radny Robert Malinowski wziął udział w ogólnopolskich przełajach szkółek kolarskich w Laskowicach.

19 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w gali otwarcia Barć Festiwal.

19 listopada – radny Konstanty Dombrowicz wziął udział w galowym koncercie z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Jerzemu Maksymiukowi w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

19 listopada – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w seminarium pn. „Więcej wiedzy na hektar, mniej chemii na hektar ” które odbyło się na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

19 listopada – radny Robert Malinowski wziął udział w uroczystości podsumowania sezonu wioślarskiego w klubie WISŁA Grudziądz.

20 listopada – radny Konstanty Dombrowicz uczestniczył w gali laureatów II Ogólnopolskiego Konkursu imienia Bogdana Paprockiego w Operze Nova w Bydgoszczy.

21 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska była obecna na koncercie „LemINOscencja” w wykonaniu zespołu HiPoKaMP w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu.

21 listopada – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek uczestniczyła w Halowej Olimpiadzie LDK „Lekkoatletyka dla Każdego” w Toruniu.

21 listopada – radny Robert Malinowski wziął udział w uroczystościach wręczenia ogólnopolskiej nagrody im. ks. prof. Janusz Pasierba w Grudziądzu.

22 listopada – posiedzenia: Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa; Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa; Komisji Edukacji i Nauki; Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego./tryb zdalny/

22 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska oraz radna Katarzyna Lubańska uczestniczyły w uroczystości wręczenia wyróżnień, certyfikatów i tytułów w dziedzinie ekonomii społecznej, zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

22 listopada – radny Michał Czepek wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym z udziałem marszałka województwa oraz samorządami Grudziądza i gmin powiatu grudziądzkiego w sprawie powołania ZIT Grudziądza, które odbyło się w Toruniu.

23 listopada – posiedzenia: Komisji Rewizyjnej; Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. /tryb zdalny/

23 listopada – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek na zaproszenie wójt gminy Lubiewo prowadziła warsztaty współfinansowane przez Urząd Marszałkowski promujące gęsinę.

23 listopada – radni: Katarzyna Lubańska i Tadeusz Pogoda uczestniczyli w podpisaniu porozumienia w sprawie budowy obwodnicy Lisewa (powiat chełmiński) i kolejnych etapów obwodnicy Brodnicy, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

24 listopada – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w otwarciu hali warsztatowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie.

25 listopada – posiedzenia: Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury; Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia./tryb zdalny/

25 listopada – radna Katarzyna Lubańska uczestniczyła w podsumowaniu projektu społecznego „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Stolnie”.

25 listopada – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w uroczystym podsumowaniu wyników konkursu na najbardziej pomysłowy Witacz Dożynkowy.

26 listopada – posiedzenia: Komisji Sportu i Turystyki; Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii. /tryb zdalny/

26 listopada – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w Konferencji Samorządów Uczniowskich w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku.

26 listopada – radny Michał Czepek uczestniczył zdalnie w konsultacjach społecznych programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ze środowiskiem gospodarczym i społecznym Grudziądza.

26 listopada – radny Konstanty Dombrowicz uczestniczył w uroczystości 30-lecia wydawnictwa Margrafsen, która odbyła się w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

26 listopada – radny Robert Malinowski wziął udział w festiwalu muzyki „FADO w Grudziądzu.

27 listopada – radny Paweł Zgórzyński reprezentował przewodniczącą sejmiku podczas VII turnieju halowej piłki nożnej w Rypinie o puchar burmistrza miasta Rypin oraz starosty powiatu rypińskiego pod hasłem „Sąsiadujące i Zaprzyjaźnione Miasta”.

29 listopada – sesja Sejmiku Województwa.

 

Kalendarium z pracy Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa      `

<grudzień 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 10246808
Data: 2023-12-07