Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Październik 2021

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

1 października – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek reprezentowała Samorząd Województwa na VIII edycji Forum Rolniczego Gazety Pomorskiej w Bydgoszczy.

1 października – radny Jacek Chmarzyński wziął udział w Forum Rolniczym „Gazety Pomorskiej 2021” w Bydgoszczy.

1 października – radny Robert Malinowski wziął udział w Mistrzostwach Polski w kolarstwie szosowym Uczniowskich Klubów Sportowych w Opatówku.

2 października – radny Jacek Chmarzyński uczestniczył w Oskich Biegach im. Krzysztofa Malinowskiego, które odbyły się w Osiu.

3 października – radny Paweł Zgórzyński wziął udział w uroczystym odsłonięciu pomnika Poległych Mieszkańców Gminy Rogowo w czasie II wojny światowej w Rogowie.

4 października – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w roboczym spotkaniu z przewodniczącymi rad powiatów, dotyczącym omówienia możliwości stworzenia platformy współpracy i wymiany doświadczeń rad powiatów, a w dalszej perspektywie wszystkich jednostek samorządu terytorialnego – gmin, powiatów i województwa.

4 października – radni: Konstanty Dombrowicz i Katarzyna Lubańska wzięli udział w gali wręczania nagród zarządu województwa z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki w Pałacu Lubostroń.

4-8 października - radny Jacek Gajewski wziął udział w oficjalnej delegacji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w spotkaniach w ramach projektu Eco-Cicle (Inteereg Europa).

5 października – radny Robert Malinowski wziął udział w spotkaniu z Wójtem Gminy Grudziądz.

5 października – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku.

6 października – radna Katarzyna Lubańska wzięła udział w spotkaniu z Burmistrzem Miasta Chełmna, Zastępcą Burmistrza Miasta Chełmna i słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmnie.

6 października – radny Robert Malinowski był obecny na podpisaniu porozumienia w sprawie budowy obwodnicy Radzynia Chełmińskiego, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

7 października – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w spotkaniu jubileuszowym w 10. rocznicę powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu, które odbyło się w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu.

7 października – radna Katarzyna Lubańska wzięła udział w gali wręczania nagród dla Najlepszego Terapeuty Zajęciowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

8 października – radny Konstanty Dombrowicz wziął udział w Koncercie w Filharmonii Pomorskiej w ramach 59. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego.

8 października – wiceprzewodnicząca sejmiku Agnieszka Kłopotek odbyła spotkanie robocze z wójtem Gminy Lubiewo Joanną Jastak.

9 października – radny Robert Malinowski wziął udział w zawodach kolarskich UKS w Golubiu-Dobrzyniu.

10 października – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w finałowym koncercie Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej „FORMA”, połączonym z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród, który odbył się w Barcinie.

10 października – radny Konstanty Dombrowicz wziął udział w Koncercie w Filharmonii Pomorskiej w ramach 59. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego.

11 października – radny Stanisław Pawlak wziął udział w uroczystym oddaniu do użytku inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2831C ( Pamiątka ) granica województwa – Topólka – Lubraniec o długości 6,2 km .”

12 października – posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

12 października – radni: Robert Malinowski I Paweł Zgórzyński byli obecni na otwarciu wystawy plenerowej Pałac w Nawrze na placu przed Urzędem Marszałkowskim.

12 października – radni: Katarzyna Lubańska, Tadeusz Pogoda oraz Paweł Zgórzyński uczestniczyli w uroczystym podpisaniu umowy dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa- Dąbrowa Chełmińska-Unisław-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno ” i „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn-Szabda w miejscowości Jabłonowo Zamek” w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

12 października – radna Katarzyna Lubańska uczestniczyła w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.

13 październik - wiceprzewodniczący sejmiku Łukasz Krupa wziął udział w spotkaniu samorządowców dotyczącym Polskiego Ładu w Warszawie.

13 października – radna Katarzyna Lubańska wzięła udział w spotkaniu z radnymi Gminy Lisewo na posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Gminy Lisewo.

14 października – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w uroczystych obchodach jubileuszu 110-lecia Szkoły Podstawowej im. Rodu Piastów w Tupadłach.

14 październik - wiceprzewodniczący sejmiku Łukasz Krupa wziął udział w spotkaniu dotyczącym powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

14 października – radny Robert Malinowski wziął udział w spotkaniu ze Starostą Grudziądzkim.

15 października – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w gali wręczenie nagród laureatom V edycji konkursu Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji w toruńskim Dworze Artusa.

15 października – radna Katarzyna Lubańska uczestniczyła w pierwszym spotkaniu ze Starostą i Wójtami Powiatu Chełmińskiego i Wójtem Gminy Chełmża w sprawie łączenia ścieżkami rowerowymi sąsiadujących gmin oraz wzięła udział w uroczystości 70-lecia istnienia Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Chełmnie.

15 października – radny Stanisław Pawlak wziął udział w spotkaniu z Wójtem Gminy Boniewo Markiem Klimkiewiczem i Przewodniczącym Rady Gminy Adamem Ciesielskim.

15 października – radny Paweł Zgórzyński uczestniczył w Lasku Rusinowskim w obchodach 81. rocznicy zbrodni Selbstschutzu.

17 października – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w uroczystości z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia Klubu Sportowego „Notecianka”.

18 października – posiedzenia: Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa; Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa; Komisji Edukacji i Nauki / tryb zdalny/ oraz wyjazdowe posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki.

18 października – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach (gm. Choceń) połączonej ze Świętem Edukacji Narodowej.

19 października – posiedzenia: Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia; Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Rewizyjnej /tryb zdalny/.

19 października – radna Katarzyna Lubańska wzięła udział w posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej do oceny wniosków o nagrodę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł”.

20 października – posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury /tryb zdalny/.

21 października – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska prowadziła obrady Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP, które odbywały się w województwie kujawsko-pomorskim. Uczestniczyła w wizycie przewodniczących sejmików w Inowrocławiu i Żninie.

22 października – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w Konwencie Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Wierzbiczanach.

22 października – posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

22 października – radny Konstanty Dombrowicz wziął udział w Koncercie w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

22 października – radny Tadeusz Pogoda uczestniczył w uroczystym podsumowaniu inwestycji budowy przedszkola samorządowego w Nowem.

23 października – radny Stanisław Pawlak wziął udział w uroczystym spotkaniu z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora z członkami zespołu folklorystycznego „Kujawy Bachorne Nowe ” w Osięcinach.

23 października – radny Tadeusz Pogoda uczestniczył w gminnym zebraniu sprawozdawczo- wyborczym Ochotniczych Straży Pożarnych w Świeciu.

23 października – radny Konstanty Dombrowicz był obecny na premierze Così fan tutte w Operze Nova w Bydgoszczy.

25 października – sesja Sejmiku Województwa.

25 października – radny Robert Malinowski wziął udział w spotkaniu sołeckim z mieszkańcami w Białym Borze.

26 października – radny Stanisław Pawlak wziął udział w obradach Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Toruniu.

27 października – radny Robert Malinowski uczestniczył w sesji Rady Miejskiej Grudziądza.

28 października – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w konferencji naukowej „Apostołowie Afryki”, poświęconej Wandzie Błeńskiej oraz kard. Adamowi Kozłowieckiemu Sj. Konferencję poprzedziła uroczystość wręczenia nagród dla laureatów Wojewódzkiego Konkursu Literackiego Pamięci Dokty: Wanda Błeńska: działaczka Armii Krajowej, lekarka, misjonarka.

27 października – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska spotkała się z Zespołem Ludowym Radojewiczanie, któremu przekazała upominek w postaci instrumentu muzycznego z okazji jubileusz 35-lecia istnienia.

27 października – radna Katarzyna Lubańska wzięła udział w konferencji otwierającej konsultacje społeczne dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

29 października – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w uroczystości jubileuszowej z okazji 15-lecia Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Plażowej „Damy radę” z Inowrocławia.

29 października – radny Michał Czepek uczestniczył w konsultacjach samorządowych programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, które odbyły się w Brodnicy.

29 października – radna Katarzyna Lubańska wzięła udział w spotkaniu z zastępcą wójta i radnymi gminy Osięciny w sprawie budowy drogi 301 oraz spotkała się z zastępcą wójta, radnymi powiatowymi i radnym gminy Chełmża w sprawie sygnalizacji świetlnej przy drodze wojewódzkiej Grzywna-Chełmża.

 

Kalendarium z pracy Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa

<grudzień 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 10226283
Data: 2023-12-02