Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Wrześniowe posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia

23 września br. w trybie zdalnym odbyło się posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W posiedzeniu komisji uczestniczyła Barbara Ptaszyńska, p.o. dyrektora Departamentu Zdrowia. Członkowie komisji zapoznali się z wojewódzkim programem przeciwdziałania narkomanii oraz wojewódzkim programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025. Oba programy podczas posiedzenia zostały przez radnych zaopiniowane pozytywnie. Ponadto pani dyrektor omówiła ustawę z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (mapy potrzeb zdrowotnych, plan transformacji).

Z przedstawionych przez panią dyrektor informacji wynika, że głównym celem wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest rozwój działań profilaktycznych i systemu wsparcia dla osób z problemem alkoholowym i ich bliskich.

Środki na finansowanie wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ujmowane są w budżecie województwa kujawsko-pomorskiego.

Na realizację zadań określonych w programie samorząd województwa przeznacza środki pochodzące w szczególności z opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

Na realizację programu w latach 2021-2025 planuje się przeznaczyć z budżetu województwa środki w wysokości 1.950.000 zł.

Kierunki działań to między innymi:

- prowadzenie działań profilaktycznych, ukierunkowanych w szczególności na dzieci i młodzież;

- prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców;

- upowszechnianie informacji na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży i rozwój wsparcia dla dzieci z FASD;

-podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób zaangażowanych w rozwiązywanie problemów alkoholowych;

- prowadzenie działań na rzecz przeciwdziałania sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim;

- bieżące monitorowanie i analizowanie problemów alkoholowych;

- prowadzenie działań pomocowych dla osób nadużywających alkoholu i ich rodzin.

Celem głównym wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii natomiast jest rozwój działań profilaktycznych i minimalizowanie skutków związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Na realizację tych zadań samorząd województwa przeznacza środki pochodzące w szczególności z opłat za wydanie: zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, decyzji wprowadzających w zezwoleniach zmiany oraz duplikatów zezwoleń.

Na realizację programu w latach 2021-2025 planuje się przeznaczyć z budżetu województwa środki w wysokości 2.400.000 zł.

Kierunek działań przeciwdziałania narkomanii to przede wszystkim:

- poszerzenie kompetencji związanych z profilaktyką i terapią przez osoby działające w obszarze rozwiązywania problemów narkomanii;

- zmniejszanie poziomu używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, poprzez wzrost kompetencji rodziców do prowadzenia profilaktyki domowej oraz ich zaangażowanie w działania profilaktyczne w szkołach w ramach programów wychowawczo-profilaktycznych;

- promowanie programów rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, skierowanych do dzieci i młodzieży oraz realizowanie ich zarówno w szkołach, jak i w świetlicach;

-  zaangażowanie nauczycieli i rodziców w realizację programów profilaktycznych;

- wspieranie funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu oraz innych placówek lecznictwa odwykowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

- podniesienie wiedzy społeczeństwa województwa kujawsko-pomorskiego w obszarze ograniczenia zjawiska i skutków nadużywania narkotyków oraz HIV/AIDS.

 

Kancelaria Sejmiku

27 września 2021 r.

 

<październik 2021>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 5935007
Data: 2021-10-16