Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

17 maja 2021 r.

Majowe posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa

Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa na swoim majowym posiedzeniu zapoznała się z raportami dotyczącymi realizacji samorządowych programów wspierających rodziny oraz organizacje pozarządowe.

Pierwszym materiałem, który został omówiony podczas poniedziałkowego posiedzenia było sprawozdanie z rocznego (na 2020 r.) i wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 w części dotyczącej 2020 roku. Wymienione sprawozdania stanowią załączniki do uchwały Nr 11/439/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2021 r. Współpraca Województwa z organizacjami pozarządowymi odbywa się na dwóch płaszczyznach: finansowej i pozafinansowej. Współpraca finansowa polega przede wszystkim na zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym
wraz z udzielaniem dotacji w formie otwartych konkursów ofert. W 2020 r. Zarząd Województwa ogłosił 27 otwartych konkursów ofert, które dotyczyły 8 obszarów tematycznych. Współpraca o charakterze pozafinansowym obejmuje działania na rzecz trzeciego sektora, m.in. przeprowadzanie konsultacji społecznych, organizacja konkursu „Rodzynki z pozarządówki” czy udzielanie organizacjom pozarządowym wszelkiego rodzaju wsparcia w postaci m.in. pomocy przy organizacji przedsięwzięć, rekrutacji uczestników oraz przekazywaniu informacji.

Komisja zapoznała się także z raportem z realizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - za rok 2020 wraz z informacją podsumowującą realizację programu w latach 2014-2020. Celem programu było wszechstronne wsparcie rodzin dotkniętych przemocą oraz opracowanie programów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej zjawiska przemocy, wiedzy i możliwości wsparcia oraz wspieranie inicjatyw oraz lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Radni uzyskali informacje o szczegółowych działaniach, które towarzyszyły realizacji programu.

Ostatnim materiałem w porządku obrad był raport z realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny  na lata 2014 - 2022 „Rodzina jest najważniejsza" za rok 2020. Cele tego programu to poprawa funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym poprzez tworzenie społecznej sieci jej wsparcia, zwiększenie dostępności usług dla rodzin ze szczególnymi potrzebami oraz wzmocnienie rodzicielstwa i poprawa funkcjonowania pieczy zastępczej. Na realizację programu w 2020 roku przeznaczono niemal 4 mln zł.

Wszystkie trzy sprawozdania zostały przedstawione radnym przez Krystynę Żejmo-Wysocką, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego i zostały zaopiniowane pozytywnie.

<czerwiec 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012

Ilość wyświetleń: 9287153
Data: 2023-06-08