Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

19 kwietnia 2021 r.

Posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa

Podczas kwietniowego posiedzenia Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa wysłuchała informacji dotyczących zatrudnienia i bezrobocia w województwie oraz zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji programu pomocy osobom niepełnosprawnym.

Obrady komisji rozpoczęło zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2020 rok w działach dotyczących działalności komisji, czyli bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pomoc społeczna oraz pozostałe działania w zakresie polityki społecznej. Po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez skarbnika województwa Pawła Adamczyka komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie.

Kolejny punkt porządku obrad, czyli informację o działalności Państwowej Inspekcji Pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 roku, przedstawił Zbigniew Studziński, Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy. Obszerny materiał przygotowany przez instytucję dotyczył jej działalności kontrolnej oraz prewencyjnej w zakresie m.in. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy i wypłaty wynagrodzeń. W 2020 r. z powodu pandemii Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy zrealizował mniejszą niż zaplanowaną ilość zadań kontrolnych oraz prewencyjnych, jednak inspektorzy pracy realizowali wszystkie kontrole związane z bezpośrednimi zagrożeniami zdrowia lub życia pracowników. Równolegle z działalnością kontrolno-nadzorczą podejmowano liczne działania o charakterze prewencyjnym. Okres pandemii spowodował przeniesienie wielu działań do formy zdalnej, która w roku 2020 bardzo mocno się rozwinęła.

Następnie członkowie komisji wysłuchali informacji o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2020 roku i pierwszych miesiącach 2021 roku przedstawionej przez Łukasza Jaworskiego p.o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. W 2020 roku z uwagi na pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2 sytuacja na rynku pracy uległa zmianie. Aktywność gospodarcza w niektórych branżach, głównie w sektorze usługowym, została ograniczona, co spowodowało, że część pracowników straciła zatrudnienie, a osoby prowadzące własne firmy niejednokrotnie musiały zawiesić działalność. Jednak zmiany zachodzące w strukturze wiekowej ludności, niewystarczająca aktywność zawodowa mieszkańców oraz emigracja zarobkowa sprawiają, że pomimo pandemii w niektórych branżach, pracodawcy napotykają problemy z pozyskaniem osób chętnych do pracy. Braki kadrowe dotyczyć mogą przede wszystkim branż: przemysłowej, budowlanej, transportowej oraz medycznoopiekuńczej.

Komisja zaopiniowała także pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Ostatnim merytorycznym punktem porządku obrad było sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu pod nazwą „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku” za rok 2020. Głównym celem programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie ich aktywności zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim, co oznacza zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących  w dyspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego i budżetu województwa. W 2020 roku na jego realizację przeznaczono niemal 15 mln zł, zaś największa część tej kwoty została przeznaczona na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. 

<czerwiec 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012

Ilość wyświetleń: 9287071
Data: 2023-06-08