Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Ocena bieżącej sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia

Ocena bieżącej sytuacji finansowej  jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa Kujawsko - Pomorskiego, ich przewidywanego wyniku finansowego na koniec roku 2020, analiza projektu budżetu województwa na 2021 r. w dziale: Ochrona zdrowia oraz zapoznanie się z informacją o sytuacji w psychiatrii dzieci i młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim to tematy omówione na posiedzeniu Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, które odbyło się zdalnie 26 listopada br.

W posiedzeniu komisji udział wzięli: Skarbnik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Paweł Adamczyk, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu  Sylwia Sobczak, dyrektor Departamentu Zdrowia Małgorzata Wiśniewska, oraz dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku mgr inż. Karolina Welka wraz z zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych Barbarą Trzaską.

Zaproszeni na posiedzenie komisji dyrektorzy szpitali przedstawili sytuację w jakich znalazły się prowadzone przez nich placówki w bieżącym roku (trzy kwartały 2020 r.).

Centrum Onkologii w Bydgoszczy w tym okresie wygenerowało przychody w wysokości 282.342 tysięcy złotych i poniosło koszty w wysokości 293.171 tysięcy złotych Niższe przychody od poniesionych kosztów spowodowały, że jednostka poniosła stratę finansowa w wysokości 10.829 tysięcy złotych. Pan dyrektor podkreślił jednak, że mimo niekorzystnego wyniku finansowego na koniec września, sytuacji finansowej Centrum nie można uznać za złą, bowiem na ten moment nie zostały uregulowane zobowiązania ze strony NFZ.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu utrzymuje się ujemny wynik finansowy, szpital odnotował także stratę na działalności medycznej za III kwartał 2020. W chwili obecnej szpital zobowiązania reguluje na bieżąco, nie ma zobowiązań wymagalnych, czego nie można przewidzieć w najbliższej przyszłości z uwagi na postępujące problemy finansowe związane z nasileniem COVID-19 i planowanym zakończeniem rozbudowy szpitala.

Z informacji przedstawionych przez dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku  Karolinę Welka wynika, że szpital  w ciągu 9 miesięcy br. odnotował zysk na ponad 9 mln zł. Niemniej należy wziąć pod uwagę fakt, iż szpital w czasie COVID-19 nie wykonuje kontraktu. Narzędziem umożliwiającym pokrycie kosztów jest występowanie do NFZ o wypłatę 1/12 przysługującego ryczałtu, co zdaniem szpitala jest formą pożyczki, tj. kontrakt będzie musiał być w dłuższej perspektywie wykonany z wypłaconej wartości. Zgodnie z decyzją wojewody szpital uruchomił 50 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Ponadto Szpital posiada 8 łóżek dla pacjentów podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2. W zakresie przygotowania do dużej inwestycji, szpital przeprowadził remont odcinaka po Oddziale Chirurgii Dziecięcej na cele Oddziału Chorób Wewnętrznych II, obecnie trwa remont powierzchni na cele położnictwa. W dniu 18.11.2020 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku otrzymał nagrodę w postaci wyróżnienia w rankingu BFF Banking Group i Rzeczpospilitej zajmując 10 miejsce  wśród Liderów Zarządzania.

Dyrektor Departamentu Zdrowia Małgorzata Wiśniewska podkreśliła, że rok 2020 jest wyjątkowo trudny dla ochrony zdrowia bowiem z wejściem w życie rozporządzeń Ministra Zdrowia: z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, działalność podmiotów ochrony zdrowia wymagała znacznego przeorganizowania dotychczasowej pracy i dodatkowych inwestycji. Procedury sanitarne, obostrzenia związane z przestrzeganiem reżimu sanitarnego i organizacją pracy pociągnęły za sobą dodatkowe, znaczne koszty. 

Z przedstawionych informacji wynika, że w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 zatwierdzonym w roku 2020 wystąpiła strata netto w sześciu jednostkach tj.: Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku, Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno–Zakaźnym w Bydgoszczy, Wojewódzkich Ośrodkach Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku. Jednostki te muszą zatem sporządzić programy naprawcze.

Najwyższy wynik finansowy za dziewięć miesięcy 2020 r. osiągnęła WSPR w Bydgoszczy (+)1.643 tys. zł), natomiast największą stratę i pogorszenie wyniku finansowego poniosły: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy (2019 r.: (-)426 tys. zł, 2020 r.: (-)835 tys. zł), oraz Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” w (2019 r.: (+)1.414 tys. zł, 2020 r.: (-)1.783 tys. zł).

W dalszej części posiedzenia członkowie komisji wysłuchali informacji o sytuacji w psychiatrii dzieci i młodzieży w województwie kujawsko-pomorskim oraz zapoznali się z projektem stanowiska Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w tej sprawie.

Na posiedzeniu komisji członkowie zaopiniowali pozytywnie przedstawiony przez skarbnika województwa projekt budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2021 w dziale 851 – Ochrona zdrowia.

 

Kancelaria Sejmiku

7 grudnia 2020 r.

<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10762594
Data: 2024-02-23