Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Wrzesień 2020

KALENDARIUM SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

1 września – wiceprzewodniczący sejmiku Wojciech Jaranowski oraz radny Stanisław Pawlak uczestniczyli w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2020/2021, która odbyła się w nowo otwartym Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu w gminie Chodecz oraz wzięli udział w obchodach 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej we Włocławku przy pomniku Żołnierza Polskiego.

1 września – radna Małgorzata Taranowicz uczestniczyła w uroczystych obchodach 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej w gminie Gruta.

2 września – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w uroczystym otwarciu warsztatów Praktycznej Nauki Zawodu w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej.

2 września – radny Robert Malinowski wziął udział w uroczystości oddania do użytku szkolnej sali gimnastycznej w Wielkich Radowiskach w gminie Dębowa Łąka.

3 września – radny Robert Malinowski uczestniczył w spotkaniu z Wójtem Gminy Rogóźno w sprawie termomodernizacji Gminnego Ośrodka Zdrowia.

3 września – radny Stanisław Pawlak wziął udział w zebraniu poświęconym omówieniu spraw związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wraz z rozbudową DW 265 Brześć Kujawski – Gostynin ”.

3 września – radny Wojciech Szczęsny wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy.

4 września – radny Robert Malinowski wziął udział w spotkaniu z Wójtem Gminy Gruta dotyczącym budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wymiany kotłów grzewczych oraz szkolnej hali sportowej w Nicwałdzie.

5 września – radni Adam Banaszak  i Wojciech Szczęsny uczestniczyli w uroczystych obchodach 140. rocznicy powstania jednostki OSP w Gniewkowie.

6 września – radny Robert Malinowski wziął udział w Ogólnopolskich Zawodach Szkółek Kolarskich w Koźminku koła Kalisza.

6 wrzesień – radny Stanisław Pawlak wziął udział w Festynie Archeologicznym w Parku Kulturowym Wietrzychowice.

6-7 września – radny Tadeusz Pogoda uczestniczył w 10. jubileuszowym Blues na Świecie Festival  Kujawy i Pomorze w Świeciu.

9 września – posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

10 września – radny Robert Malinowski wziął udział w zebraniu sołeckim w Wałdowie, gm. Grudziądz.

10 września – radni: Tadeusz Pogoda i Wojciech Szczęsny wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami gminy Lubicz, członkami Stowarzyszenia Ochrony Doliny Drwęcy i przedsiębiorcami pozyskującymi kruszywa dotyczącym  projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, które odbyło się w Przysieku.

11 września – radny Marek Witkowski uczestniczył w uroczystym otwarciu ronda na drodze krajowej nr 15 w Brzeźnie, któremu nadano nazwę Rondo Solidarności Rolników Indywidualnych.

11 września – posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa /w trybie zdalnym/.

12 września – radny Robert Malinowski wziął udział w wyścigach Szkółek Kolarskich w Świeciu nad Osą.

13 września – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w Dożynkach Gminno-Parafialnych w Lubrańcu oraz wziął udział w uroczystości 100-lecia urodzin mieszkanki Lubrańca Genowefy Lewandowskiej, której wręczył Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis dla najstarszych mieszkańców regionu.

15 września – radny Stanisław Pawlak wziął udział w konferencji pn. „Marketing Kulinarny sposobem na rozwój sektora rolno-spożywczego” oraz w uroczystości wręczenia certyfikatów członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze, która odbyła się w Osadzie Karbówko.

16 września – radny Robert Malinowski wziął udział w spotkaniu z Wójtem Gminy Grudziądz nt. Parku Krajobrazowego „Góry Łosiowe” oraz uczestniczył w zebraniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu.

16 września – radny Tadeusz Pogoda uczestniczył w uroczystym zamknięciu projektu „Kultura Otwarcie” w Parku Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.

17 września – posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

18 września – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w koncercie poświęconym zmarłemu w tym roku Krzysztofowi Pendereckiemu, który rozpoczął w Filharmonii Pomorskiej 58. Bydgoski Festiwal Muzyczny w koronie – jeden z najstarszych festiwali w Polsce.

18 września – radny Konstanty Dombrowicz wziął udział i wystąpił na gali wręczenia nagrody poetyckiej im. Kazimierza Hoffmana w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Laureatką została pani Urszula Kozioł - znakomita poetka.

18 września – radny Tadeusz Pogoda reprezentował Samorząd Województwa w uroczystości zakończenia projektu „W poszukiwaniu zaginionych smaków" w Lipinkach w gminie Warlubie.

18 września – radny Wojciech Szczęsny uczestniczył w uroczystych obchodach 50-lecia firmy Plast-Mar, zajmującej się przede wszystkim recyklingiem tworzyw sztucznych.

19 września – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w wydarzeniu pn. „Inowrocław = Przyjaźń. #KochamiRozumiem” składającego się z dwóch części – panelu dyskusyjnego z udziałem wielu znanych osób oraz koncertu Organka w Teatrze Letnim; zainaugurowała XIII Memoriał im. Pawła Cieślaka w Kruszwicy; wzięła udział w wernisażu wystawy pokonkursowej i spotkaniu z twórcami prezentowanych prac konkursu „Moja droga – kujawskie dziedzictwo”, zorganizowanym w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa” przez inowrocławskie Muzeum im. Jana Kasprowicza; była obecna na wystawie fotografii „Stare i nowe Mątwy”, stanowiącej podsumowanie projektu inowrocławskiej Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza oraz uczestniczyła w imprezie pn.Polowanie na myszy” w Kruszwicy zorganizowanej przez Kujawską Drużyną Łuczniczą „Goplanie” wraz ze Stowarzyszeniem Łuczników Toruńskich „Fort” i gminą Kruszwica.

19 września – radny Robert Malinowski wziął udział w wyścigu Szkółek Kolarskich w Robakowie, gm. Stolno

19 września – radny Wojciech Szczęsny uczestniczył w turniej hokeja na trawie OLDBOY w Rogowie.

19 września – radny Stanisław Pawlak był obecny na dożynkach Powiatowo-Gminno-Parafialnych w Brześciu Kujawskim.

20 września – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska oraz radny Wojciech Szczęsny uczestniczyli w uroczystym otwarciu Centrum Transferu Wiedzy i Informacji im. Leona Janty-Połczyńskiego przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

21 września – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w uroczystym podpisaniu umowy na realizację zadania pn. ,,Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 oraz wzięła udział w spotkaniu podsumowującym działalność Kujawsko-Pomorskiej e-Szkoły

21 września – radny Wojciech Szczęsny uczestniczył w Mityngu LA III Grand Prix Pomorza-Kujaw-Pałuk w Białych Błotach.

21 września – posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi.

22 września – radny Przemysław Przybylski uczestniczył w uroczystym przekazaniu pojazdów służbowych Policji, które odbyło się na placu przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

22 września – posiedzenia: Komisji Edukacji i Nauki oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi /w trybie zdalnym/.

22 września – radny Robert Malinowski wziął udział w sesji Rady Gminy Gruta.

23 września – posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego /w trybie zdalnym/.

23 września – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w spotkaniu autorskim z Agnieszką Holland, która przyjechała do bydgoskiego kina „Pomorzanin” na specjalny przedpremierowy pokaz swojego najnowszego filmu „Szarlatan”.                                                                                                                                    

23 września – radny Stanisław Pawlak uczestniczył w obradach XVI Sesji Rady Miejskiej w Lubrańcu.

23 września – radny Robert Malinowski wziął udział w spotkaniu z Wójtem Gminy Grudziądz nt. budowy Ośrodka im. Rydygiera w Dusocinie.

24 września – posiedzenia: Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia oraz Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury w trybie zdalnym.

24 września – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wręczyła nagrodę pieniężną, dyplom i puchar dla laureatki konkursu Ton Kichot w Miejskim Domu Kultury w Inowrocławiu.

25 września – posiedzenia w trybie zdalnym: Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii; Komisji Sportu i Turystyki .

25 września – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska była obecna na wernisażu wystawy „Dobrze mi w kwadracie” Agnieszki Działo-Jabłońskiej w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

25 września – radny Robert Malinowski wziął udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

27 września – radny Konstanty Dombrowicz uczestniczył w uroczystościach z okazji 81. rocznicy utworzenia struktur Państwa Podziemnego w Bydgoszczy.

28 września – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska wzięła udział w podpisaniu umowy z Wykonawcą na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 na odcinku od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km”(dokończenie prac przy przebudowie drogi nr 255 ( Pakość-Jankowo)”.

28 września – sesja Sejmiku Województwa.

28 września – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska oraz radny Adam Banaszak wzięli udział w podpisaniu umowy z Wykonawcą na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 na odcinku od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km”(dokończenie prac przy przebudowie drogi nr 255 ( Pakość-Jankowo)”.

29 września – przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska uczestniczyła w trzeciej edycja akcji „Mistrzynie w Szkołach” na Kujawach i Pomorzu, która odbyła się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Inowrocławiu.

29 września – radny Stanisław Pawlak wziął udział w obradach XXVI Sesji Rady Miasta Włocławek.

30 września – radny Stanisław Pawlak uczestniczył  w posiedzeniu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku.

30 września – radny Tadeusz Pogoda wręczył w imieniu Komisji Polityki Regionalnej Rozwoju Województwa i Infrastruktury Panu Stanisławowi Wrońskiemu podziękowanie za jego zawodowy dorobek i zaangażowanie w pracy i działaniu na rzecz rozwoju Województwa. Pan Stanisław Wroński pełnił funkcję Pełnomocnika Marszałka ds. Dróg Wodnych w Urzędzie Marszałkowskim.

 

Kalendarium z pracy Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego powstaje na podstawie informacji przekazanych przez Radnych Województwa

<grudzień 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 10226329
Data: 2023-12-02