Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Sesja absolutoryjna w trybie zdalnym

W poniedziałek 25 maja br. odbyła  się w trybie zdalnym XXI Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podczas której radni głosowali w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Województwa. To jedna z najważniejszych sesji w ciągu roku.

Podczas sesji radni zapoznali się z raportem o stanie województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 r. Po zaprezentowaniu raportu przez marszałka województwa odbyła się debata, a po niej nastąpiło głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Województwa.

Następnie radni ocenili pracę zarządu w minionym roku pod względem finansowym. Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu czynności sprawdzająco-kontrolnych i po uwzględnieniu opinii wszystkich komisji stałych sejmiku oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019 i zwróciła się do sejmiku z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla zarządu.  Na poniedziałkowej sesji Zarząd Województwa otrzymał absolutorium.

Podczas sesji 25 maja radni zapoznali się także ze sprawozdaniem z realizacji rocznego i wieloletniego programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.

Sejmik rozpatrzył również zmianę uchwały podjętej w grudniu ubiegłego roku w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 r.

Podczas sesji radni rozpatrzyli także projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2020/2021 do 2022/2023. Są to stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematycznych i przedsiębiorczości. Mogą się o nie ubiegać uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, liceów, techników i szkół branżowych zlokalizowanych na terenie naszego województwa. Stypendia są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych. Stanowią dla uczniów nagrodę, ale również motywacją do nauki i rozwoju.

Radni województwa przyjęli również apel w sprawie interwencji Policji wobec mieszkańców Bydgoszczy, w tym radnego województwa Romana Jasiakiewicza, którzy przebywali na ul. Mostowej i ul. Wały Jagiellońskie w Bydgoszczy w dniach 1-3 i 9 maja br..  Sejmik w swym apelu zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz komendanta głównego Policji o respektowanie praw człowieka i ochronę godności ludzkiej oraz zaniechanie prób zastraszania osób, które korzystały ze swych konstytucyjnych wolności.

Pełny tekst apelu tutaj.

Pełny porządek obrad XXI sesji sejmiku wraz z materiałami tutaj.

Fot. Mikołaj Kuras

 

Fot. Monika Dąbrowska

 

Kancelaria Sejmiku

26 maja 2020 r.

<październik 2020>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

Ilość wyświetleń: 4905914
Data: 2020-10-31