Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

24 kwietnia 2020 r.

24 kwietnia br. Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyła posiedzenie w trybie zdalnym (zgodnie z art. 15zzx Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych kolegiach odwoławczych mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania)).

Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2019 rok w dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10769214
Data: 2024-02-24