Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

XI sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Podczas XI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która odbyła się 13 listopada 2019 r. radni wybrali nową przewodniczącą i wiceprzewodniczącą sejmiku oraz nowego wicemarszałka województwa. Przewodniczącą sejmiku została radna Elżbieta Piniewska, wiceprzewodniczącą – Agnieszka Kłopotek, a wicemarszałkiem – Zbigniew Sosnowski. Zanim przystąpiono do głosowania zostali również zaprzysiężeni nowi radni: Marek Domżała i Paweł Zgórzyński.

Wygaśnięcie mandatu radnego Ryszarda Bobera i Dariusza Kurzawy oraz obsadzenie mandatów nowymi radnymi, a także wybór radnej Agnieszki Kłopotek i Elżbiety Piniewskiej do prezydium sejmiku spowodowały również zmiany w niektórych sejmikowych komisjach.

Tematy merytoryczne XI sesji sejmiku były związane głównie z oświatą i środowiskiem. Radni wysłuchali informacji o realizacji zadań oświatowych w minionym roku szkolnym. Poza tym podjęli uchwały dostosowujące do obowiązujących w kraju nowych przepisów prawnych statuty, organizację i nazwy placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nowe statuty zostały nadane Kujawsko-Pomorskim Centrom Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku, przekształcono Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy oraz stwierdzono przekształcenia licznych szkół lub zakończenia działalności gimnazjów w szkołach prowadzonych przez samorząd województwa. Podjęcie tych uchwał było konieczne ze względu na zmiany wprowadzone przez ostatnią reformę systemu oświaty, zakładającą m.in. likwidację gimnazjów i wydłużenie nauki w szkołach podstawowych, liceach, technikach i szkołach branżowych.

Kolejny uchwalony podczas XI sesji sejmiku pakiet uchwał dotyczy obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Radni zdecydowali również o przyznaniu pomocy finansowej z budżetu województwa dla gminy Kowal i Lubień Kujawski. Jest to rekompensata bezpośrednich i pośrednich skutków budowy i obecnej eksploatacji autostrady A1 na terenie tych gmin. Inwestycje, które zostaną zrealizowane przy współudziale przyznanych z budżetu województwa środków przyczynią się do poprawy stanu środowiska i jakości oraz poziomu życia mieszkańców tych gmin. W obu gminach zostaną wybudowane instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej (na szkołach i stacjach uzdatniania wody), w gminie Kowal w dwóch świetlicach wiejskich (w Dębniakach i Strzałach) zostanie wymieniona instalacja CO, w miejscowości Gole w gminie Lubień Kujawski zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna, a dodatkowo gmina Kowal zamierza zainwestować w energooszczędne oświetlenie uliczne.

Podczas sesji radni przyjęli Program współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 oraz uchwałę w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2020 r.

Marszałek województwa przedstawił również stan wdrażania programów rewitalizacji opracowanych przez gminy naszego województwa.

Pełny porządek obrad wraz z materiałami można znaleźć tutaj.

 

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

 

Kancelaria Sejmiku

15 listopada 2019 r.

 

<październik 2020>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

Ilość wyświetleń: 4894069
Data: 2020-10-23