Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Sierpniowe posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury

W czwartek 29 sierpnia odbyło się pierwsze po wakacjach posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury.

Andrzej Potoczek, zastępca dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego przedstawił ideę partnerstwa w rozwoju regionalnym – problemy i doświadczenia w województwie kujawsko-pomorskim. Dyrektor zauważył, że współczesny rozwój regionalny wymaga ciągłego zaangażowania szerokiego kręgu partnerów społeczno-gospodarczych, co pozwala na optymalną identyfikację wyzwań, ustalenie celów i kierunków działań oraz obiektywną kontrolę procesu realizacji przyjętych ustaleń. Wydaje się, że w warunkach regionu kujawsko-pomorskiego niezwykle istotnym zagadnieniem jest integracja wewnętrzna oraz budowanie tożsamości terytorialnej, poprzez przekształcenia regionalnej wspólnoty interesów we wspólnotę celów.

Kolejne zagadnienie dotyczące najważniejszych wyzwań i problemów związanych z niekorzystnymi trendami prognozy demograficznej omówiła Iwona Stańczyk, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, oddział w Bydgoszczy.

Pani dyrektor zwróciła m.in. uwagę, że w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całej Polsce, zachodzi proces starzenia się mieszkańców. W ujęciu grup ekonomicznych oznacza to spadek liczebności i udziału grupy przedprodukcyjnej oraz wzrost liczebności i udziału grupy poprodukcyjnej. Wśród grupy produkcyjnej obserwuje się coraz większą liczebność i udział roczników starszych.

Podstawową przyczyną zachodzących zmian demograficznych są zmiany liczby urodzeń, które wpływają na wystąpienie nierównowagi między poszczególnymi grupami ekonomicznymi. Obecny wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym jest wynikiem wchodzenia w wiek poprodukcyjny kulminacji wyżu demograficznego z lat 50-tych (liczna grupa osób wówczas urodzona, w drugiej dekadzie XXI w. osiąga wiek poprodukcyjny). Bardzo wysokie coroczne „zasilanie” grupy poprodukcyjnej będzie trwało do około 2020 roku, a następnie liczebność tej grupy będzie się zwiększać z nieco mniejszym natężeniem, aż do około 2030 roku.

Prognozuje się, że w naszym województwie w 2030 roku będzie żyło o 35,4 tys. mniej osób wieku przedprodukcyjnym i aż o 109,3 tys. mniej osób w wieku produkcyjnym w 2018 roku. O 83,7 tys. osób zwiększy się liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym i o 31,3 tys. osób liczba ludzi w wieku powyżej 80 lat.

W ostatniej części posiedzenia Przemysław Mazur, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu przedstawił zebranym radnym analizę kosztów realizacji umów na przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie uchwalenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego” (druk nr 109/19). Plan stanowi podstawę prowadzenia polityki przestrzennej województwa i określa długofalową koncepcję jego rozwoju przestrzennego, wyznacza cele i kierunki rozwoju województwa w aspekcie przestrzennym.

 

Kancelaria Sejmiku

11 września 2019 r.

<październik 2020>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

Ilość wyświetleń: 4904525
Data: 2020-10-30