Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Stan bezpieczeństwa sanitarnego województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku

Z informacji przedstawionych przez mgr inż. Tomasza Kuleszę z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy wynika, że w roku 2018 sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych i zakażeń w województwie kujawsko-pomorskim była zróżnicowana, ale ocenić ją można jako dobrą. Podobnie jak w latach poprzednich, obserwowane cykliczne różnice zapadalności potwierdzały zmienność okresową występowania niektórych chorób i były kontynuacją wcześniejszych trendów. Nie wystąpiły w regionie zachorowania na szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne, jak np. cholera, dżuma, wąglik, czy wścieklizna. Spośród chorób objętych obowiązkowym programem szczepień ochronnych, odnotowano spadek liczby zachorowań na krztusiec, różyczkę, świnkę oraz ospę wietrzną.

Liczba nowo wykrytych zakażeń HIV była nieco wyższa, niż notowana w 2017 r., natomiast liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A była zbliżona do liczby przypadków odnotowanych w roku 2017. Część zachorowań na wzw-A można powiązać z pobytami w takich krajach jak: Grecja, Hiszpania, Tanzania i Ukraina.

Stan higieniczno-sanitarny i techniczny placówek podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych województwa kujawsko-pomorskiego w stosunku do roku ubiegłego uległ znacznej poprawie.  Negatywnie pod tym względem oceniono tylko  cztery obiekty.

Od kilku lat obserwuje się w kraju coraz więcej przypadków zachorowań spowodowanych przez kleszcze. W latach 2014–2018 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zapadalność na boreliozę wahała się od 17,69 do 29,02 na 100 tys. mieszkańców i była w trzech ostatnich latach 3-krotnie niższa od zapadalności w Polsce. W 2018 r. zauważono znaczny spadek zapadalności na boreliozę na terenie województwa w porównaniu z wcześniejszymi latami, podczas gdy współczynnik zapadalności dla kraju pozostał na zbliżonym poziomie. Konieczne jest jednak kontynuowanie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki.

W 2018 r. odnotowano 7% wzrost zapadalności na grypę i infekcje grypopodobne. Liczba osób zaszczepiona przeciw grypie wzrosła o ok. 10%, w stosunku do roku 2017.

W obszarze zakażeń związanych z opieką zdrowotną odnotowano wzrost zgłoszonych identyfikacji czynników bakteryjnych z niebezpiecznymi mechanizmami oporności. Odnotowano wzrost liczby zgłoszonych ognisk epidemicznych zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Konieczna jest skuteczna kontrola zakażeń i systemowe zmiany w zakresie przeciwdziałania przedmiotowym zakażeniom.

 W dalszej części posiedzenia członkowie komisji wysłuchali informacji o sytuacji finansowo-ekonomicznej za  rok  2018 samodzielnych  publicznych  zakładów opieki  zdrowotnej, dla  których  organem  założycielskim jest  samorząd  województwa kujawsko-pomorskiego.

W roku 2018 poprawę wyniku finansowego netto zanotowały następujące jednostki:

- Centrum Onkologii w Bydgoszczy osiągając przychód wyższy od przychodu w roku 2017 o 8.073,7 tys. zł tj. o 97,64%,

- Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy osiągając przychód wyższy od przychodu w roku 2017 o 204,9 tys. zł tj. o 102,35%,

- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu osiągając przychód za 2018 r. w wysokości 75,3 tys. zł, podczas gdy za 2017 r. poniósł stratę w wysokości 227,5 tys. zł,

- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy osiągnęła przychód za 2018 r. w wysokości 113,2 tys. zł, podczas gdy za 2017 r. poniosła stratę w wysokości 313,3 tys. zł.

Ujemny wynik finansowy za 2018 rok wystąpił w siedmiu jednostkach.

Zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w terminie trzech miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy na okres nie dłuższy niż trzy lata i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.

Biorąc powyższe pod uwagę program naprawczy będzie musiało sporządzić siedem podmiotów tj.:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku.

 

Kancelaria Sejmiku

5 wrzesnia 2019 r.

<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10772559
Data: 2024-02-25