Majowe posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury

Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury na majowym posiedzeniu zajęła się kilkoma ważnymi dla przyszłości naszego regionu tematami. Obrady rozpoczęły się od przedstawienia przez Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego raportu o stanie województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r.

Raport za 2018 r. jest pierwszym tego typu dokumentem sporządzanym przez samorządy. Podstawą opracowania jest art. 34 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, który został wprowadzony ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130 z późn.zm.).

Raport o stanie województwa przedstawia m.in. podsumowanie działalności Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 r., w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego, służących szeroko rozumianemu rozwojowi województwa i realizowanych w określonym kontekście społeczno-gospodarczym. Składa się m.in. z: opisu uwarunkowań społeczno-gospodarczych w minionym roku, opisu realizacji strategii, programów i polityk, informacji o realizacji zadań województwa i na temat stanu wykonania uchwał sejmiku.

Podczas posiedzenia radni wysłuchali także informacji na temat programowania perspektywy finansowej na lata 2021–2027. Materiał został przygotowany przez Departament Funduszy Europejskich. W maju i czerwcu 2018 r. Komisja Europejska zaprezentowała projekty regulacji, stanowiące propozycję dla budżetu Unii Europejskiej na nowy okres programowania oraz ramy dla realizacji polityk unijnych, w tym polityki spójności po 2020 roku. W propozycji Komisji Europejskiej budżet UE na lata 2021–2027 (Wieloletnie Ramy Finansowe) opiewa na 1 279,4 mld euro. Zgodnie z projektem pakietu legislacyjnego polityki spójności w latach 2021–2027 koperta finansowa przyznana Polsce ma wynieść 64,4 mld euro (po cenach stałych z 2018 r.). W obecnej perspektywie (2014–2020) było to 83,9 mld euro.

W następnej części posiedzenia członkowie komisji zapoznali się z przygotowanym przez Departament Infrastruktury i Transportu raportem dotyczącym stanu realizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” w 2018 roku.

Do bieżących zadań samorządu województwa jako organizatora publicznego transportu zbiorowego należy:

  • realizacja wszystkich połączeń kolejowych i 43 z 45 autobusowych ujętych w Planie Transportowym: strategicznych, podstawowych i uzupełniających (w przewozach autobusowych na podstawie zezwoleń),
  • prowadzenie bieżącej kontroli realizacji umów z operatorami: (umowy z dwoma operatorami kolejowymi do 2020 roku: Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – linie zelektryfikowane, Arriva RP Sp. z o.o. – linie niezelektryfikowane.).

W okresie obowiązywania umów ofertę przewozową w transporcie kolejowym założono na zbliżonym, stabilnym poziomie. Możliwym jest regularne udoskonalanie rozkładów jazdy, skomunikowań połączeń oraz integracja z różnymi gałęziami transportu.

W ostatniej części posiedzenia Stanisław Wroński przedstawił informację dotyczącą „Studium lokalizacyjnego platformy multimodalnej Bydgoszcz–Solec Kujawski, uwarunkowań i koncepcji zagospodarowania oraz transportu multimodalnego”.

Członkowie komisji dowiedzieli się m.in., że wzrastająca w przyspieszonym tempie ilość kontenerów przeładowywanych przez porty Gdańsk i Gdynia (w 2030 r., Port Gdańsk trzykrotnie, Port Gdynia dwukrotnie) za kilka lat nie będzie mogła być wywieziona transportem kolejowym i drogowym. Jedynym transportem, który może wydatnie wspomóc ich transport w głąb kraju, jest transport wodny. Planowana platforma multimodalna Bydgoszcz–Solec Kujawski ma pełnić rolę tzw. portu zapleczowego dla morskich portów Trójmiasta. Intencją Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest, aby planowana platforma była zlokalizowana w województwie kujawsko-pomorskim i uwzględniała – oprócz transportu kołowego i kolejowego – również transport wodny.

 

Kancelaria Sejmiku

29 maja 2019 r.

<wrzesień 2020>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234

Ilość wyświetleń: 4842530
Data: 2020-09-30