Obradowała Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa

Na posiedzeniu radni zapoznali się ze sprawozdaniem z  wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 w części dotyczącej 2018 roku, które przedstawiła wicedyrektor Departamentu Spraw Społecznych Milena Skopińska.

Głównym celem programu było budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych. Cel ten realizowany był w dwóch formach współpracy – finansowej i pozafinansowej. Ogłoszonych zostało 27 otwartych konkursów ofert w 8 obszarach tematycznych tj.: pomoc i integracja społeczna, ochrona i promocja zdrowia; profilaktyka uzależnień, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  kultura fizyczna i sport;  turystyka i krajoznawstwo; rozwój społeczeństwa obywatelskiego. W okresie sprawozdawczym złożono łącznie 1078 ofert, z czego 996 w trybie konkursowym, oraz 82 w trybie pozakonkursowym. Dofinansowanie otrzymało 560 projektów. Umowy podpisano na łączną kwotę 7 411 558,77 zł., z czego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych była to kwota 404 tys. złotych, a 139 tys. złotych pochodziło z budżetu państwa. Najwięcej środków w konkursach dotyczyło sportu bo ponad 3,5 mln złotych. Blisko 1 mln złotych to kwota związana z działaniami w zakresie pomocy społecznej, na kulturę zostało przeznaczonych 850 tys., na profilaktykę uzależnień wydano blisko 700 tys., na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  450 tys.  Na zdrowie i turystykę wydano kwotę około 100 tys. złotych. W trybie pozakonkursowym otrzymano 82 oferty i połowa z nich uzyskała dofinansowanie na łączną kwotę ponad 255 tys. złotych.

W ramach współpracy finansowej ze środków Unii Europejskiej, w 2018 roku Samorząd Województwa zawarł umowy na realizację zadań przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 114 519 594,73 zł. Ṡrodki pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego jak również z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach EFRR zawarto 18 umów na ponad 35 mln złotych, w ramach EFES zawarto 54 umowy na 77 mln 800 tys. złotych, w ramach PROW zawarto 13 umów na blisko 400 tys. złotych, program „Rybactwo o Morze” wykorzystał 175 tys. złotych

 

 

Kancelaria Sejmiku

29 maja 2019 r.

<kwiecień 2020>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
Honorowi Obywatele Województwa Kujawsko-PomorskiegoStowarzyszenie Radnych Województwa Kujawsko-PomorskiegoDokumentyWyróżnienia Samorządu WojewództwaRegionalny konkurs wiedzy  o samorządznie terytorialnym20 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ilość wyświetleń: 4553120
Data: 2020-04-10