Ochrona i upowszechnianie dziedzictwa niematerialnego regionu

Rola i działania samorządu województwa w zakresie ochrony i upowszechniania dziedzictwa niematerialnego regionu to jeden z dwóch tematów omawianych na majowym posiedzeniu Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dziedzictwo niematerialne definiuje Konwencja UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską w 2011 r. Działania na rzecz ochrony dziedzictwa niematerialnego na terenie naszego  regionu koordynuje – samorządowa instytucja kultury – Muzeum Etnograficzne im. Marii  Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu na mocy zawartego z Województwem Kujawsko-Pomorskim porozumienia z dnia 16 kwietnia 2015 r.  W oparciu o zapisy porozumienia Muzeum zostało zobowiązane do:

- identyfikowania, badania, dokumentowania zjawisk niematerialnego dziedzictwa kulturowego wynikających z zapisów statutowych instytucji; 

- podejmowania działań edukacyjno-upowszechnieniowych przyczyniających się do kształtowania świadomości społecznej na temat niematerialnego dziedzictwa i jego roli w życiu społeczności lokalnej i regionalnej;

- udzielania wsparcia i konsultacji środowiskom i osobom zainteresowanym ochroną danego elementu z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego;

- upowszechniania wiedzy związanej z elementami niematerialnego dziedzictwa zidentyfikowanymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;

- podejmowania współpracy w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturalnego regionu z innymi podmiotami, w tym administracją publiczną, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, grupami nieformalnymi i osobami fizycznymi.

Kierujący Muzeum Etnograficznym dr Hubert Czachowski jest członkiem pierwszej Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego ustanowionej Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 września 2013 r., do której kompetencji należy m.in. rekomendowanie ministrowi niezbędnych rozwiązań systemowych i instytucjonalnych oraz działań zapewniających realizację celów Konwencji, czy też opiniowanie wniosków o wpis elementu niematerialnego dziedzictwa kulturowego na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Efektem porozumienia zawartego między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Muzeum  Etnograficznym było przygotowanie wniosku i wpis zwyczaju wielkanocnego – Przywołówek dyngusowych z Szymborza na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

W drugiej części posiedzenia komisji radni zapoznali się z informacjami na temat realizacji przez biblioteki wojewódzkie zadań gmin wynikających z ustawy o bibliotekach. Informacje na temat zadań wojewódzkich bibliotek publicznych i ich działalności przedstawiły Danetta Ryszkowska-Mirowska, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnica Kopernikańska w Toruniu oraz Ewa Stelmachowska, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy.

 

Kancelaria Sejmiku

21 maja 2019 r.

<kwiecień 2020>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
Honorowi Obywatele Województwa Kujawsko-PomorskiegoStowarzyszenie Radnych Województwa Kujawsko-PomorskiegoDokumentyWyróżnienia Samorządu WojewództwaRegionalny konkurs wiedzy  o samorządznie terytorialnym20 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ilość wyświetleń: 4553130
Data: 2020-04-10