Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Działalność Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych

Kwietniowe posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia odbyło się 11 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Jednym z głównych tematów omawianych na posiedzeniu było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2018 r. w dziale 851 - Ochrona zdrowia. Informację na ten temat przedstawił skarbnik województwa Paweł Adamczyk.

Na posiedzeniu komisji gościli również prezesi Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Medycznych, którzy przedstawili sprawozdanie z działalności KPIM za rok 2018 oraz plany inwestycyjne na rok 2019.

Od 2017 roku spółka realizuje „Program inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych w szpitalach wojewódzkich na lata 2017-2020 (EBI II i EBI III): Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu, Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. T. Browicza w Bydgoszczy, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku, Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu, Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy.

W ubiegłym roku Spółka zawarła z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę powierzenia dotyczącą realizacji i finansowania zadania inwestycyjnego w zakresie modernizacji, remontu i rozbudowy obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L.  Rydygiera w Toruniu oraz zapewnienia odpowiedniego wyposażenia dla szpitala. Cała procedura realizowana była pod ścisłym nadzorem i przy wsparciu prawników działających na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu. W 2018 roku trwały również roboty budowlane w ramach umowy pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu”. Do użytku został oddany odcinek 560 – parking wielopoziomowy. Zaprzestano natomiast remontu odcinka 550 i 580 i przystąpiono do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla wybudowania w tym miejscu nowego obiektu.

Na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. Ks. J. Popiełuszki we Włocławku

trwają prace budowlane oraz rozpoczęły się prace projektowe. Ogółem zakresem prac objęte są obiekty szpitala o powierzchni ponad 35 tys. m2. W połowie bieżącego roku przewiduje się uzyskanie pozwolenia na budowę.

Realizacja zadań związanych z zakupem sprzętu i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego znajduje się w końcowej fazie (zakupy inwestycyjne wg pierwotnego planu zostały zrealizowane w 97%). Zrealizowano zakupy na kwotę ponad 28 mln zł.

W Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zakończono prace związane z dostawą, montażem i uruchomieniem kompleksowego wyposażenia Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni szpitala. Zakończono także realizację umów związanych z dostawą i montażem wyposażenia, zakupiono m.in.: aparat ultrasonograficzny, cyfrowy aparat RTG, tomograf komputerowy oraz lampę bezcieniową z systemem multimedialnym.

W Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu całkowicie zakończono realizację zadań związanych z zakupem wyposażenia kuchni szpitalnej oraz  zakończono postępowanie na roboty budowlano-instalacyjne, na modernizację sieci sanitarnej, teletechnicznej i energetycznej.

W 2018 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie powierzenia do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa obiektu hospicjum na potrzeby opieki paliatywnej nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi w Toruniu”, realizowanego we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Toruniu. Spółka jako beneficjent środków unijnych zawarła umowę o dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa obiektu hospicjum na potrzeby opieki paliatywnej nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi w Toruniu” kwotą ponad 6 milionów złotych w ramach konkursu Osi 6.1 RPO WKP na lata 2014-2020.

W drugiej części posiedzenia Komisji dyrektor Departamentu Zdrowia UM Małgorzata Wiśniewska przedstawiła statystyki realizacji konkursu skierowanego do organizacji pożytku publicznego w ramach promocji i ochrony zdrowia. Skonstatowała, że wpływa wiele ciekawych ofert, ale są też organizacje, które nie przystępują do konkursu z uwagi na niskie limity dotacji. W związku z niskimi limitami dotacji, które eliminują niektóre bardzo ciekawe przedsięwzięcia oraz niewspółmiernie niskim w stosunku do miast stołecznych województwa budżetem konkursu, członkowie Komisji przegłosowali wniosek intencyjny do Zarządu Województwa o zwiększenie jego alokacji ze 100 tys. zł do 200 tys. zł w 2020 r.

 

Kancelaria Sejmiku

16 kwietnia 2019 r.

<październik 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Ilość wyświetleń: 9823289
Data: 2023-10-01