Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Marcowe posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia

Działalność Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku to jeden z głównych tematów poruszonych na marcowym posiedzeniu Komisji Promocji
i Ochrony Zdrowia. Dyrektorzy ośrodków przedstawili aktualną działalność placówek, podkreślając ich mocne i słabe strony, sytuację finansową i kadrową. Marka, dobra opinia, wykwalifikowana kadra, różnorodność i kompleksowość świadczeń oraz fakt udzielania ich w jednym miejscu to niewątpliwie mocne strony ośrodków. Niestety placówki borykają się też z problemami. Największe z nich to przestarzała infrastruktura techniczna budynków czy też niski poziom wynagrodzeń, co utrudnia pozyskiwanie kadry lekarskiej. Dyrektorzy placówek mierzą się więc z wieloma zagrożeniami. Zmienność przepisów prawa, wzrost kosztów utrzymania ośrodków czy konkurencja innych ośrodków, tzw. sieciówek, które kuszą pakietami zdrowotnymi nie ułatwiają funkcjonowania tym ośrodkom.

W kolejnym punkcie posiedzenia komisji radni zapoznali się z informacją z realizacji „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim na lata 2017–2020”, na który  wydatkowana została w 2018 r. kwota w wysokości 460.170,12 zł. W ramach programu realizowane były dwa zadania. Na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 110.187,33 zł, natomiast na granty – przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim, czyli konkurs dotacyjny dla podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego  349.982,79 zł. W ramach programu w roku ubiegłym zrealizowanych zostało szereg działań.

Od dziewięciu lat w ramach „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim na lata 2017–2020”, realizowany jest program „Sztuka wyboru”, profilaktyczno-edukacyjne przedsięwzięcie, którego celem jest ograniczanie negatywnych zjawisk oraz ich skutków, występujących w środowisku młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Realizacja przedsięwzięcia zastała zaplanowana na kilka najbliższych lat, z uwagi na wieloaspektowość problemu. Pierwsza edycja programu odbyła się w 2011 r. i była ukierunkowana na przeciwdziałanie zjawisku zażywania środków odurzających. Druga edycja w 2013 r. dotyczyła profilaktyki zachowań agresywnych występujących wśród młodzieży. Trzecia w 2014 r. była poświęcona problemowi nadużywania i uzależnienia młodzieży szkolnej od komputera oraz Internetu. Czwarta odnosiła się do problemu nadużywania i uzależnienia młodzieży od środków psychoaktywnych, piąta w 2016 r. poruszała kwestię przeciwdziałania popełnianiu czynów zabronionych w czasie wolnym od zajęć, tj. wakacji letnich, ferii zimowych oraz innych przerw w nauce. W 2018 r. siódma edycja, podobnie jak w roku poprzedzającym edycja szósta, była podsumowaniem dotychczasowych edycji i obejmowała wszystkie realizowane w poprzednich latach tematy.

W ramach tego programu organizowany jest coroczny konkurs na najlepszy krótki materiał filmowy (spot, film) dotyczący problematyki stanowiącej temat przewodni na dany rok wraz z konspektem 45-minutowej lekcji o danej tematyce, przygotowywany wraz z pedagogiem. Każdego roku organizowany jest też w ramach programu pokaz podsumowujący kolejną edycję. Innowacyjność przedsięwzięcia polega na zaangażowaniu młodzieży do tworzenia autorskich projektów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, którymi młodzi ludzie są zafascynowani przy jednoczesnym przekazaniu im treści istotnych z punktu widzenia szeroko pojętej profilaktyki. Drugą istotną kwestią jest pokazanie młodym, iż ukierunkowując prawidłowo swoje zainteresowania, można służyć pożytecznemu społecznie celowi, ale też wiele osiągnąć w interesującej ich dziedzinie (tworzenie form filmowych, grafika komputerowa). Oprócz wartościowych nagród rzeczowych, niematerialną nagrodą dla zwycięzców była prezentacja nagrodzonych materiałów filmowych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE. Program ten został objęty patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Komendanta Głównego Policji, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Polskiego Stowarzyszenia Montażystów oraz Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych i jest finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na posiedzeniu komisji podsumowany został również „Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.  W ubiegłym roku wydatkowano łącznie 1.383.710,50 zł. Zrealizowanych zostało szereg zadań, między innymi przygotowano szkolenie dla terapeutów „Siła więzi - wykorzystanie teorii psychodynamicznych w psychoterapii osób z problemem uzależnienia”, którego celem było dostarczenie wiedzy oraz rozwój umiejętności pracy z osobami mającymi problem z uzależnieniem, uwzględniając teorie psychodynamiczne i teorię więzi. W ramach programu zbudowano także od podstaw nowy budynek Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień – WOTUiW w Toruniu.

Na zakończenie członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019.

 

Kancelaria Sejmiku

19 marca 2019 r.

<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10772678
Data: 2024-02-25