Rok 2019

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

V sesja z dnia 15 kwietnia 2019 roku:

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uczczenia w województwie kujawsko-pomorskim zbliżającej się 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II, patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego

V/98/19 15.04.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 zobacz

uzasadnienie

1; 2

V/99/19 15.04.2019 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 zobacz  
V/100/19 15.04.2019 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2018 r. zobacz 1; 2
V/101/19 15.04.2019 wsprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz zobacz  
V/102/19 15.04.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń zobacz  
V/103/19 15.04.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów zobacz 1
V/104/19 15.04.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały określającej „Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” zobacz

1

załącznik

V/105/19 15.04.2019 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
V/106/19 15.04.2019 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

IV sesja z dnia 18 marca 2019 roku:

IV/92/19 18.03.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu

zobacz

 
IV/93/19 18.03.2019 w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy

zobacz

 
IV/94/19 18.03.2019 w sprawie zmiany nazwy Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy

zobacz

 
IV/95/19 18.03.2019 w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu

zobacz

 
IV/96/19 18.03.2019 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019

zobacz

 
IV/97/19 18.03.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 


 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

III sesja z dnia 18 lutego 2019 roku:

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie sytuacji na rynku trzody chlewnej

III/74/19 18.02.2019 w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie województwa kujawsko-pomorskiego zobacz  
III/75/19 18.02.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin zobacz  
III/76/19 18.02.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości zobacz  
III/77/19 18.02.2019 w sprawie określenia wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz warunków ich udzielania zobacz  
III/78/19 18.02.2019 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu zobacz  
III/79/19 18.02.2019 w sprawie aktualizacji „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów zobacz 1
III/80/19 18.02.2019 w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem zobacz  
III/81/19 18.02.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4

III/82/19 18.02.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4

III/83/19 18.02.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4;

III/84/19 18.02.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4

III/85/19 18.02.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4

III/86/19 18.02.2019 . w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4; 5

 

III/87/19 18.02.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4;

III/88/19 18.02.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4; 

III/89/19 18.02.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4; 5; 6;

7;

III/90/19 18.02.2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Toruniu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu zobacz  
III/91/19 18.02.2019 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu zobacz  
<maj 2019>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Honorowi Obywatele Województwa Kujawsko-PomorskiegoStowarzyszenie Radnych Województwa Kujawsko-PomorskiegoDokumentyWyróżnienia Samorządu WojewództwaRegionalny konkurs wiedzy  o samorządznie terytorialnym20 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ilość wyświetleń: 3925078
Data: 2019-05-26