Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W styczniu odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, której przewodniczył Stanisław Pawlak.

Dyrektor departamentu Rolnictwa i Geodezji dr Wiesław Czarnecki poinformował radnych województwa o pozyskanych środkach z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, które przeznacza się na rekultywację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych środków pieniężnych z tytułu należności i opłat związanych z wyłączeniem gruntów. Jednym z zadań departamentu jest również  realizacja Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim, która służy aktywizacji obszarów wiejskich oraz wspieraniu mieszkańców tych obszarów.

Dyr. Czarnecki poinformował też radnych, że województwo kujawsko-pomorskie jako jedyne w kraju systematycznie wspiera spółki wodne.

Innym zadaniem realizowanym przez Departament Rolnictwa i Geodezji ma - zgodnie z ustawą o rybactwie śródlądowym - obowiązek przeprowadzania kontroli każdego obwodu rybackiego pod względem racjonalnej gospodarki realizowany raz na pięć lat. Kolejna zagadnienie, jakim zajmuje się departament to tzw. biologizacja rolnictwa. Gleby w województwie są bardzo zdegradowane przez nadmierne stosowanie nawozów, środków ochrony roślin przy ograniczeniu nawożenia organicznego. Departament Rolnictwa i Geodezji w miarę posiadanych możliwości i środków dąży do odwrócenia tej tendencji i zachęca do wprowadzenia do gleby biologicznych czynników, które spowodują zwiększenie próchnicy w glebie.

W kolejnej części posiedzenia radni zostali poinformowani o zadaniach realizowanych przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Omówiono działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

  • działanie 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,
  • działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, natomiast w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 – priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

Celem głównym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie zapobieganiu niekorzystnym zmianom klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. W ramach PROW na lata 2014-2020 realizowana jest inicjatywa LEADER, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Zadania współfinansowane ze środków EFRROW (objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (objęte Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020) wdrażane są przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W drugiej części posiedzenia komisja przyjęła plan pracy komisji na 2019 rok.

 

Kancelaria Sejmiku

18 lutego 2019 r.

<październik 2020>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

Ilość wyświetleń: 4901674
Data: 2020-10-28