Trzecia sesja sejmiku

W poniedziałek 18 lutego radni województwa po raz pierwszy w tym roku spotkali się na sesji sejmiku. Zdominowały ją tematy związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska.

Zaktualizowano „Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów i uchwalono program ochrony środowiska przed hałasem. Dodatkowo przedstawiono pakiet dziewięciu projektów uchwał dotyczących obszarów chronionego krajobrazu: Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich, Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki, Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej,  Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia, Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich, Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia.

Na sesję zostali zaproszeni komendanci wojewódzcy Policji oraz Straży Pożarnej, którzy przedstawili  radnym stan bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa w 2018 r. oraz stan organizacji Państwowej Straży Pożarnej i działalność systemu ratowniczo-gaśniczego w Kujawsko-Pomorskiem w 2018 r. Przygotowane informacje przedstawiały m.in. statystyki zdarzeń z minionego roku, stan kadr Policji i Straży Pożarnej, wydatki budżetowe tych instytucji oraz realizację zadań inwestycyjnych wraz z modernizacją sprzętu poszczególnych jednostek.

Sejmik rozpatrzył i podjął uchwałę w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie województwa kujawsko-pomorskiego. Raport o stanie województwa to nowy dokument, który analizowany będzie przez sejmik podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała sejmiku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Obowiązek rozpatrywania przez sejmik raportu został wprowadzony nowelizacją ustawy o samorządzie województwa w 2018.

W dalszej części sesji radni podjęli uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu, które realizowane jest poprzez wspieranie klubów sportowych działających na terenie województwa, a także uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 74 tys. zł Gminie Żnin z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów działalności Żnińskiej Kolei Powiatowej, funkcjonującej w ramach Muzeum Ziemi Pałuckiej.

Sejmik podjął także uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Toruniu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu oraz Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. Szkoły zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2019 r., a ich uczniowie będą mogli kontynuować naukę odpowiednio w szkole Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz w Szkole Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu. Decyzja o likwidacji obu szkół wynika z konieczności dostosowania struktury organizacyjnej Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu i Inowrocławiu do obowiązującego od 1 września 2019 r. prawa oświatowego.

Dodatkowo Sejmik przyjął stanowisko w sprawie sytuacji na rynku trzody chlewnej, w którym radni wyrazili zaniepokojenie drastycznym spadkiem cen skupu trzody chlewnej i postulują, aby rząd jak najszybciej podjął działania prowadzące do odbudowania i zabezpieczenia krajowego rynku wieprzowiny na bazie rodzimej hodowli.

Stanowisko w sprawie sytuacji na rynku trzody chlewnej

Porządek obrad

 

Fot. Szymon Zdziebło/tarntoga.pl

 

Kancelaria Sejmiku

19 lutego 2019 r.

<kwiecień 2020>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
Honorowi Obywatele Województwa Kujawsko-PomorskiegoStowarzyszenie Radnych Województwa Kujawsko-PomorskiegoDokumentyWyróżnienia Samorządu WojewództwaRegionalny konkurs wiedzy  o samorządznie terytorialnym20 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ilość wyświetleń: 4553339
Data: 2020-04-10