II sesja sejmiku

W poniedziałek 17 grudnia 2018 r. odbyła się druga sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji. Zdominowały ją sprawy finansowe. Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie uchwały w sprawie budżetu województwa na rok 2019 oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej województwa na lata 2019–2038.

Przyszłoroczny budżet będzie większy od tegorocznego. Najważniejsze inwestycje dotyczą zakładów leczniczych – dalsza rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Popiełuszki we Włocławku; modernizacji dróg wojewódzkich (wśród zaplanowanych inwestycji znalazły się m.in. drogi: nr 251 Kaliska-Inowrocław, nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, nr 559 Lipno – granica województwa, nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin, nr 240 Chojnice-Świecie, nr 255 Pakość-Strzelno, nr 249 z przeprawą przez Wisłę na Wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa w powiecie toruńskim); przedsięwzięć z dziedziny cyfryzacji, takich jak kontynuacja projektu Infostrada Kujaw i Pomorza oraz edukacji, zwłaszcza szkolnictwa zawodowego oraz rozbudowanie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami.

Wraz z kończącym się rokiem należało uporządkować tegoroczne sprawy finansowe. Budżet województwa na rok 2018 i wieloletnia prognoza finansowa województwa na lata 2018–2038 musiały zostać dostosowane do aktualnej sytuacji. Radni ustalili wydatki, które nie wygasają z upływem 2018 r., terminy ich dokonania oraz plany finansowe.

Podjęto decyzję o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 4,5 mln zł z budżetu województwa na rok 2018 dla Grudziądza. Pomoc stanowi refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych na wkład własny projektu unijnego pn. „Modernizacja sali widowiskowej i sceny teatru z zapleczem oraz pomieszczeń socjalnych w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu”.

Ustalono również stawki dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie transportu zbiorowego w przewozach kolejowych.

Sejmik przyjął projekt programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków kolejowych województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie. Program obejmuje analizę obszarów naszego województwa, gdzie uciążliwość hałasu spowodowanego przez kolej jest największa. W celu ograniczenia poziomu hałasu na tych terenach proponuje się szereg rozwiązań technicznych np. budowę osłon akustycznych, szlifowanie szyn, zastosowanie wkładek przyszynowych lub wskazuje kierunki działań, które pozwolą na ograniczenie hałasu w możliwie najwyższym stopniu. Niestety uzyskanie zadowalających efektów poziomu hałasu w miejscach, gdzie kolej przejeżdża bezpośrednio w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jest niezwykle trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Dlatego tak istotne jest w przyszłości właściwe planowanie przestrzenne.

Radni przygotowali i podjęli stanowisko popierające idę powstania Stowarzyszenia Droga Ekspresowa S10.

Podczas sesji został przyjęty program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

Wybrano również delegatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województwa Rzeczpospolitej Polski. W VI kadencji zostali nimi wiceprzewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska oraz radny Jacek Gajewski – przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki.

Sejmik wyznaczył wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Został nim radny Robert Malinowski, który pełni funkcję przewodniczącego sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii.

Podczas grudniowej sesji sejmik zapoznał się ze stanem realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 w 13 szkołach i placówkach oświatowych, dla których samorząd województwa jest organem prowadzącym. W minionym roku szkolnym uczyło się w nich 1767 osób, a status absolwenta uzyskało 320 uczniów. Należy podkreślić, że nasze szkoły zatrudniają wysoko wykwalifikowaną kadrę – aż 61% naszych nauczycieli posiada najwyższy stopień awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego, kolejne 20% to nauczyciele mianowani. W szkołach i placówkach oświatowych realizowano w roku szkolnym 2017/2018 pięć projektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem funduszy unijnych, które przyczynią się do poprawienia poziomu usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego.

Radni dostosowali Statut Województwa Kujawsko-Pomorskiego do zapisów znowelizowanej ustawy o samorządzie województwa oraz zmienili statut Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy. Zmiana dotyczy załącznika do statutu zawierającego wykaz filii WiMBP w Bydgoszczy, a dokładnie adresu i opisu działalności Filii nr 11, która odtąd będzie wypożyczalnią nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci. Filia została przeniesiona do nowo wybudowanej siedziby przy tej samej co dotychczas ulicy, ale teraz będzie się mieścić przy ul. Czołgistów 8 (wcześniej była zlokalizowana przy ul. Czołgistów 5).

W dalszym ciągu trwa rozpoczęta w poprzedniej kadencji waloryzacja i inwentaryzacja przyrodnicza na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych. W ramach tego zadania sejmik przyjął kolejne uchwały w tym zakresie: w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie oraz będące jeszcze przed konsultacjami projekty uchwał w sprawie obszarów chronionego krajobrazu Niziny Ciechocińskiej oraz  Zalewu Koronowskiego.

Sejmik zdecydował także, jakie wydarzenia będziemy w sposób szczególny upamiętniali w 2019 r. Są to: setna rocznica postania Polskiego Czerwonego Krzyża, setna rocznica powstania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na Kujawach i Pomorzu oraz czterdziesta rocznica śmierci Edwarda Stachury. Rok 2019 będzie Rokiem Samorządu Województwa oraz Rokiem Powstania Wielkopolskiego w setną rocznicę jego wybuchu.

Pełny porządek obrad II sesji sejmiku wraz z materiałami tutaj.

 

Fot. Szymon Zdziebło//tarantoga.pl

 

Kancelaria Sejmiku

18 grudnia 2018 r.

<maj 2020>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Honorowi Obywatele Województwa Kujawsko-PomorskiegoStowarzyszenie Radnych Województwa Kujawsko-PomorskiegoDokumentyWyróżnienia Samorządu WojewództwaRegionalny konkurs wiedzy  o samorządznie terytorialnym20 lat Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ilość wyświetleń: 4637539
Data: 2020-05-31