Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Rok 2018

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

I sesja z dnia 19 listopada 2018 roku:

I/1/18 19.11.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz 1
I/2/18 19.11.2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz 1
I/3/18 19.11.2018 w sprawie wyboru Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz 1
I/4/18 19.11.2018 w sprawie wyboru Wicemarszałków Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz 1
I/5/18 19.11.2018 w sprawie wyboru członków Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz 1
I/6/18 19.11.2018 w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/7/18 19.11.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/8/18 19.11.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/9/18 19.11.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/10/18 19.11.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/11/18 19.11.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/12/18 19.11.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/13/18 19.11.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/14/18 19.11.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/15/18 19.11.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/16/18 19.11.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/17/18 19.11.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/18/18 19.11.2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/19/18 19.11.2018 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/20/18 19.11.2018 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/21/18 19.11.2018 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/22/18 19.11.2018 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/23/18 19.11.2018 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/24/18 19.11.2018 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/25/18 19.11.2018 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/26/18 19.11.2018 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/27/18 19.11.2018 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/28/18 19.11.2018 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/29/18 19.11.2018 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/30/18 19.11.2018 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/31/18 19.11.2018 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/32/18 19.11.2018 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/33/18 19.11.2018 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/34/18 19.11.2018 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/35/18 19.11.2018 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/36/18 19.11.2018 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/37/18 19.11.2018 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/38/18 19.11.2018 w sprawie powołania wiceprzewodniczących Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/39/18 19.11.2018 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/40/18 19.11.2018 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/41/18 19.11.2018 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/42/18 19.11.2018 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/43/18 19.11.2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/44/18 19.11.2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Wyróżnień Honorowych zobacz  
I/45/18 19.11.2018 w sprawie powołania przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
I/46/18 19.11.2018 w sprawie wynagrodzenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  

 

II sesja z dnia 17 grudnia 2018 roku:

         
II/47/18 17.12.2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 zobacz

uzasadnienie

1; 2; 3

II/48/18 17.12.2018 w sprawie budżetu województwa na rok 2019 zobacz  
II/49/18 17.12.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 zobacz

uzasadnienie

1;

2;

II/50/18 17.12.2018 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 zobacz  

II/51/18

17.12.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Grudziądz

zobacz

 

II/52/18 17.12.2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych zobacz  

II/53/18

17.12.2018

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

zobacz

 

II/54/18

17.12.2018

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym

zobacz

 

II/55/18

17.12.2018

w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

zobacz

1

II/56/18

17.12.2018

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem

zobacz

zał.; zał.zał

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29;

30; 31

II/57/18

17.12.2018

w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego

zobacz

 

II/58/18

17.12.2018

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie

zobacz

 

II/59/18

17.12.2018

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej

zobacz

zał.

1; 2; 3; 4; 5; 6;

II/60/18

17.12.2018

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

zobacz

1

II/61/18

17.12.2018

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

zobacz

1

II/62/18

17.12.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

II/63/18

17.12.2018

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego

zobacz

zał.

1; 2; 4; 5

II/64/18

17.12.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”

zobacz

1

II/65/18

17.12.2018

w sprawie odwołania członków rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

 

II/66/18

17.12.2018

w sprawie wyboru i powołania przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

 

II/67/18

17.12.2018

w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

zobacz

 

II/68/18

17.12.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji

zobacz

1

II/69/18

17.12.2018

w sprawie skargi na bezczynność Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

II/70/18

17.12.2018

w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie

zobacz

 

II/71/18

17.12.2018

w sprawie ustalenia wysokości diet radnych województwa w kadencji 2018-2023

zobacz

 

II/72/18

17.12.2018

w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej

zobacz

 

II/73/18

17.12.2018

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2019 rok

zobacz

1

<kwiecień 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Ilość wyświetleń: 11308310
Data: 2024-04-19